Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Det går inte alltid som man tänkt sig …

Torsdagen 1 maj var årets första provtursdag för T121 Spica.  En nordlig vind på närmare 10 m/s gav en kylande effekt men i Södra hamnen på Gålö hade vi lä vilket muntrade upp arbetslusten. En sjötur lockar så vi var närmare 25 Spicavänner ombord vilket är glädjande för då hanns det med en hel del åtgärder som skall genomföras innan vi drar igång verksamheten för året och dels kan vi få en bredare effekt av planerad utbildning. En arbetsplan med det som är prioriterat enligt RFM sattes i händerna på besättningen.

Abetsuppgifterna kopplades till olika ansvarsområden (motsvarande tjänstegrenar under Spicas aktiva tid). Efter lunch var det så dags för losskastning med rutinerade gubbar på alla poster. Ett viktigt tillskott i besättningen var den erfarne sjökapten som för dagen fick ikläda sig rollen som FC-elev med sikte på styrbordsstolen på bryggan vid kommande gångdagar.

Här skulle köras maskinprover, manöverövningar, man över bord och ankring. Dock blev inte turen så lång då vi fick oljeläckage i en GT. Hem igen till basen och våra duktiga maskinare fixade snabbt läckaget.

Däcksfolket gick igenom ankringsförfarande. Intressant upplevelse att ankra fast förtöjd vid kaj. Inte nog med oljeläckage. Det visade sig att kölen i styrmaskin (SMR) och luftintagsrum (LIR) var välfylld med grönt vatten. Grönt vatten, glykolblandat alltså, finns bara i värmesystemet så nu gäller det att vårvärmen kommer i torpedbåtsfart så vi får varmt ombord intill dess läckan har hittats och åtgärdats. Till tröst för oss alla och inte minst Kustbevakningen kan jag meddela att inte en droppe olja spillts i havet.

Kommande arbetsdag 10/5 sätter vi till alla klutar för att T121 Spica skall vara tekniskt i topptrim, renvaskad och fin inför gångdagen till Stockholm 17/5. Passa på att besöka oss då vi ligger vid Vasamuseet 23/5 – 27/6. Ta med dina kolleger på en After Work ombord, bjud din personal på en sjötur runt Fjäderholmarna följt av middag i gunrummet, ta med familjen för ett besök och upplev en stridsfartygsmiljö från det kalla krigets dagar.

 

Utbildningskontroll och grillbuffé

Lördagen 26 april var en intensiv dag för T121 Spica Vänner. Ett 25-tal entusiaster samlades för att delta i en välorganiserad och intressant utbildningsdag. Som passagerarfartyg måste Spica ha en trimmad besättning. Dagen innehöll en del brandutbildning och en del sjömanskap. "K3" drillade våra gubbar (inga gummor var närvarande) i hur att släcka brand i kläder och hur att hantera brandsläckningsutrustning.

"CW" och "HB" lyckades med stor framgång lära ut vad allt förtöjningsgods som löper kors och tvärs kallas, hur man förhalar med hjälp av capstan, att den spetsiga änden på fartyget kallas fören m.m. Alla vet nu också vad det innebär när ordern "skränsa", "hålla an" eller "bär hän" kommer.

Under dagen besöktes T121 Spica av Barracuda TV som gjorde ett inslag för SVT 1 program Bil- och Båttokig. Håll koll på TV-tablån under första eller andra veckan i september så att ni inte missar detta. Som sig bör avslutades dagen med god mat och dryck. Vi som är vana vid en "lopp" med allt vad en sådan innehåller fick i stället njuta av en delikat buffé med grillat nedsköljt med lättöl eller vatten. Ja, ja, de som övernattade ombord kunde kosta på sig lite ädlare drycker.

Efter dagens övningar kan vi känna oss säkra på att besättningen är väldrillad så att passagerare kan känna sig både välkomna och säkra ombord.

 

Arbetsdag 1 februari

Till arbetsdagen den 1/2 tog sig 5 gamla och en ny medlem sig med viss möda sig ut till Gålö. Under natten hade det fallit ett snötäcke över bygden. Gålövägen var visserligen plogad men i gengäld låg där en ishinna på vägbanan. Detta kombinerat med ett lätt regn gjorde att bilkaravanen ut till Gålö mer påminde om de gamla raggarkörningarna utmed Kungsgatan på gamle kungens tid.
Glädjande nog hade även ”entrepenören” plogat och sandat inne på Gålöbasen så det var inga problem, som förra året, att ta sig upp för Gålöbacken. Även parkeringsplatserna var plogade dock ej sandade vilket två medlemmar kunde konstatera genom att plötsligt intaga horisontalläge! Nu slutade det med lite blåmärken men det är på sin plats att lyfta fram att vi måste vara försiktiga när vi rör oss på pirar och däck under vinterperioden.

Vädret i övrigt var väl inte det mest angenäma. Luftfuktigheten låg nästan på 95%. Det kändes som om ett lätt regn hade fastnat hängande i luften. Temperaturen låg på strax över nollan och vinden var beskedlig. Ingen is ännu i Gålöviken. Pir och fartyg skottades och borstades rena från snö.

Inombords låg luftfuktigheten på 57% och värmen började komma. P-O som inte kunde deltaga hade dock fjärrstartat pannan som sedan fick gå fram till eftermiddagen. Eftersom vi inte kunde hur man manuellt stänger av pannan fick det bli ett samtal till P-O som med fjärrmedelande fixade till detta. Den manuella på och avstängningen sitter numera på mottagarenheten i FC garderob. Reglaget vid pannan skall stå på 0 och inte röras.

 

Som nämnts ovan deltog även en ny medlem, Lasse Söderström, med förflutet i ångpanneföreningen där han varit inblandad i gasbesiktningar. Han togs omhand av Kurre och Ole som förevisade fartyget och genomförde inspektion av kölarna. Inga vattensamlingar av intresse upptäcktes. Nödbelysningen kontrollerades u.a.
Då inga maskinare var närvarande fick Kurre och undertecknad fylla upp Kamewa-tankarna. Dock var vi inte säkra på hur mycket det skall vara i tankarna. Här kunde man ha någon min-max markering.

Telesidan var väl bemannad med K1, Magnus och Kurre. Arbeten med navradar (stävmakering), lådan för navingerings-PC på bryggan och radiosystemen (KV avstämningsenhet och Ra 800). Arbete med ordinarie belysning i styrmaskin fortsatte också. Även startsystemet för GT 5 fick en påhälsning.
K1 har kopplat bort headseten som hängde i styrhytten och placerat dessa i en låda SB akter i styrhytten. Detta är en bra åtgärd då dessa är känsliga och lätt slits sönder om de hänger kvar efter förtöjning. Lämpligt vore här att lägga in detta som en åtgärd i pricklistan för förberedelser inför och åtgärder efter gång.

Nästa arbetsdag är 15/2. Ni är hjärtligt välkomna då. Själv kan jag inte deltaga då jag är i Härnösand och följer vinterutbildning för våra unga sjöofficerare. Hoppas det blir kallt så de får lära sig knacka is.

 

Fair winds

Christian

 

 

Årets första arbetdag avklarad

Verksamhetsåret 2014 för Spica är nu praktiskt startat. Idag (18 januari) genomfördes årets första arbetsdag. Skillnaden mot förra året var märkbar. Då var det -18 grader, tjock vinteris och snön låg tung på land och fartyg. Nu mötte Djupviken deltagarna med i stort sett öppet vatten. Lite is fanns dock strandnära och ett lätt snöfall låg över Gålöbasen. Vinden var ostlig så det var ändå ganska behagliga förutsättningar för en arbetsdag ombord.

Ystad och Spica vid nyskottad pir
Luftfuktigheten ombord avlästes till 65% som får anses vara ett bra värde. Visserligen hade pannan varit igång sedan igår kväll genom P-Os fjärrstyrda kontroll vilket kan ha påverkat värdet något.

Det märktes också en tydlig skillnad i inomhustemperaturen mellan FC-hytt och trossdäck. Under däck var det riktigt skönt vilket undertecknad upptäckte  när skulle hämta underlag i NS hytt efter att under förmiddagen ha gått igenom fartygsdokumentation i FC-hytt. Efter det så fortsatte papperarbetet en våning ner.

 

6 tappra själar gav oss i kast med arbetet ombord och runt fartyget. Det första som blev klart var snöskottningen vilket framgår av bilden till vänster. Inombords kontrollerades kölarna som såg bra ut, lite vatten fanns i luftintagsrummet men det är normalt.
Trots alla förberedelser med att tömma olika system på vatten för att undvika förfrysning lyckades kung Bore hitta en slangkrök. Det var slangen mellan varmvattenberedaren och byssan som hade kvar några droppar som lyckades pressa sig ut genom slangen. Ytterligare kontroll av vattensystem kunde inte hitta några fler skador. Navradarn testades och arbetet med uppföljning av ritningar över teleinstallationerna fortsatte.

 

Samling i Spicas byssaVid lunchen kom fyra man ur Ystad över. De hade en informell arbetsdag med maskinarbete. En intensiv diskussion om Spicas historia efter att hon övertagits från Marinmuseet i Karlskrona gav en bra bild över den omfattande ideella arbetsinsats som gjorts över åren. En siffra som stärker detta är att lågt räknat hade vi dokumenterat ca 2780 arbetstimmar. Till detta kommer säkert ytterligare ett antal timmar där arbeten genomförts hemma eller ombord utanför planerade arbetsdagar. Spica verkar må bra och nu hoppas vi att till nästa arbetsdag den 1 februari kan vara fler och att vädret står oss bi.

Under ordinarie befälhavaren, Sten Heckers, frånvaro på grund av ohälsa kommer jag att försöka hålla igång underhållsarbetena och planera respektive följa upp arbetsdagarna. Jag kommer därför att kontakta de som har ”tjänstegrensansvar” avseende underhållet för att få så bra underlag för det planerade och förebyggande underhållet som möjligt.

Fair wind and following seas/
Christian Wollert

 

 

Klargöring inför vintern

Spica-vänner!
Här följer en uppgift om vad som vi hann med på arbetsdagen den 9 november. 8 man från Spicas besättning deltog i arbetet. Även Ystad och mtb hade arbetsdag. Båtklubben å sin sida städade av Båsamässen.

Arbetet koncentrerades på klargöring för vintern, oljekylare och radar, men också på att under Lennarts ledning montera upp nya pallställningar i f.d. brandstation.

Kjelle (K1) jobbar med brygg-PPI. I den gamla goda tiden fanns fanns det 2 typer av PPI till navradar PN 610. I slc utnyttjades PPI med gul bakgrundsbild. På bryggan placerades PPI med grön bakgrundsbild. Det gröna PPI-et var avsett som ett slags dagsljus-PPI, men har alltid svåravläst med kort efterlysning.. Vi har nu bara gröna PPI-kvar i förråd. K1 har nu bytt ut PPI-t på bryggan. Men genom att byta den plexiglasskiva som ger det gröna bilden till gul, så gör K1 nu om PPI-et på bryggan så att det blir mer lättavläst. Ett problem är att stävmarkeringen är för svag på det nya PPI-et. Stävmarkering är A- och O vid navigering i dålig sikt så vi får hoppas att Kjelle löser problemet.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • NavradarPPI och navdator på bryggan
  Fortsatt arbete med brygg-PPI som nu fungerar. Ett problem förligger nämligen att stävmarkeringen inte syns alls. Stävmarkeringen är A och O vid navigering i mörker och dålig sikt, så vi litar på att K1 löser problemet

 • Trycklogg
  Tömt tryckbälgen på vatten

MASKIN

 • Smöroljekylare
  Kenneth och Thomas lyckades få loss SB oljekylare så att det gick att lossa de två delarna av kylaren från varandra. Vid arbetet med MS oljekylare beställde Chiefen 3 stycken mellanstycken. Sådana mellanstycken finns alltså tillgängliga nu för SB och BB oljekylare. Mellanstycket som prövades på SB oljekylare verkade passa in bra.


KLARGÖRING INFÖR VINTERN

 • Drivmedel
  Tillgång till diesel kontrollerades. Det finns nu tillräckligt med ”soppa” i förliga tanken så att det räcker väl att köra värmepannan på kommande vinters arbetsdagar.

 • Avfuktningsaggregat
  Läst av hygrometern i manskapsmässen som visade 95 % fuktighet. Kontrollerat funktionen på samtliga 3 avfuktningsaggregat. Det visade sig att en slang lossat från aggregatet i styrmaskin och att förliga aggregatet inte varit igång sen förra arbetsdagen. 220 V som ger landkraft, även när huvudtavlan stängs ned, finns numera framdraget till BB-skott i gången utanför tvättrum 1 och till vilket förliga avfuktningsaggregatet kan kopplas.

 • Färskvattensystemet
  Frostskyddat systemet. Dränerat toaletter. Öppnat upp och tömt alla rörkrökar, där vatten brukar samlas utom en koppling utanför gunrummet.

 • Kyl
  Kylen klargjord för vintern. Påbörjat arbete med dränering av övriga system i skeppsköket.

 • Brandpostsystem
  Tömt brandpostsystemet på vatten. Dränerat brandventilen och brandpumpen.

 • Hjärtstockar
  Dragit smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.

 • Rutinmässiga kontroller
  Kört KaMeWa-systemen och kör upp nivån i KaMeWatankarna Kört bränslesystemen för att hålla FRD-membranen fuktiga

 

//Sten Hecker

 

 

Vi har bytt både pir och säkringar

På arbetsdagen 17/8 2013 deltog 12 man i arbetet som inleddes med att omförtöja Spica och Ystad till innersta piren, mellanpiren måste friläggas så att arbetet med att byta kajskoning kunde påbörjas måndagen 19/8 2013.

dubbelfortojd
Sydvästen stod hårt på in i viken så någon förhalning av fartyget var inte möjlig. Förmiddagen gick därför åt för att starta upp och omförtöja båda fartygen. Som tur var fanns dubbla maskinbesättningar på plats. Christer på Ystad gjorde en stor insats genom att kasta loss fartygen från mellanpiren och sedan ta emot förtöjande fartyg vid innersta piren.
ManO (Sten) gjorde en Plejad-förtöjning med ”hyfsad” fart, vilket resulterade i att förspringet bockade en av de förliga stöttorna. På eftermiddagen hittades en ersättningsstötta i land, som nog kan fungera.

Ystad har gångdag 4/9 så hon måste ligga ytterst. Vi tror att hon efter genomförd körning kan förtöja på sin ordinarie plats på mellanpiren. Spica skall gå till Nynäshamn den 6/9 och vid återkomst till Gålö 7/9 bör det vara helt klart att lägga till på utsidan av mellanpiren.


Tack vare en extra arbetsdag 10/8 och fortsatt arbete den 17/8 av totalt 7 man i maskin är Spicas hela maskineri nu intakt. Mittenturbinen visade sig ha ett fel på en jordanslutning i manöverpanelen. Felet är nu åtgärdat och turbinen är provstartad med gott resultat. Felet på mittens KaMeWa-pump åtgärdades.

 

Många säkringar har gått den senaste tiden. Det gällde bl.a MS KaMeWa-pump och T1-an. Det är viktigt att man inte använder snabba säkringar när det gäller motoranslutningar. Det är tröga säkringar som gäller.

 

I samband med uppstart av SB GT1 stoppade BB generatorburbin p.g.a. fel på startluftventilen. En ny ventil kunde hittas och monteras, varefter generatorturbinen kunde startas. Magnus tog med sig två startluftventiler hem och har nu fått ihop dem till en fungerande startventil att ha i reserv.

 

Ett antal andra jobb blev gjorda. Ett gediget rostskyddsarbete i elapparatrummet avslutades genom att måla kölen i elapparatrum för andra gången med slutfärg. Elapparatrummet har nu ett gott rostskydd. Ett sådant behövs eftersom vi inte kan undvika att få vatten i kölen vid luftning av tryckloggen. Vidare gjordes det rent i inredningen och skeppsköket.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • Navradar kontrollerad

SKROV

 • Påbörjat arbete med att korrigera upphängningen av Ingångsdörr till däckstamburen

 • Rostskyddsbehandling av elapparatrummets köl avslutad

MASKIN

 • BB GT 5
  Byte av startluftventil

 • MS GT1
  Rutinmässig körning av bränslesystemen för att hålla FRD-membranen fuktiga.

 • MS GT1
  Åtgärdat fel på KaMeWa-pump. Felet berodde på en trasig säkring. Observera att tröga säkringar måste användas för alla motoranslutningar
  Felaktigt jordanslutning i manöverpanelen åtgärdad. Turbinen provstartad.

 • Övrigt
  Samtliga huvudturbiner och generatorturbiner kontrollerade och provade

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Fläktar
  Fel på T1 åtgärdat. Orsak trasig säkring. Ersattes av en trög dito.

INREDNING

 • Gångar och manskapsmäss avsopade och dammsugna. Snyggat till i skeppsköket.

 

//Sten Hecker

 

 

Extra arbetsdag med fläkt- och maskinjobb

Den 10/8 blev en extra arbetsdag. 4 man jobbade ombord. K1 och Kurre jobbade på telesidan, bl.a. med tryckfläkten T1 som inte gick igång vid provstart efter sommarledigheten.Felet åtgärdades och T1-an fungerar som vanligt.

Arne jobbade med dörren till däckstamburen för att få ordning på upphängningen. Fortsatt jobb behövs här.

Headset-systemet kontrollerades inför kommande gångdagar.

Gunnar jobbade i maskin och körde huvudturbinernas bränslesystem för att hålla FRDmembranen fuktiga. Vid körning av KaMeWa systemen fungerade inte mittens MS KaMeWa-pump.

 

//Sten

 

Körning för Marinens motionsgrupp

Kl 1000 den 11 juni 2013 anlände dagens gäster till kajen vid Vasamuseet i Stockholm. Gästerna bestod av pensionerade officerare i Marinens motionsgrupp och deras anhöriga och vänner.

Medan gästerna orienterades om projektet och visades runt i fartyget av FC, ManO, Kurre och Torgny klargjordes lunchen som bestod av varmrökt lax med romsås och sallad. Henrik, Ole, Arne och Leif gjorde en fantastisk insats genom att ordna lunch för alla våra 34 gäster.  Att diska upp utan fungerande diskmaskin krävde en jätteinsats. Efter 3-timmars diskande lovade Ole att inte diska någonting de närmaste 2 veckorna
 
Efter lunchen kl 1230 var det dags för säkerhetsgenomgång, klargöring för gång. Kl. 1300 beordrades stationer för losskastning.
Jag frågade chiefen om läget i maskin före avgång Svaret blev: ”Chefen, alla kända fel är åtgärdade. De nya kommer, men de löser vi också”. 
Styrbords GT1 har ju varit svårstartad en längre tid. Sedan P-O och Thomas bytt brännoljefilter några dagar tidigare, borde startproblemen varit små. Nu var det dock tändningen som fallerade. Först på 3.e startförsök tände turbinen och startade sedan på det 4.e försöket. Tändstiftsbyte är nästa stora jobb i maskin, så snart renoverade tändstift återkommit från våra vänner i Arboga. Stor heder åt maskingänget denna dag: Kenneth, P-O och Z.    
              
Efter förtöjning serveras både gäster och besättning kaffe och tårta på kajen. Helena bakade tidigt på morgonen 5 fantastiskt goda  tårtor av olika slag, som Torgny hade med sig ombord.
Sedan våra gäster lämnat fartyget var det dags för återställning och att hjälpa till att köra tillbaka M20, som våra vänner i M20 föreningen, varit vänliga att förtöja om, så att Spica kunde lämna kajen.

Ett stort tack till alla i Spicas besättning för fina insatser under förberedelser och genomförande av dagens kundresa. Ett varmt tack också till Åke Foghammar och besättningen på M20.

Vid loggboken
Sten Hecker
/FC

 

Ombasering till Stockholm

Lördagen 25/5 2013 var det dags för en litet längre sjöresa med T121 Spica från Gålö till Stockholm. Gålö mötte besökarna med strålande sol och en nordostlig vind som faktiskt ryckte litet i förtöjningarna.  

Besättningen på 15 man klargjorde fartyget för gång. I maskin innefattade detta även att tvätta huvudturbinernas kompressorer. Vi hade en litet spännande inledning på dagen. I samband med klargöring i maskin fick vi inte igång maskinrumsfläktarna. Som tur var för oss vår teleexpert Kjell Lundin, som egentligen skulle njuta av resan som passagerare, med ombord. Kjell satte igång med felsökning med hjälp av de under ett antal år framtagna reviderade elschemana. Felet var svårt att finna men efter någon timme lokaliserades felet till ett av de otaliga kraftskåpen ombord.

20 passagerare anlände till Gålö med buss kl. 1021 och möttes vid grinden. Därefter tog Lennart hand om gästerna och visade dem runt på Gålö i den f.d. torpedbåtsbasen. Sedan följde utdelning av livvästar och säkerhetsgenomgång med passagerna som blev 20 till antalet. Uppstart beordrades av ytterturbinerna cirka kl. 1200.

Babords turbin gick fint i gång men styrbords vägrade envist att starta. Däcksstationerna fick ledigt medan felsökning startade i maskin. Denna drog ut på tiden varför gästerna serverades lunch under tiden. Cirka kl. 1245 fick chiefen Gunnar och motorman Z igång styrbords turbin. Stationer för losskastning beordrades. Kl. 1250 kastade vi loss från kajen och med visst besvär med flöjlingen på babords turbin backade Spica äntligen ut från kajen. Sen fungerade maskineriet och övrig teknik utan problem under hela resan till Stockholm.

Efter passage av Dalarö och sedan fyren Piltholms Knall passerats kl. 1345 gick vi med hög fart upp till Stafsnäs. Där togs farten ned till 12 knop, en fart som behölls resten av resan. Med den farten gör Spica inte några svall som kan skada båtar eller bryggor längs stränderna. Resan fortsatte genom Vindö Strömmar. Kl. 1450 passerades Kalvö fyr i huvudleden in mot Stockholm. KL 1510 passerade Spica in i Lindalssundet. Snart närmar vi oss Stockholms hamn.

Efter Blockhusuddens fyr beordrades stationer för förtöjning och kl. 1650 låg Spica väl förtöjd nedanför Vasamuseet mitt emot isbrytaren St. Erik.

När våra passagerare gick i land fick vi i besättningen många vänliga ord om en härlig dag och en lyckad resa med T121 Spica. Besättningen önskar våra passagerare hjärtligt välkomna åter!

 

Vid loggboken
Sten Hecker
/FC

 

Jobb gjorda inför resan till Vasamuseet 25/5

8 man deltog i arbetet den 11 maj. Arne, Christian, Gunnar, Kenneth, Kjelle, Ole, P-O, Thomas, Sten och Thomas.

I maskin gjordes alla system klara för gång. Återstår kompressortvätt som kommer att göras på morgonen den 25/5 2013. På bilden nedan jobbar Kennet och Thomas med brännoljefiltren.

[Bild 1]

KaMeWa-systemen kontrollerades. Det är fråga om mekanik som är ordentligt sliten. Ytterturbinernas KaMeWa-system får nu anses vara så bra som det över huvud taget går att få dem. På bryggan får vi därför vara beredda att vid förtöjning ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords n är back beordras. Påpekar åter att ManO inte skall beordra mer än framåt 11.3 på Spica. Maskineriet mår bäst då. Så var det på min tid i kustflottan också. 11.4 tillämpades tydligen senare på våra robotbåtar.
På eftermiddagen ganska sent var det dags att försöka få bort lös färg och färgflagor i luftintagsrummet. Så här såg det ut innan skrapningen började.

[Bild 2]

Nu ligger det massor av färgrester och färgflagor på durken och på turbinerna i LR. GT1-orna bör absolut inte startas som det nu ser ut. Med hjälp av en grovdammsugare kommer Ole och jag att dammsuga LR i början av nästa vecka.

[Bild 3]

Vi måste göra något åt luftintagsrummet i sommar. Se på bilden ovan. Det är fråga om allvarliga rostangrepp som måste stoppas. Tyvärr är det lika illa i styrmaskin, särskilt då på akterspegeln.

 

Kjelle (K1) jobbade med pitotröret som togs in med stort besvär. Inget skräp kunde upptäckas i intaget och vatten kunde fritt strömma in och genom röret och sedan påverka mekaniken i huvudapparaten.
Det förefaller som om de nya packningarna, som monterades förra sommaren gör att det krävs extra mycket kraft att ta upp pitotröret och även att sätta ut det. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång. Kjelle kirrade även nordstabiliseringen på navradarPPI i slc.

 

I går den 16/5 jobbade P-O och Arne hela dagen med kylskåpet som nu fungerar, men som senare behöver få påfyllning av kylmedia. Diskmaskinen fungerar däremot inte utan det blir handdiskning som gäller den 25 maj. Dessutom bunkrades färskvatten. P-O kommer att ta emot bunkerbilen och bunkra upp fartyget med 10 m3 dieselbrännolja på torsdag morgon 23/5.


Thomas har under veckan klarlagt problemen med startbatterierna, som bedömdes ha urladdats vid långvarig körning med reservbrännoljepumpen på gångdagen den 4 maj 2013. I ett långt mail klargör han vad som har skett. Batterierna har nu stått utan laddning under en vecka. Kontentan av det hela är att omkopplaren K-land 4 på huvudtavla 2 måste stå i läge K-Land 4 för att laddning av batterier skall kunna ske. Innan fartyget lämnas efter varje körning måste en kontroll ske att omkopplaren står rätt läge. Thomas påpekar att även likriktare bör kontrolleras. Vi borde ta fram anvisningar i form av en ny checklista och anslå den i maskincentralen. Sedan skall siste man ombord efter körning ansvara
för kontrollen.

I morgon (18/5) jobbar K1 och Magnus med elektro- och telematerielen.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • Tryckloggen
  Tagit upp pitotröret för kontroll. Vatten kan strömma fritt genom röret. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång.
 • Navradar
  Felsökning genomförd på navradarn. Nordstabilisering kan åter väljas in på PPI i slc.

SKROV

 • Kylskåpet reparerat

 • Bunkrat färskvatten

MASKIN

 • Bunkring
  Bunkring 10 m3 planeras till torsdag 23/5 mellan kl. 0800 och 1000.

 • Maskineri
  Klargjort för gång, bl.a. rengjort brännoljefilter och fyllt upp förrådstanken med gasturbinolja. Återstår kompressortvätt som skall utföras på morgonen 25/5.

 • Luftintagsrummet
  Skrapat bort lös färg och färgflagor. Dammsugning utförs under vecka 21, före den 25/5.

 • KaMeW-systemen
  Ytterturbinernas KaMeWa-system har kollats. Mekaniken är sliten.
  Systemen får anses vara så bra som det över huvudtaget går att åstadkomma. På bryggan får vi vara beredda att vid förtöjning vid backorder ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Spisen
  Rapporterat fel torde ha berott på att ”Herz-omkopplaren” stod på 380V i stället för 440 när fartygskraft var inkopplat.

   

Lidingö 17 maj 2013 – Norges nationaldag

//Sten Hecker

 

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter