Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Körning för Marinens motionsgrupp

Kl 1000 den 11 juni 2013 anlände dagens gäster till kajen vid Vasamuseet i Stockholm. Gästerna bestod av pensionerade officerare i Marinens motionsgrupp och deras anhöriga och vänner.

Medan gästerna orienterades om projektet och visades runt i fartyget av FC, ManO, Kurre och Torgny klargjordes lunchen som bestod av varmrökt lax med romsås och sallad. Henrik, Ole, Arne och Leif gjorde en fantastisk insats genom att ordna lunch för alla våra 34 gäster.  Att diska upp utan fungerande diskmaskin krävde en jätteinsats. Efter 3-timmars diskande lovade Ole att inte diska någonting de närmaste 2 veckorna
 
Efter lunchen kl 1230 var det dags för säkerhetsgenomgång, klargöring för gång. Kl. 1300 beordrades stationer för losskastning.
Jag frågade chiefen om läget i maskin före avgång Svaret blev: ”Chefen, alla kända fel är åtgärdade. De nya kommer, men de löser vi också”. 
Styrbords GT1 har ju varit svårstartad en längre tid. Sedan P-O och Thomas bytt brännoljefilter några dagar tidigare, borde startproblemen varit små. Nu var det dock tändningen som fallerade. Först på 3.e startförsök tände turbinen och startade sedan på det 4.e försöket. Tändstiftsbyte är nästa stora jobb i maskin, så snart renoverade tändstift återkommit från våra vänner i Arboga. Stor heder åt maskingänget denna dag: Kenneth, P-O och Z.    
              
Efter förtöjning serveras både gäster och besättning kaffe och tårta på kajen. Helena bakade tidigt på morgonen 5 fantastiskt goda  tårtor av olika slag, som Torgny hade med sig ombord.
Sedan våra gäster lämnat fartyget var det dags för återställning och att hjälpa till att köra tillbaka M20, som våra vänner i M20 föreningen, varit vänliga att förtöja om, så att Spica kunde lämna kajen.

Ett stort tack till alla i Spicas besättning för fina insatser under förberedelser och genomförande av dagens kundresa. Ett varmt tack också till Åke Foghammar och besättningen på M20.

Vid loggboken
Sten Hecker
/FC

 

Ombasering till Stockholm

Lördagen 25/5 2013 var det dags för en litet längre sjöresa med T121 Spica från Gålö till Stockholm. Gålö mötte besökarna med strålande sol och en nordostlig vind som faktiskt ryckte litet i förtöjningarna.  

Besättningen på 15 man klargjorde fartyget för gång. I maskin innefattade detta även att tvätta huvudturbinernas kompressorer. Vi hade en litet spännande inledning på dagen. I samband med klargöring i maskin fick vi inte igång maskinrumsfläktarna. Som tur var för oss vår teleexpert Kjell Lundin, som egentligen skulle njuta av resan som passagerare, med ombord. Kjell satte igång med felsökning med hjälp av de under ett antal år framtagna reviderade elschemana. Felet var svårt att finna men efter någon timme lokaliserades felet till ett av de otaliga kraftskåpen ombord.

20 passagerare anlände till Gålö med buss kl. 1021 och möttes vid grinden. Därefter tog Lennart hand om gästerna och visade dem runt på Gålö i den f.d. torpedbåtsbasen. Sedan följde utdelning av livvästar och säkerhetsgenomgång med passagerna som blev 20 till antalet. Uppstart beordrades av ytterturbinerna cirka kl. 1200.

Babords turbin gick fint i gång men styrbords vägrade envist att starta. Däcksstationerna fick ledigt medan felsökning startade i maskin. Denna drog ut på tiden varför gästerna serverades lunch under tiden. Cirka kl. 1245 fick chiefen Gunnar och motorman Z igång styrbords turbin. Stationer för losskastning beordrades. Kl. 1250 kastade vi loss från kajen och med visst besvär med flöjlingen på babords turbin backade Spica äntligen ut från kajen. Sen fungerade maskineriet och övrig teknik utan problem under hela resan till Stockholm.

Efter passage av Dalarö och sedan fyren Piltholms Knall passerats kl. 1345 gick vi med hög fart upp till Stafsnäs. Där togs farten ned till 12 knop, en fart som behölls resten av resan. Med den farten gör Spica inte några svall som kan skada båtar eller bryggor längs stränderna. Resan fortsatte genom Vindö Strömmar. Kl. 1450 passerades Kalvö fyr i huvudleden in mot Stockholm. KL 1510 passerade Spica in i Lindalssundet. Snart närmar vi oss Stockholms hamn.

Efter Blockhusuddens fyr beordrades stationer för förtöjning och kl. 1650 låg Spica väl förtöjd nedanför Vasamuseet mitt emot isbrytaren St. Erik.

När våra passagerare gick i land fick vi i besättningen många vänliga ord om en härlig dag och en lyckad resa med T121 Spica. Besättningen önskar våra passagerare hjärtligt välkomna åter!

 

Vid loggboken
Sten Hecker
/FC

 

Jobb gjorda inför resan till Vasamuseet 25/5

8 man deltog i arbetet den 11 maj. Arne, Christian, Gunnar, Kenneth, Kjelle, Ole, P-O, Thomas, Sten och Thomas.

I maskin gjordes alla system klara för gång. Återstår kompressortvätt som kommer att göras på morgonen den 25/5 2013. På bilden nedan jobbar Kennet och Thomas med brännoljefiltren.

[Bild 1]

KaMeWa-systemen kontrollerades. Det är fråga om mekanik som är ordentligt sliten. Ytterturbinernas KaMeWa-system får nu anses vara så bra som det över huvud taget går att få dem. På bryggan får vi därför vara beredda att vid förtöjning ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords n är back beordras. Påpekar åter att ManO inte skall beordra mer än framåt 11.3 på Spica. Maskineriet mår bäst då. Så var det på min tid i kustflottan också. 11.4 tillämpades tydligen senare på våra robotbåtar.
På eftermiddagen ganska sent var det dags att försöka få bort lös färg och färgflagor i luftintagsrummet. Så här såg det ut innan skrapningen började.

[Bild 2]

Nu ligger det massor av färgrester och färgflagor på durken och på turbinerna i LR. GT1-orna bör absolut inte startas som det nu ser ut. Med hjälp av en grovdammsugare kommer Ole och jag att dammsuga LR i början av nästa vecka.

[Bild 3]

Vi måste göra något åt luftintagsrummet i sommar. Se på bilden ovan. Det är fråga om allvarliga rostangrepp som måste stoppas. Tyvärr är det lika illa i styrmaskin, särskilt då på akterspegeln.

 

Kjelle (K1) jobbade med pitotröret som togs in med stort besvär. Inget skräp kunde upptäckas i intaget och vatten kunde fritt strömma in och genom röret och sedan påverka mekaniken i huvudapparaten.
Det förefaller som om de nya packningarna, som monterades förra sommaren gör att det krävs extra mycket kraft att ta upp pitotröret och även att sätta ut det. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång. Kjelle kirrade även nordstabiliseringen på navradarPPI i slc.

 

I går den 16/5 jobbade P-O och Arne hela dagen med kylskåpet som nu fungerar, men som senare behöver få påfyllning av kylmedia. Diskmaskinen fungerar däremot inte utan det blir handdiskning som gäller den 25 maj. Dessutom bunkrades färskvatten. P-O kommer att ta emot bunkerbilen och bunkra upp fartyget med 10 m3 dieselbrännolja på torsdag morgon 23/5.


Thomas har under veckan klarlagt problemen med startbatterierna, som bedömdes ha urladdats vid långvarig körning med reservbrännoljepumpen på gångdagen den 4 maj 2013. I ett långt mail klargör han vad som har skett. Batterierna har nu stått utan laddning under en vecka. Kontentan av det hela är att omkopplaren K-land 4 på huvudtavla 2 måste stå i läge K-Land 4 för att laddning av batterier skall kunna ske. Innan fartyget lämnas efter varje körning måste en kontroll ske att omkopplaren står rätt läge. Thomas påpekar att även likriktare bör kontrolleras. Vi borde ta fram anvisningar i form av en ny checklista och anslå den i maskincentralen. Sedan skall siste man ombord efter körning ansvara
för kontrollen.

I morgon (18/5) jobbar K1 och Magnus med elektro- och telematerielen.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • Tryckloggen
  Tagit upp pitotröret för kontroll. Vatten kan strömma fritt genom röret. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång.
 • Navradar
  Felsökning genomförd på navradarn. Nordstabilisering kan åter väljas in på PPI i slc.

SKROV

 • Kylskåpet reparerat

 • Bunkrat färskvatten

MASKIN

 • Bunkring
  Bunkring 10 m3 planeras till torsdag 23/5 mellan kl. 0800 och 1000.

 • Maskineri
  Klargjort för gång, bl.a. rengjort brännoljefilter och fyllt upp förrådstanken med gasturbinolja. Återstår kompressortvätt som skall utföras på morgonen 25/5.

 • Luftintagsrummet
  Skrapat bort lös färg och färgflagor. Dammsugning utförs under vecka 21, före den 25/5.

 • KaMeW-systemen
  Ytterturbinernas KaMeWa-system har kollats. Mekaniken är sliten.
  Systemen får anses vara så bra som det över huvudtaget går att åstadkomma. På bryggan får vi vara beredda att vid förtöjning vid backorder ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Spisen
  Rapporterat fel torde ha berott på att ”Herz-omkopplaren” stod på 380V i stället för 440 när fartygskraft var inkopplat.

   

Lidingö 17 maj 2013 – Norges nationaldag

//Sten Hecker

 

 

Vårstädning på Gålö

15 man ställde upp lördagen 20/4. Stor vårstädning genomfördes på C Gålö uppmaning. Rune ledde ”trupperna” från upphöjd position i trucken.

 bild001  bild002

Arne städar och övriga hejar på!

 

Ombord var det trickigt i maskin. En plugg lossade i brandpumpen. Pluggen satt längst ned på förkant av brandpumpen. Egentligen var pluggens plats totalt oåtkomlig utom möjligen för Spicas maskinbesättning. P-O lyckades att hitta en ny plugg med rätt dimension, som Thomas otroligt nog lyckades montera och sedan dra fast.

bild003
Nästa problem som måste lösas var att försöka få igång reservbrännoljepumpen och efter en noggrann felsökning fann teledivisionen (Magnus och K1) felet som kunde lokaliseras inne i MC på BB-sidan (under pådraget för högfart till brandpumpen), där en ”mystisk” kabel enligt Magnus sannolikt var den som orsakat en kortslutning.

Magnus och K1 fortsatte att ställa in alla värden korrekt på BB generatorturbin

Chiefen och Thomas körde igenom alla maskinsystem inkl. brand- och spolpump utom att starta upp GT1-orna. Viss brandskyddsmateriel monterades på sina platser på huvuddäck och signalbrygga. Avfuktningsutrustning demonterades utom den midskepps etc.  

Vi räknar nu helt med att vi kan gå provtur på lördag 27/4 2013 på eftermiddagen med losskastning omkring kl. 1400. Det blir några viktiga arbeten som behöver göras innan första kundkörning och det blir naturligtvis klargöring för gång, följt av rutinmässiga kontroller innan avgång.

 

Följande arbeten klarades av:

BRANDSKYDD

 • Brandskyddsmateriel
  Utplacering av brandskyddsmateriel på signalbrygga och huvuddäck

SKROV  

 • Avfuktningsaggregat
  Demonterat avfuktningsaggregat i styrmaskin samt återställt och tagit iland avfuktningsslangar mm. Återstår att återställa avfuktningsslangar mm i tvättrum 3

MASKIN   

 • Huvud- och hjälpmaskineri
  Återställt efter vintersäsongen och kontrollerat samtliga system med undantag för uppstart av GT1

 • Brännoljepump
  Felsökt och reparerat pumpen som nu fungerar utan problem
       
 • Brandpump
  Återmonterat en plugg som lossnat nedtill på förkant av brandpumpen

ASBESTSKYDD

 • Bryggan
  Målat på inredningsfärg på reparerade asbestskador

ÅTERSTÄLLNING EFTER VINTERSÄSONG   

 • Färskvattensystem
  Driftsätt en del av färskvattensystemet så att de nu finns vatten i byssan

 • Luftintaget
  Tagit bort presenning för luftintaget och maskinkappen.

 • Dränerade system i maskin
  Återställt system i maskin som dränerades i höstas inför vintersäsongen

 

//Sten

 

 

Både besättning och fartyg undersökta

01
En kall lördagsmorgon 16 mars 2013 samlades 14 man i besättningen förstärkt med förre AO/SlO Spica, överläkaren Christer Swensén, ombord för jobb. Christer var vänlig att komma ut till Gålö och hjälpa oss med läkarundersökning och att få ut läkarintyg till 11 man i besättningen.

 

 

 

 

 

<-- Christer har mottagning i FC hytt. Lennart befanns uppfylla alla krav och fick sitt läkarintyg för sjöfolk.

 

 02
Arbetena fortsatte ombord i maskin. Styrbords generatorturbin tvättades noggrant av Magnus.

Vid provköring av styrbords generatorsystem kunde startförloppet denna dag kontrolleras från isen utanför akter.

 

 

 

 

 

 

<-- Bengt kollar att luckan till SB GT5 är öppen.

 

03
Våra generatorer och huvudtavlor kontrollerades och styrelserna i rederi och vänförening kan nu andas ut, eftersom båda generatorsystemen med sina huvudtavlor är i gott skick. Återstår enbart att rigga till instrumentet för frekvensmätning i huvudtavla 2, som har havererat.

 

 

 

 

 

 <-- Tittar man noga så kan man se att fyra experter trängs i MC vid kontroll av huvudtavla 2.

 

 

Följande arbete avklarades:

ALLMÄNT

 • Läkarundersökning
  Läkarundersökning utförd av 11 man i besättningen som även fick nytt” läkarintyg för sjöfolk” och därför kan inmönstras i besättningen.   

SKROV

 • Sejnfall
  Bytt sejnfall i mast, på gösstake och flaggspel akter.

MASKIN

 • SB generator och huvudtavla 1
  Kontrollerat styrbords generator och huvudtavla 1 med fullgott resultat.
 • SB GT5
  Tvättat styrbords generatorturbin ett flertal gånger med Ardox under torrotation.

 • BB generator och huvudtavla 2
  Kontrollerat BB GT5, BB generator och huvudtavla 2. Systemet fungerar utan problem med undantag för frekvensmätningsinstrumentet (45-65 Hz), som togs hem för reparation   

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 12- och 24 V-system
  Genomfört belastningsprov på 12V batterier för nödbelysning av livflottestationer.

 • Larmsystem
  Fortsatt arbete med att klargöra datasystemet som skall göra det möjligt att via mobiltelefon ge larm vid för hög nivå i maskinrumsköl eller om brand uppstår eller om någon försöker att bryta sig in ombord.

INREDNING

 • Sjukvård
  Påbörjat arbetet med att ordna fäste för förbandslådor som skall förses med första förband för att kunna användas vid olycksfall.
  Tänkt placering är där de var placerade på fartyget under den aktiva tiden nämligen i SB manskapsmäss, slc, maskincentral och brygga.

 • Städskåp
  Avslutat arbetet med att Iordningställa nytt städskåp.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört rutinmässig kontroll av kölar, KaMeWa och FRD GT1

 

//Sten Hecker

 

 

Äntligen startade styrbords generator

En något vintrig väder mötte de 12 medlemmar som tagit sig ut till Gålö - Hårsfjärden helt istäckt. Det var flera bortfall p.g.a. förkylning, influensa samt fall från en stege. I maskin var verksamheten intensiv med styrbords generatorturbin och mittenturbinens smörjoljekylare. Generatorturbindens flamhållare, som genomgått en omfattande rengöring hemma hos Magnus återmonterades varefter turbinen klargjordes för start.

Och den startade direkt utan problem! Ett leende spreds på allas läppar. Toppenbra gjort av maskin- och teledivisionerna som arbetat med felsökning sedan i höstas.

Nästa arbete på elsidan blir att kontrollera upp styrbords generator som inte tar magnetisering och huvudtavla och det är ju först nu möjligt sedan generatorturbinen kan startas och driva runt generatorn.

 

Luckor, dörrar, livräddnings- och brandskyddsutrustning inventerades avseende avsaknad av märkning, som exempelvis denna kolsyresläckare i slc-tambur. Aktra delen av mittens oljekylare återmonterades med en ny mellandel.

 

Belastningsprov gjordes på batterigrupp A2 som ger 24V till reservbelysning midskepps. Rondering gjordes ombord och alla kölar kontrollerades. Avfuktningen fungerar. Hygrometern visar ca 60 % fuktighet.

 

//Sten

 

 

Fortsatt maskinfokus 16/2

Åter igen samlades 13 man i besättningen ombord för att jobba vidare med målet att få Spica gångklar till 20/4 2013. En decimeter snö skottades bort på morgonen. På eftermiddagen hade värmen ombord nästan smält bort all snö.

 

1I maskin jobbade Kenneth, Thomas, Magnus, P-O, Chrille, Pelle och K1 delvis. Brännkammaren inspekterades sedan locket med flamhållare demonterats, se bild nedan. Flamhållaren såg ju ganska ok ut men det var något ” igenbeckad” nedtill. Magnus tog hem lock och flamhållare för rengöring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rörsystemen till mittens oljekylare återmonterades, så nu återstår att få oljekylarens aktra del återmonterad och alla rör anslutna. Här brevid visas hur ”enkelt" rörsystemen är kopplade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Teledivisionen med Kjelle (K1) och Kjelle (K2) och Kurre jobbade i SB apparatrum med att byta laddningslikriktare för en av batterigrupperna för reservbelysning.
Tro nu inte att det är så enkelt att den nya laddningslikriktaren laddar batterier i samma rum utan den laddar en batterigrupp i BB apparatrum. Varför det är så krävs en längre redovisning för, men den går att få av K1.


Kurre jobbade med att rigga till belysning av sjökortsbordet på bryggan. Den kopplades om för att försörjas med 24V i stället för 110V. Därmed är alla obligatoriska krav uppfyllda när det gäller möjlighet att arbeta på bryggan under gång i mörker om fartyget tappar generatorkraft.
Kurre fortsatte med att göra belastningsprov på bl. a. batterisystem för lanternor.

 

   4K2 lämnade sedan apparatrummen och övergick från att vara teletekniker till snickare. Uppgiften var att bygga om fartygsbiblioteket till städskåp. De böcker som behövs ombord får förvaras i bokhyllor i befälsinredningen. I stället för att lägga på en durk ovanpå de 12Vbatterier som försörjer livflottebelysningen byggde K2 in batterigruppen i hyllan på aktra skottet.

Samtidigt bytte Arne om från att vara rörmokare till snickare och gjorde om det gamla städskåpet mitt emot byssan för att kunna förvara glas mm.

Det ser ut att vara trångt och svårt att komma åt för Arne, men vad kan inte en brandman klara av. Vi talade på morgonen vid samlingen om att städskåpet var för litet och att man skulle kunna göra om biblioteket till städskåp och det gamla städskåpet till förvaringsplats för glas mm. och sen är det nästan helt klart samma arbetsdag på eftermiddagen. Vilken besättning!!!!!

 

 

Följande arbete avklarades:

DOKUMENTATION

 •  Torpedbåtsrederiet
  Diskuterat Transportstyrelsens nya krav på årsavgift och vilka åtgärder som krävs för att kunna klara kostnadskraven.

SKROV

 • Färskvattenkran i byssan
  Återmontera reparerat färskvattenrör till vattenkran i byssan.

MASKIN OCH ELEKTRO

 • MS GT1
  Återmonterat rörsystem för förligt vattenintag mm till mittens oljekylare.

 • SB GT5
  Inspekterat brännkammare med flamhållare. Flamhållaren tas iland för rengöring.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 24V belysning
  Ändrat belysning av bestickbordet på bryggan från 110V till 24V (formellt säkerhetskrav).

 • Reservbelysning
  Bytt laddare i SB apparatrum som laddar en av batterigrupperna för reservbelysning.

INREDNING

 • Sjukvård
  Beslutat att sätta upp sjukvårdslådor med nya första förband mm. på sina ursprungliga platser för att kunna användas vid akutfall.

 • Nytt städskåp
  Iordningställt biblioteket som nytt skåp för förvaring av städmateriel, dammsugare etc. Arbetet avslutas nästa arbetsdag.

 • Nytt förvaringsskåp
  Iordningställt det tidigare städskåpet till förvaringsskåp för glas mm. Arbetet avslutas nästa arbetsdag.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört ordinarie kontroller av kölar, avfuktning mm.

 

//Sten

 

 

Mycket jobb i maskin den 2/2

13 man var ombord på lördagen. Ytter- och innetemperatur -10 grader, sol och laber bris från sydväst. Skönt att slippa snöskottning och sandning. Hygrometern i manskapsmässen visade 50 %.

9 man jobbade i maskin med SB GT5, mittens oljekylare och ventilationssystemet till generatorer och generatorturbineras avgasrör. ”Rederiet” gick igenom utbildning och verksamhet under första halvan av året. Ordinarie säkerhetskontroller av kölar mm. utfördes.

 

Arbete utfördes på spolsystemet som leder vatten till toaletterna förut. En sönderrostad avtappningsplugg på en rördel i SB manskapsmäss borrades bort och ersattes med en ny. Ett frostskadat rör som leder vatten till avtappningskranen för färskvatten på förkant av byssan midsskepps demonterades för reparation. Sjukvårdsskåp och städskåp ”snyggades”.

 

Efter att ha justerat tillflödet av bränsle på SB GT5 startade turbinen men tobbeden kom inte upp i erforderligt varvtal, varför turbinen stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen bedöms vara att för mycket bränsle matas in under startförloppet, vilket ger upphov till alltför hög avgastemperatur. Eventuellt kan brännkammarens flamhållare vara skadad.

Nästa arbetsdag skall brännkammaren med flamhållare kontrolleras. Turbinens kompressor är dessutom kraftigt nedsmutsad och tvättning har förberetts.

 

 

 

 

 

 Tobbe ger oljekylaren en rejäl omgång

 

Den aktra delen av mittens oljekylare demonterades. Det visade sig att undre ringdelen av tätningsringen av stål, som sammanbinder de två oljekylardelarna, hade rostat bort. Tillverkning av 3 nya tätningsringar kommer att beställas då man kan befara att även ytterturbinernars motsvarande tätningsringar har rostskador. Återmontering av tätningsringen till mittens kylare planeras ske på arbetsdagen16/2.

 

 

 

 

 

 

 

En inte så tät tätningsring

 

Insug av luft för ventilation av generator och kylning av GT5 avgasrör sitter i maskinrummets tak. Eftersom fartyget är konstruerat för drift med enbart inre ventilation är det möjligt att koppla om så att ventilationsluften kan hämtas från signalbryggan. Filtren var mycket smutsiga och har nu ersatts. Nya hållare har tillverkats.

 

Följande arbete avklarades:

SKROV

 • Spolvatten till förskeppet
  Bytt ut sönderrostad avtappningsplugg på rörsystem i taket på SB manskapsmäss

 • Färskvattenkran i byssan
  Demonterat rostskadat rör till vattenkran i byssan för reparation

MASKIN OCH ELEKTRO

 • MS GT1
  Demonterat aktra delen av mittens smörjoljekylare. Distansringen mellan de två kylardelarnas undre del var sönderrostad.

 • SB GT5
  Justerat tillflödet av bränsle på SB GT5. Turbinen startade men den kom inte upp i erforderligt varvtal utan stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen kan vara att för mycket bränsle inmatas under startförloppet. Åtgärd nästa arbetsdag: Inspektera brännkammaren och tvätta kompressorn

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Avslutat arbetet med att åtgärda generatorernas ventilationssystem genom att montera nya filter med nya hållare

INREDNING

 • Diverse skåp
  Städat i sjukvårds- och städskåp

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört ordinarie kontroller av kölar mm.

 

//Sten

 

 

Fullt fokus på SB GT5

Förra året var besättningen flitig. Som framgår av senaste rapport över genomförda arbeten har besättningen under år 2012 arbetat med underhåll hela 3088 mantimmar.

Arbetsmängden borde minska något med åren tycker man, i stället för att öka. Men 2012 var jobbigt med varvsbesök och ett flertal haverier. Vi tar nu nya tag för att få vårt fina fartyg klart för drift i farter väl över 30 knop. Jag hoppas på att mittens oljekylare blir renoverad under första kvartalet 2013 så att Spica kan torrsättas tidigt i vår för borttagning av plåtarna över oljekylarens intag och utsläpp av sjövatten.


På vägen ut till Gålö visade termometern i min trogna SAAB - 23oC. Ute på Gålö var det bara -18oC. Dagen började med snöskottning, som för min del fick ske i korta etapper eftersom fingrarna frös till is efter en kort stund utombords. Hygrometern i manskapsmässen på Spica visade en fuktighetsgrad på 60 % vilket är ett bra värde och som tyder på att avfuktningen fungerar.

 

6 man ingick i dagens arbetsstyrka. Förutom snöskottning, vanliga kontroller av kölar mm och administrativt arbete så koncentrerades arbetet ombord på maskin och på SB GT5. Spridaren som Magnus har renoverat hemma är nu i gott skick och lämnar fin oljedimma. Efter en viss diskussion bestämdes att göra ett startförsök trots den kraftiga kylan. Startförsöket gick enligt regelboken men startmotorn fick inte upp generatorturbinen i tillräckligt varvtal trots att turbinen tände bränslet i brännkammaren. Eftersom turbinen inte kom upp i tillräckligt varvtal avbröts startförloppet.

Nästa arbetsdag får felsökningen fortsätta och vi får hoppas att kölden har minskat då. Anledningen till att turbinen inte kommer upp i tillräckligt varvtal kan bl.a. bero på att startmotorn inte orkar dra runt generatorn när lagren är helt iskalla och dels p.g.a. att startbatteriernas effekt nedgår i kyla. Om någon i besättningen har bantat bort all julmat och kan göra sig vig som en orangutang så kanske han kan klättra in på utsidan av generatorturbinen och komma åt bränslepumpens ”snäppskruv” och även kunna kontrollera bränslesilen.

 

Följande arbeten blev avklarade:

MASKIN OCH TELE

 • SB GT5
  Felsökningen fortsatte. Vid startförsök tände turbinen bränslet i brännkammaren men turbinen kom inte upp i tillräckligt varvtal för att möjliggöra start.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Kölarna
  Kontrollerat vattennivån i samtliga kölar.

 • Avfuktning
  Kontrollerat de tre avfuktningsaggregaten. Alla var i drift och fungerade. Avläst fuktighetsgrad 60%.

 • Nödbelysning
  Kontrollerad

 

//Sten

 

 

Arbetsdag 24/11

Nio man arbetade ombord och iland denna arbetsdag under ledning av P-O. Undertecknad var till sjöss och har fått information om vad som utfördes av P-O med viss komplettering av K1.

 

Följande arbeten blev avklarade:

STABILITET OCH FLYTBARHET

 • Livflottar
  Arne och P-O tog iland alla sex livflottarna, surrade dem på pallar så att de nu är klara för transport till årsöversyn.

MASKIN

 • GT5
  En omfattande felsökning på SB GT5 utfördes av maskin (Gunnar, Kenneth) och teledivisionerna (K1, K2, Kurre, Magnus), tyvärr utan att turbinen gick igång.
  Temperaturmätaren på turbinen byttes. Turbinen skall kylas med luft som kan tas från MR eller från signalbryggan. Luftfiltren togs loss och togs hem av K1 för rengöring. En bränsleventil togs hem av Magnus för kontroll.
  Felsökningen fortsätter på kommande arbetsdag(ar).

 • Drivmedel
  Arne och P-O bunkrade 2 m3 bränsle (typ R) som placerades med 1400 liter i styrbords- och 600 liter i barbords sidotank.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 24 V batterigrupper
  Kurre fortsatte arbetet med tester av 24V batterigrupper.

 

 • K2 bytte ett icke fungerande headsetuttag på signalbryggan.

MILJÖSKYDD

 • Tomfat
  Samtliga tomfat är nu placerades på ”skrotplatsen” utom 2 st. som kommer att hämtas.

 • Slagvatten- och spilloljetankar (1000 liters)
  Alla slagvattentankar (1000 liters) utom sex stycken är undanstuvade för senare destruktion. Av dessa sex ska tre stycken stuvas undannästa arbetsdag. Övriga tre ska utnyttjas för spillolja och slagvatten och placeras intill äventyrscontainrarna för att inte hindra transporter på pirvägen.

RESERVDELAR

 • Förvaring av reservdelar
  Lennart arbetade vidare med att få ordning bland containrar med mera iland.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.