Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Vårstädning på Gålö

15 man ställde upp lördagen 20/4. Stor vårstädning genomfördes på C Gålö uppmaning. Rune ledde ”trupperna” från upphöjd position i trucken.

 bild001  bild002

Arne städar och övriga hejar på!

 

Ombord var det trickigt i maskin. En plugg lossade i brandpumpen. Pluggen satt längst ned på förkant av brandpumpen. Egentligen var pluggens plats totalt oåtkomlig utom möjligen för Spicas maskinbesättning. P-O lyckades att hitta en ny plugg med rätt dimension, som Thomas otroligt nog lyckades montera och sedan dra fast.

bild003
Nästa problem som måste lösas var att försöka få igång reservbrännoljepumpen och efter en noggrann felsökning fann teledivisionen (Magnus och K1) felet som kunde lokaliseras inne i MC på BB-sidan (under pådraget för högfart till brandpumpen), där en ”mystisk” kabel enligt Magnus sannolikt var den som orsakat en kortslutning.

Magnus och K1 fortsatte att ställa in alla värden korrekt på BB generatorturbin

Chiefen och Thomas körde igenom alla maskinsystem inkl. brand- och spolpump utom att starta upp GT1-orna. Viss brandskyddsmateriel monterades på sina platser på huvuddäck och signalbrygga. Avfuktningsutrustning demonterades utom den midskepps etc.  

Vi räknar nu helt med att vi kan gå provtur på lördag 27/4 2013 på eftermiddagen med losskastning omkring kl. 1400. Det blir några viktiga arbeten som behöver göras innan första kundkörning och det blir naturligtvis klargöring för gång, följt av rutinmässiga kontroller innan avgång.

 

Följande arbeten klarades av:

BRANDSKYDD

 • Brandskyddsmateriel
  Utplacering av brandskyddsmateriel på signalbrygga och huvuddäck

SKROV  

 • Avfuktningsaggregat
  Demonterat avfuktningsaggregat i styrmaskin samt återställt och tagit iland avfuktningsslangar mm. Återstår att återställa avfuktningsslangar mm i tvättrum 3

MASKIN   

 • Huvud- och hjälpmaskineri
  Återställt efter vintersäsongen och kontrollerat samtliga system med undantag för uppstart av GT1

 • Brännoljepump
  Felsökt och reparerat pumpen som nu fungerar utan problem
       
 • Brandpump
  Återmonterat en plugg som lossnat nedtill på förkant av brandpumpen

ASBESTSKYDD

 • Bryggan
  Målat på inredningsfärg på reparerade asbestskador

ÅTERSTÄLLNING EFTER VINTERSÄSONG   

 • Färskvattensystem
  Driftsätt en del av färskvattensystemet så att de nu finns vatten i byssan

 • Luftintaget
  Tagit bort presenning för luftintaget och maskinkappen.

 • Dränerade system i maskin
  Återställt system i maskin som dränerades i höstas inför vintersäsongen

 

//Sten

 

 

Både besättning och fartyg undersökta

01
En kall lördagsmorgon 16 mars 2013 samlades 14 man i besättningen förstärkt med förre AO/SlO Spica, överläkaren Christer Swensén, ombord för jobb. Christer var vänlig att komma ut till Gålö och hjälpa oss med läkarundersökning och att få ut läkarintyg till 11 man i besättningen.

 

 

 

 

 

<-- Christer har mottagning i FC hytt. Lennart befanns uppfylla alla krav och fick sitt läkarintyg för sjöfolk.

 

 02
Arbetena fortsatte ombord i maskin. Styrbords generatorturbin tvättades noggrant av Magnus.

Vid provköring av styrbords generatorsystem kunde startförloppet denna dag kontrolleras från isen utanför akter.

 

 

 

 

 

 

<-- Bengt kollar att luckan till SB GT5 är öppen.

 

03
Våra generatorer och huvudtavlor kontrollerades och styrelserna i rederi och vänförening kan nu andas ut, eftersom båda generatorsystemen med sina huvudtavlor är i gott skick. Återstår enbart att rigga till instrumentet för frekvensmätning i huvudtavla 2, som har havererat.

 

 

 

 

 

 <-- Tittar man noga så kan man se att fyra experter trängs i MC vid kontroll av huvudtavla 2.

 

 

Följande arbete avklarades:

ALLMÄNT

 • Läkarundersökning
  Läkarundersökning utförd av 11 man i besättningen som även fick nytt” läkarintyg för sjöfolk” och därför kan inmönstras i besättningen.   

SKROV

 • Sejnfall
  Bytt sejnfall i mast, på gösstake och flaggspel akter.

MASKIN

 • SB generator och huvudtavla 1
  Kontrollerat styrbords generator och huvudtavla 1 med fullgott resultat.
 • SB GT5
  Tvättat styrbords generatorturbin ett flertal gånger med Ardox under torrotation.

 • BB generator och huvudtavla 2
  Kontrollerat BB GT5, BB generator och huvudtavla 2. Systemet fungerar utan problem med undantag för frekvensmätningsinstrumentet (45-65 Hz), som togs hem för reparation   

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 12- och 24 V-system
  Genomfört belastningsprov på 12V batterier för nödbelysning av livflottestationer.

 • Larmsystem
  Fortsatt arbete med att klargöra datasystemet som skall göra det möjligt att via mobiltelefon ge larm vid för hög nivå i maskinrumsköl eller om brand uppstår eller om någon försöker att bryta sig in ombord.

INREDNING

 • Sjukvård
  Påbörjat arbetet med att ordna fäste för förbandslådor som skall förses med första förband för att kunna användas vid olycksfall.
  Tänkt placering är där de var placerade på fartyget under den aktiva tiden nämligen i SB manskapsmäss, slc, maskincentral och brygga.

 • Städskåp
  Avslutat arbetet med att Iordningställa nytt städskåp.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört rutinmässig kontroll av kölar, KaMeWa och FRD GT1

 

//Sten Hecker

 

 

Äntligen startade styrbords generator

En något vintrig väder mötte de 12 medlemmar som tagit sig ut till Gålö - Hårsfjärden helt istäckt. Det var flera bortfall p.g.a. förkylning, influensa samt fall från en stege. I maskin var verksamheten intensiv med styrbords generatorturbin och mittenturbinens smörjoljekylare. Generatorturbindens flamhållare, som genomgått en omfattande rengöring hemma hos Magnus återmonterades varefter turbinen klargjordes för start.

Och den startade direkt utan problem! Ett leende spreds på allas läppar. Toppenbra gjort av maskin- och teledivisionerna som arbetat med felsökning sedan i höstas.

Nästa arbete på elsidan blir att kontrollera upp styrbords generator som inte tar magnetisering och huvudtavla och det är ju först nu möjligt sedan generatorturbinen kan startas och driva runt generatorn.

 

Luckor, dörrar, livräddnings- och brandskyddsutrustning inventerades avseende avsaknad av märkning, som exempelvis denna kolsyresläckare i slc-tambur. Aktra delen av mittens oljekylare återmonterades med en ny mellandel.

 

Belastningsprov gjordes på batterigrupp A2 som ger 24V till reservbelysning midskepps. Rondering gjordes ombord och alla kölar kontrollerades. Avfuktningen fungerar. Hygrometern visar ca 60 % fuktighet.

 

//Sten

 

 

Fortsatt maskinfokus 16/2

Åter igen samlades 13 man i besättningen ombord för att jobba vidare med målet att få Spica gångklar till 20/4 2013. En decimeter snö skottades bort på morgonen. På eftermiddagen hade värmen ombord nästan smält bort all snö.

 

1I maskin jobbade Kenneth, Thomas, Magnus, P-O, Chrille, Pelle och K1 delvis. Brännkammaren inspekterades sedan locket med flamhållare demonterats, se bild nedan. Flamhållaren såg ju ganska ok ut men det var något ” igenbeckad” nedtill. Magnus tog hem lock och flamhållare för rengöring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rörsystemen till mittens oljekylare återmonterades, så nu återstår att få oljekylarens aktra del återmonterad och alla rör anslutna. Här brevid visas hur ”enkelt" rörsystemen är kopplade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Teledivisionen med Kjelle (K1) och Kjelle (K2) och Kurre jobbade i SB apparatrum med att byta laddningslikriktare för en av batterigrupperna för reservbelysning.
Tro nu inte att det är så enkelt att den nya laddningslikriktaren laddar batterier i samma rum utan den laddar en batterigrupp i BB apparatrum. Varför det är så krävs en längre redovisning för, men den går att få av K1.


Kurre jobbade med att rigga till belysning av sjökortsbordet på bryggan. Den kopplades om för att försörjas med 24V i stället för 110V. Därmed är alla obligatoriska krav uppfyllda när det gäller möjlighet att arbeta på bryggan under gång i mörker om fartyget tappar generatorkraft.
Kurre fortsatte med att göra belastningsprov på bl. a. batterisystem för lanternor.

 

   4K2 lämnade sedan apparatrummen och övergick från att vara teletekniker till snickare. Uppgiften var att bygga om fartygsbiblioteket till städskåp. De böcker som behövs ombord får förvaras i bokhyllor i befälsinredningen. I stället för att lägga på en durk ovanpå de 12Vbatterier som försörjer livflottebelysningen byggde K2 in batterigruppen i hyllan på aktra skottet.

Samtidigt bytte Arne om från att vara rörmokare till snickare och gjorde om det gamla städskåpet mitt emot byssan för att kunna förvara glas mm.

Det ser ut att vara trångt och svårt att komma åt för Arne, men vad kan inte en brandman klara av. Vi talade på morgonen vid samlingen om att städskåpet var för litet och att man skulle kunna göra om biblioteket till städskåp och det gamla städskåpet till förvaringsplats för glas mm. och sen är det nästan helt klart samma arbetsdag på eftermiddagen. Vilken besättning!!!!!

 

 

Följande arbete avklarades:

DOKUMENTATION

 •  Torpedbåtsrederiet
  Diskuterat Transportstyrelsens nya krav på årsavgift och vilka åtgärder som krävs för att kunna klara kostnadskraven.

SKROV

 • Färskvattenkran i byssan
  Återmontera reparerat färskvattenrör till vattenkran i byssan.

MASKIN OCH ELEKTRO

 • MS GT1
  Återmonterat rörsystem för förligt vattenintag mm till mittens oljekylare.

 • SB GT5
  Inspekterat brännkammare med flamhållare. Flamhållaren tas iland för rengöring.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 24V belysning
  Ändrat belysning av bestickbordet på bryggan från 110V till 24V (formellt säkerhetskrav).

 • Reservbelysning
  Bytt laddare i SB apparatrum som laddar en av batterigrupperna för reservbelysning.

INREDNING

 • Sjukvård
  Beslutat att sätta upp sjukvårdslådor med nya första förband mm. på sina ursprungliga platser för att kunna användas vid akutfall.

 • Nytt städskåp
  Iordningställt biblioteket som nytt skåp för förvaring av städmateriel, dammsugare etc. Arbetet avslutas nästa arbetsdag.

 • Nytt förvaringsskåp
  Iordningställt det tidigare städskåpet till förvaringsskåp för glas mm. Arbetet avslutas nästa arbetsdag.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört ordinarie kontroller av kölar, avfuktning mm.

 

//Sten

 

 

Mycket jobb i maskin den 2/2

13 man var ombord på lördagen. Ytter- och innetemperatur -10 grader, sol och laber bris från sydväst. Skönt att slippa snöskottning och sandning. Hygrometern i manskapsmässen visade 50 %.

9 man jobbade i maskin med SB GT5, mittens oljekylare och ventilationssystemet till generatorer och generatorturbineras avgasrör. ”Rederiet” gick igenom utbildning och verksamhet under första halvan av året. Ordinarie säkerhetskontroller av kölar mm. utfördes.

 

Arbete utfördes på spolsystemet som leder vatten till toaletterna förut. En sönderrostad avtappningsplugg på en rördel i SB manskapsmäss borrades bort och ersattes med en ny. Ett frostskadat rör som leder vatten till avtappningskranen för färskvatten på förkant av byssan midsskepps demonterades för reparation. Sjukvårdsskåp och städskåp ”snyggades”.

 

Efter att ha justerat tillflödet av bränsle på SB GT5 startade turbinen men tobbeden kom inte upp i erforderligt varvtal, varför turbinen stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen bedöms vara att för mycket bränsle matas in under startförloppet, vilket ger upphov till alltför hög avgastemperatur. Eventuellt kan brännkammarens flamhållare vara skadad.

Nästa arbetsdag skall brännkammaren med flamhållare kontrolleras. Turbinens kompressor är dessutom kraftigt nedsmutsad och tvättning har förberetts.

 

 

 

 

 

 Tobbe ger oljekylaren en rejäl omgång

 

Den aktra delen av mittens oljekylare demonterades. Det visade sig att undre ringdelen av tätningsringen av stål, som sammanbinder de två oljekylardelarna, hade rostat bort. Tillverkning av 3 nya tätningsringar kommer att beställas då man kan befara att även ytterturbinernars motsvarande tätningsringar har rostskador. Återmontering av tätningsringen till mittens kylare planeras ske på arbetsdagen16/2.

 

 

 

 

 

 

 

En inte så tät tätningsring

 

Insug av luft för ventilation av generator och kylning av GT5 avgasrör sitter i maskinrummets tak. Eftersom fartyget är konstruerat för drift med enbart inre ventilation är det möjligt att koppla om så att ventilationsluften kan hämtas från signalbryggan. Filtren var mycket smutsiga och har nu ersatts. Nya hållare har tillverkats.

 

Följande arbete avklarades:

SKROV

 • Spolvatten till förskeppet
  Bytt ut sönderrostad avtappningsplugg på rörsystem i taket på SB manskapsmäss

 • Färskvattenkran i byssan
  Demonterat rostskadat rör till vattenkran i byssan för reparation

MASKIN OCH ELEKTRO

 • MS GT1
  Demonterat aktra delen av mittens smörjoljekylare. Distansringen mellan de två kylardelarnas undre del var sönderrostad.

 • SB GT5
  Justerat tillflödet av bränsle på SB GT5. Turbinen startade men den kom inte upp i erforderligt varvtal utan stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen kan vara att för mycket bränsle inmatas under startförloppet. Åtgärd nästa arbetsdag: Inspektera brännkammaren och tvätta kompressorn

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Avslutat arbetet med att åtgärda generatorernas ventilationssystem genom att montera nya filter med nya hållare

INREDNING

 • Diverse skåp
  Städat i sjukvårds- och städskåp

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört ordinarie kontroller av kölar mm.

 

//Sten

 

 

Fullt fokus på SB GT5

Förra året var besättningen flitig. Som framgår av senaste rapport över genomförda arbeten har besättningen under år 2012 arbetat med underhåll hela 3088 mantimmar.

Arbetsmängden borde minska något med åren tycker man, i stället för att öka. Men 2012 var jobbigt med varvsbesök och ett flertal haverier. Vi tar nu nya tag för att få vårt fina fartyg klart för drift i farter väl över 30 knop. Jag hoppas på att mittens oljekylare blir renoverad under första kvartalet 2013 så att Spica kan torrsättas tidigt i vår för borttagning av plåtarna över oljekylarens intag och utsläpp av sjövatten.


På vägen ut till Gålö visade termometern i min trogna SAAB - 23oC. Ute på Gålö var det bara -18oC. Dagen började med snöskottning, som för min del fick ske i korta etapper eftersom fingrarna frös till is efter en kort stund utombords. Hygrometern i manskapsmässen på Spica visade en fuktighetsgrad på 60 % vilket är ett bra värde och som tyder på att avfuktningen fungerar.

 

6 man ingick i dagens arbetsstyrka. Förutom snöskottning, vanliga kontroller av kölar mm och administrativt arbete så koncentrerades arbetet ombord på maskin och på SB GT5. Spridaren som Magnus har renoverat hemma är nu i gott skick och lämnar fin oljedimma. Efter en viss diskussion bestämdes att göra ett startförsök trots den kraftiga kylan. Startförsöket gick enligt regelboken men startmotorn fick inte upp generatorturbinen i tillräckligt varvtal trots att turbinen tände bränslet i brännkammaren. Eftersom turbinen inte kom upp i tillräckligt varvtal avbröts startförloppet.

Nästa arbetsdag får felsökningen fortsätta och vi får hoppas att kölden har minskat då. Anledningen till att turbinen inte kommer upp i tillräckligt varvtal kan bl.a. bero på att startmotorn inte orkar dra runt generatorn när lagren är helt iskalla och dels p.g.a. att startbatteriernas effekt nedgår i kyla. Om någon i besättningen har bantat bort all julmat och kan göra sig vig som en orangutang så kanske han kan klättra in på utsidan av generatorturbinen och komma åt bränslepumpens ”snäppskruv” och även kunna kontrollera bränslesilen.

 

Följande arbeten blev avklarade:

MASKIN OCH TELE

 • SB GT5
  Felsökningen fortsatte. Vid startförsök tände turbinen bränslet i brännkammaren men turbinen kom inte upp i tillräckligt varvtal för att möjliggöra start.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Kölarna
  Kontrollerat vattennivån i samtliga kölar.

 • Avfuktning
  Kontrollerat de tre avfuktningsaggregaten. Alla var i drift och fungerade. Avläst fuktighetsgrad 60%.

 • Nödbelysning
  Kontrollerad

 

//Sten

 

 

Arbetsdag 24/11

Nio man arbetade ombord och iland denna arbetsdag under ledning av P-O. Undertecknad var till sjöss och har fått information om vad som utfördes av P-O med viss komplettering av K1.

 

Följande arbeten blev avklarade:

STABILITET OCH FLYTBARHET

 • Livflottar
  Arne och P-O tog iland alla sex livflottarna, surrade dem på pallar så att de nu är klara för transport till årsöversyn.

MASKIN

 • GT5
  En omfattande felsökning på SB GT5 utfördes av maskin (Gunnar, Kenneth) och teledivisionerna (K1, K2, Kurre, Magnus), tyvärr utan att turbinen gick igång.
  Temperaturmätaren på turbinen byttes. Turbinen skall kylas med luft som kan tas från MR eller från signalbryggan. Luftfiltren togs loss och togs hem av K1 för rengöring. En bränsleventil togs hem av Magnus för kontroll.
  Felsökningen fortsätter på kommande arbetsdag(ar).

 • Drivmedel
  Arne och P-O bunkrade 2 m3 bränsle (typ R) som placerades med 1400 liter i styrbords- och 600 liter i barbords sidotank.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 24 V batterigrupper
  Kurre fortsatte arbetet med tester av 24V batterigrupper.

 

 • K2 bytte ett icke fungerande headsetuttag på signalbryggan.

MILJÖSKYDD

 • Tomfat
  Samtliga tomfat är nu placerades på ”skrotplatsen” utom 2 st. som kommer att hämtas.

 • Slagvatten- och spilloljetankar (1000 liters)
  Alla slagvattentankar (1000 liters) utom sex stycken är undanstuvade för senare destruktion. Av dessa sex ska tre stycken stuvas undannästa arbetsdag. Övriga tre ska utnyttjas för spillolja och slagvatten och placeras intill äventyrscontainrarna för att inte hindra transporter på pirvägen.

RESERVDELAR

 • Förvaring av reservdelar
  Lennart arbetade vidare med att få ordning bland containrar med mera iland.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Många jobbade i novemberrusket

Sydvästen stod som vanligt på in i viken lördagen 10/11 2012. Typisk litet ruggig och kulen novemberdag, men inte så farligt kallt. 13 man ingick i dagens arbetsstyrka. Arne (Mox) överlämnade på morgonen 2 kompletta ritningspärmar över fartygets modifierade telesystem. En pärm förvaras i bokhyllan i FC-hytten och en pärm i slc. Arne har med hjälp av K1, som tagit fram underlaget här gjort ett otroligt bra och omfattande jobb.

 

En grupp med Lennart i spetsen arbetade med att få ordning på landsidan. Plasttankar för förvaring av slagvatten måste bort från kajerna och vägen längs kajerna och brännas. Högra äventyrscontainern rensades på materiel så att det nu åtminstone går att ta sig fram på containerns golv.

 

Ombord var aktiviteten hög. Slagvatten pumpades bort från luftintags- och styrmaskinrum. Däck, maskin och tele samarbetade i maskin. Dagens akrobat var Pelle som kunde byta kol på insidan av SB generator. Generatorn kunde dock inte provas eftersom det var omöjligt att starta SB GT5. Ett flertal misslyckade startförsök gjordes. Man undrade om det var RME-dieseln som var boven. För kontroll startades BB GT5 och den gick hypersnabbt gång, precis som den alltid brukar göra. Spridare och tändstift byttes på styrbords GT5 utan resultat. Nästa steg är att Magnus tar hem den tändbox som fanns i reserv och kontrollerar den innan nytt startförsök görs på nästa arbetsdag.

Trippmätaren till SAL-loggen på bryggan byttes av K2 så nu skall loggen vara helt klar för utnyttjande av ManO på bryggan och radarnavigatör i slc enligt den metodik som på vår tid stod reglerad i Chefen för marinens brygganvisningar men som tillämpats ända fram till nu. Moderna fartyg lär dock inte ha något kartbord för papperssjökort, så hur kommer det gå i framtiden när elektroniken faller ur?

Arbetet med att få avfuktningssystemen igång ombord avslutades genom att ansluta fläkten som håller fukten borta från pjäsen. Brand- och länssystem blåstes med tryckluft för att få bort allt vatten i ledningarna inför vintern.

 

Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Auditering
  Förberett auditering genom att börja gå igenom och kontrollera samtliga handlingar som skall uppvisas för DP.

 • Ritningar
  Arne överlämnade 2 pärmar med ritningar över fartygs modifierade tele- och elsystem. Dessa pärmar förvaras nu med 1 ex i FC hytt och 1 ex i slc. Därefter fortsatte arbetet med digitalisering av ritningar till olika system.

MASKIN

 • Kompressor
  Tömt Poppens kylsystem på vatten så att det inte finns någon risk för sönderfrysning.  

NAUT

 • Trippmätare på bryggan
  Bytt distansmätare på bryggan och kontrollerat dess funktion.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Bytt kol på ”baksidan” av SB generator. Generatorn kunde dock inte kontrolleras eftersom det inte gick att få igång SB GT5. Bytt tändstift och spridare utan resultat. Tänd boxen tas iland kontroll.   

MILJÖSKYDD

 • Slagvattentankar av plast 
  Demonterat de till tankarna hörande gallerhöljena och stuvat dem på särskild plats.
  Plasttankarna har placerats samlat vid pirfästet för senare transport till bränningsplats.

RESERVDELAR

 • Förvaring av reservdelar
  Börjat arbetet med att rensa bort icke användbar materiel i den högra äventyrscontainern. Golvet i containern är nu rensat så att det går att komma fram.

KLARGÖRNING INFÖR VINTERN

 • Pjäsen
  Dragit om kabel till förliga avfuktningsaggregatet. Strömkopplat fläkt i pjäsen för drift med enbart landanslutning.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Länsat i luftintagsrum och i styrmaskinrum.

 • Brand- och spol- och länssystem
  Blåst bort resterande vatten i brand-, spol- och länsningssystem med tryckluft.

 • Avfuktning
  50% fuktighet vid ankomst ombord (=bra!). Kontrollerat våtluftutsläppen i 3 st.däcksgenomföringar vid arbetsdagens slut.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Nu funkar ORA:n som ny

Lördagen 27 oktober låg Gålöviken lugn. Endast små vågor från en laber bris kunde skönjas. Allt eftersom solen steg allt högre upp över horisonten blev det varmt och skönt på däck, vilket i hög grad underlättade arbetet för den för dagen ganska reducerade besättningen om 6 man som deltog i arbetsdagen.


Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Skyddsrond
  Genomfört obligatorisk skyddsrond

MASKIN

 • SB GT5
  För att kunna arbeta med SB generator måste SB GT5 köras. Gasturbinen visade sig vara svårstartad och när den väl startat svår att hålla igång. Beror sannolikt på bränsleproblem; Bränsleregulatorn kan behöva justeras? För stor inblandning av RME-diesel?

 • MS GT1
  Återmonterat mittenturbinens aktra kulventil efter renovering.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • ORA
  Arbetet med att reparera fartygets orderhögtalarsystem (ORA) är nu avslutats av telemicklarna. Hörbarheten i alla utrymmen är nu mycket god. I arbetet har ingått att kontrollera samtliga 6 förstärkare (3 st i manskapsmässen och 3 st i luftintagsrummet. 2 st förstärkare av dessa var ur funktion. Några transformatorer i förstärkarna måste bytas ut.
  Då reservdelar saknades har nya transformatorer konstruerats och tillverkats av vår nyaste besättningsmedlem och teletekniker. Efter återmontering fungerar förstärkarna och hela systemet nu bättre än någonsin (enligt FC 1972).

 • SB generator
  Felsökning har skett på SB generator som inte tog magnetisering i samarbete mellan tele och maskin. Det visade sig att kolen var slut, vilket orsakade att släpringarna i generatorn var brända. Kolen är nu utbytta och släpringarna slipade. Återstår att byta 2 st kol på baksidan av generatorn (jobb för akrobater typ Thomas eller Arne).

RESERVMATERIEL

 • Satellitcontainern
  Radioklubben har demonterat samtliga satellitantenner utom den största antennen som pga dess tyngd kräver utnyttjande av taljor, eller annat lyftdon, för att lyfta ur den ur containern.

 • Förrådscontainrar
  Medverkat i röjning av materiel och iordningställanade av förrådscontainrar.

KLARGÖRING FÖR VINTERN

 • Avfuktningsaggregat
  Anslutit samtliga avfuktningsaggregat elektriskt så att de går även då huvudtavlorna stängs av när fartyget lämnas.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Kontrollerat att utrymmen i hålskepp är länsade inkl. länsbrunnar i LIR och SMR.

 • Radiatorsystem
  Fyllt på värmesystemets expansionskärl med 15l glykolblandat vatten.

 • Känslig materiel
  Tagit in livbojar, Epirb, brandsläckare, brandslangar, skumvätska, munstycken samt fartygets namnskyltar.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Mycket gjort senaste arbetsdagen

Följande punkter betades av vid arbetsdagen 13/10:

DOKUMENTATION
 • Ritningar
  Avslutat ritningar för fläktsystem och ORA.
  Alla CAD- ritningar som har utförts kommer att finnas tillgängliga i en pärm ombord där det blir lätt att finna en viss ritning.
  För maskin återstår bl.a. ritningar över brännolje- och smörjoljesystem. För att kunna utföra ritningen behövs en skiss på hur systemen är uppkopplade.
NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATON
 • ORA
  En 10W- förstärkare som driver ORA-högtalare i befälsinredningen akter har demonterats och tagits iland för reparation. Problemen är för låg ingångsimpedans, kondensatorer behöver bytas.

 • 24V system i maskinrummet
  Slutinstallerat 24V-systemets batterigrupp A4 i maskinrummet som hanterar bl.a fartygslarm, tyfon och reservdrift gyro samt batterigrupp A3 som hanterar reservbelysning i maskinrum och maskincentral. 2 batterier behövde utbytas p g a överladdning.

 • Batterigrupper 24V
  Genomfört urladdningsprov för batterigrupp A3 med godkänt resultat.
  Samtliga batterigrupper för 24V skall genomgå urladdningsprov.

 • Fartygets fläktsystem
  Genomfört restarbeten på telesidan i maskin bl a avseende kontaktorer för maskinrumsfläktarna. Nu finns en bra blockritning som har varit till stor hjälp för att få igång fartygets ventilationsfläktar, som inte kunde köras under EDIP.

 • Generatorer
  Konstaterat att det inte finns någon hetluftläcka på SB GT5.
  Upptäckt att en släpring i SB generator var kraftigt belagd, vilket kan påverka att generatorn inte tar magnetisering. Speciella slipdon kommer att anskaffas för att få bort beläggningen.

 • Rundradiosystemet
  Rundradioenheten demonterad och ilandtagen för justering.
KLARGÖRING FÖR VINTERN
 • Drivmedel
  Pejlat drivmedelstankar. 4500 liter finns i förliga centertanken vilket räcker väl till för att köra pannan även om vintern blir otroligt kall.
  Totalt ombord finns 15400 liter.

 • Avfuktningsaggregat
  Bytt båda filtren i avfuktningsaggregatet i styrmaskin.

 • Avfuktning
  Kopplat slang till avfuktningsaggregaten i tvättrum 3 och FC hytt och styrmaskin samt kontrollerat att aggregaten fungerar och är korrekt kopplade.
  Provstartat och kontrollerat funktionen för avfuktningsaggregatet i däckstamburen som avfuktar radomen.
  Återstår att ansluta samtliga aggregat så att de är strömsatta även när fartyget lämnas och huvudtavlorna kopplas ur.

 • Färskvattensystemet
  Stoppat färskvattenpumpen. Brutit förbindelsen mellan pump och färskvattentank. Dränerat känsliga delar av rörsystem för färskvatten, där vatten kan kvarstanna och åstadkomma att röret fryser sönder.
  Fyll på spolarvätska i känsliga delar av rörsystemet, bland annat i toaletterna i förskeppet. Utfört motsvarande arbete avseende toaletten i tvättrum 3.

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

 • Smörjoljekylare
  Demonterat kulventilen till förliga intaget till mittenturbinens oljekylare. Kulans yta var repad och packningarna måste bytas. Vid återmontering måste kontrolleras att ventilen kan stänga helt (milimeterprecision). Fortsatt verksamhet består av att utföra motsvarande arbete på ventilen till aktra utsläppet från oljekylaren.
  När dessa ventiler kan stängas så att de sluter helt tätt kan plåtarna som svetsats fast ovnpå in- och utsläpp till oljekylarna tas bort även om hela oljekylaren inte har hunnit renoveras.

  En frostvakt skall monteras i maskinrummet nästa arbetsdag, Vidare skall isoleringsmattor läggas ovanpå oljekylarna för att förhindra att temperaturen i kölarna nedgår under 0 grader.

 • Hylskylning
  Dränerat hylskylning för de tre propelleraxlarna.

 • Brand- och spolsystem
  Tömt brand- och spolsystem på vatten. Återstår att blåsa rent med högtrycksluft.

 • Hjärtstockar
  Dragit smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.

Bakom tangenterna/
Sten Hecker

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter