Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Transportstyrelsen inspektion 30/9

Tisdagen den 30 september genomförde Transportstyrelsen sin årliga inspektion av Spica och Rederiet. Som tidigare år var det Claes Hansson som genomförde inspektionen.

Vädret visade sig från den positiva sidan. Trots sen tid på året (knappt tre månader till jul) värmde solen från en blå himmel och den förespådda vinden blev mest en behaglig bris. Ett bra bevis på att det var närmast en ljuv sommardag var att ett antal getingar vaknat till liv och visade irriterat krav på deltagande i verksamheten.

 

Inspektionen inleddes med att rederiet och fartygets papper gicks igenom. Härvid granskades säkerhetsorganisationen och dokumentationen rörande denna. Utbildningen och mönstringen av besättningen var nästa nålsöga att granska. Stabilitetsbok, internt utvecklingsarbete (arbetsmiljö, avvikelserapportering etc), loggböcker och olika certifikat (livflottar, lanternor, brandutrustning, övrig nödutrustning etc) granskades också noggrant. Allt fick godkänt. Det enda som behövde åtgärdas var några telefonnummer som var inaktuella.

 

Därefter övergick inspektionen till den praktiska delen. Först kontrollerades fartygskrovet och genomföringar genom att Johan Lindroth ställt upp som dykare. Med hjälp av filmkamera och uppspelningsutrustning så kunde inspektionen ske i realtid. Det enda som Claes anmärkte på var att det var lite för mycket havstulpaner dvs vi körde för lite. Den kritiken kan man hjärtligen stämma in i.

Eftersom allt gått smidigare än planerat så bestämdes att vi skulle ta en kortare lunch och sedan kasta loss för en sjövärdighetsinspektion av fartygets manöveregenskaper. Losskastningen blev ca 1½ timme försenad då ett antal komplikationer uppstod i maskin. Först läckte BB GT5 smörjolja. Här var det ett filter som tidigare tagits loss och som efter återställning inte tätade riktigt. När detta var åtgärdat gjordes tre startförsök som avbröts då lågt smörjoljetryck löste ut. Efter att identifierat att det behövdes fyllas på mer smörjolja så startade till slut hjälpmotorn.

Då uppstod nästa problem. Det gick inte att magnetisera huvudtavla 2. Efter en del klurande så lyckades även detta fel identifieras. Med en viss handpåläggning på en regulator så kunde BB GT5 gå upp på max varvtal, drygt 40000 varv/minut. Då fungerade allt som det skulle och fartyget kunde gå över på egen kraft.

Man kan inte låta bli att beundras av vad våra experter i besättningen kan lösa. Start av SB och BB GT1 fungerade bra och fartyget kunde kasta loss för att gå ut och genomföra girprov (gå i en åtta med dikt roder som skiftades). Det blev en perfekt figur i N Mysingens vatten och man blir alltid lika förvånad över att man knappt märker någon krängning av fartyget trots de kraftiga girarna. Det är som om hon var utrustad med krängningshämmare.
Även en test av att besättningen kunde starta upp brandsystemet kontrollerades.

 

Förtöjning skedde sedan på den inre piren för att lämna möjlighet till Fortifikationsverket att genomföra inspektion av vår ordinarie pir den 16 eller 17 oktober. Avsikten är att därefter åter förtöja ordinarie plats. Eftersom livet är fullt av strul och friktioner så visade det sig att faserna i elsystemet på denna pir skiljde sig från vår egen vilket krävde ett skarvdon. Detta hade i sin tur bränt(?) ihop i en skarv så det krävdes finelektriska verktyg i form av kniv och hammare för att få isär dessa. Till slut kunde fartyget dock övergå till landkraft och besättning samt inspektör fick sig en välförtjänt kopp kaffe med smörgås som Torgny förtjänstfullt fixat. Under skuggan av vår alldeles egen havsörns vingar kunde sedan Claes Hansson meddela att inspektionen gått mycket bra och att han kommer att skriva under de certifikat som krävs och att fartyget är godkänt för ytterligare ett års verksamhet som traditionsfartyg och passagerarfartyg.


Christian Wollert
Torpedbåtsrederiet

 

 

Arbetsdag 27 september 2014

10 tappra ur föreningen kämpade på i soligt och torrt väder under dagens arbeten. Dock blåste det en hel del, det gick ordentliga vågor i Djupviken då vind och vågor tog kraft ända från Hårsfjärden. De arbeten som var tänkta på däck fick till största delen avstås pga blåsten även om vi delvis låg i lä från den västliga vinden.

De sex asbestskador som inrapporterats åtgärdades av Bengt och Ole. En av skadorna var av större art och fick åtgärdas med ökad skyddsutrustning. Åtgärden infördes i fartygets asbestpärm enligt rederiets bestämmelser. Övriga skador var av mindre art och kunde åtgärdas med lim och tejp. En av skadorna var orsakad av låsbygeln på städskåpsdörren som slog hål på isoleringen då dörren öppnades helt. Löstes med en plastskiva som tar emot dörren innan den slår i isoleringen.
Skadan visar på känsligheten med en väv över själva isoleringen som lätt skadas vid fysiska påverkningar. Därför skall samtliga ombord vara delaktiga i att inspektera isoleringen när vi rör oss i de utrymmen där denna finns och rapportera upptäckta skador till rederiets asbestansvarige. Försiktighet skall iakttas vid hanterande av luckor, dörrar eller andra svängande föremål som kan slå i isoleringen och därmed skada densamma.

Tele-maffian hade under dagen en hel del att göra. K1 och K2 kontrollerade gyrot som drev vid förra uppstarten. Det gjorde det nu med men efter en ganska lång tid så riktade gyrot in sig. Vi får följa upp och dokumentera hur lång tid gyrot behöver för att svänga in. I dag står det 2 h i dokumenteringen men denna verkar behöva fördubblas.

Dessutom togs nödlanternorna fram och kontrollerades utan anmärkning. Även ankarlanterna kontrollerades positivt. Navradarn avprovades utan att några fel kunde upptäckas.

Magnus L fortsatte arbetet med att byta säkringar och hållare i BB GT1 manöverpanel. Nu är dessa bytta på samtliga GT 1or. I maskin i övrigt fortsatte Kenneth och Lars att åtgärda behoven enligt listan med avhjälpande underhåll. SB GT5 ”finfilter” för smörjoljan rengjordes. Aluminiumpackning på SB GT5 byttes varvid tidigare oljeläckage upphörde. Felsökning i SB GT5 styrpanel. Efter att motorn utlöst en gång gjordes en rengöring och därefter gick den felfritt i ca 30 min innan den stängdes av.

Kurre gav sig på tyfon och mistlur som inte ville råma när vi gick sist. Tyfonen fungerar nu bara det blir tryck i luftkärlen, men mistluren ville inte vara med så Kurre tar hem den och försöker skaka loss delarna i den.

P-O fortsatte uppsnyggningen och dokumentering av prylarna i vår container samt återförde ca 300 l till förliga centertanken som separerats ur spilloljan. Lennart E och Christian gick igenom och förberedde inför Transportstyrelsens inspektion på tisdag. Slutligen så gicks alla kölar igenom och nödbelysningen kontrollerades. Lagom till att vinden började avta och solen dala ned mot trädtopparna gjorde ett nöjt gäng avtropp.

 

Körning Järnholmsund 20/9

I vackert men lite disigt väder (sikt ca 5-6 distansminuter) och svag sydlig vind genomfördes den sista körningen med passagerare under året. Denna gång var det en biljettkörning och gästerna anlände efter lunch för att inledningsvis genomföra en rundvandring på Gålöbasen. Efter denna samlades dessa på kajen där de fick en säkerhetsgenomgång och kunde följa uppstarten av SB GT1. Losskastning kunde därefter ske enligt plan (!) kl 1330. Ombord var det 16 stycken i besättningen och 19 passagerare som njöt av färden över N Mysingen via traditionellt högfartsutlopp (3 GT) genom Järnholmssund för att i lite lugnare takt passerar tillbaka mot Mysingen via Långbäling sund. Ett icke föraktfullt antal segelbåtar samt några mindre motorbåtar kunde ses utnyttja möjligheten till en naturupplevelse. Ingen var dock på störande avstånd. Under resan gavs passagerarna också möjlighet att gå runt i fartyget och bjöds på kaffe med fralla. Efter knappt en och en halv timmas färd kunde vi åter förtöja på ordinarie plats på Gålö. Besökarna tackades av och gav sig nöjda iväg hemåt medans besättningen återställde fartyget och nöjd kunde konstatera att det fungerat bra ombord. Vi genomförde också ett antal maskintester som gav både positiva och till del oklara svar. De senare innebär nya åtgärder på UH-listan och kommer att tas omhand under kommande arbetsdagar.

Christian Wollert

 

Äntligen arbetsdag igen

Dagens arbetsdag var den första sedan semesterperioden och berikades av 9 deltagare ur besättning. Några (Blom och Blom) kom till och med redan på fredagen. Vädret var utmärkt för att fixa ombord, i princip vindstilla och ca 16 grader. Inledningsvis mulet väder men efter lunch en hel del sol. Inför dagen hade gjorts upp ett arbetsschema som till del kunde följas. Nu kunde varken Kenneth eller Thomas deltaga så de större arbeten som var planerade i maskin var tvungna att skjutas till senare tillfälle. Det gav å andra sidan plats för andra arbeten. Nedan följer en kort sammanställning över vad som genomförts under dagen.

  • Samtliga kölar kontrollerade avseende vattennivå och skräp. Ole och Arne tog kölarna i förskeppet medans P-O fixade motsvarande i maskin. P-O och Arne länsade även kölen i maskinrummet samt tömde spilloljetanken. Blasket från spilloljetanken fördes över till ett särskilt fat för senare separering från vatten och återanvändning ombord.

  • Nödbelysningen och batterigrupperna kontrollerades av Kurre. Allt såg bra ut.

  • Problemet vid senaste körning med att gyrot stannade då ordinarie kraft försvann löstes av K1 och K2. Kontroll och uppföljning görs vid nästa gångdag.

  • Kjell, Magnus och Lars gick igenom MS GT1 manöverpanel och drog åt lösa skruvar. Denna är nu OK. Kvar är nu arbetet med BB manöverpanel vilket planeras till nästa arbetsdag.

  • SB GT5 som stoppade mystiskt under EDIP-körningen startades upp felsöktes. Inga problem kunde upptäckas. En möjlig orsak till turbinens avsläckning kan vara att kylluftintaget var ställt i vinterläge. En idé som förs vidare till experterna i maskin.

  • Under EDIP-körningen kunde bryggan inte få kontakt med skyddtjänstledaren på torpeddäck. Felet visade sig enkelt att åtgärda. Skyddstjänstledarens headset är kopplat till torpedlinjen och inkopplingen till denna på bryggan (switch som sitter mellan FC och ManO) var inte tillslagen. Alltså en utbildningsfråga. Kontroll av denna införs i checklista för bryggpersonal. Dessutom testades även förbindelsen med halvdäck eftersom den uppfattades som lite svag. Fungerade bra.

  • De fläckar efter avflagnad färg som fanns på brygghusets framkant målades över med grundfärg genom Ole och Lars försorg. Målning med täckfärg sker eventuellt under veckan för att bli fina inför nästa gångdag, annars under nästa gångdag. I samband med detta upptäcktes att vi saknade en sammaställning av färgkoder ombord vilket försvårade hittandet av rätt färg. Annars var färgburkarna lätta att hitta då P-O och Arne gjort en stor insats med att städa i våra containrar. En hel del skrot och junk slängdes det börjar bli ordning på prylarna i förrådet.

  • Tanken var också att vi skulle färdigskriva avvikelserapporter på händelserna under EDIP. Då ansvarig maskinpersonal ej var närvarande kommer dessa istället att färdigställas via mail under kommande veckor. De åtgärder som efter första analys behöver vidtagas innan nästa gångdag kommer meddelas besättningen innan losskastning.

Att det finns behov av underhållsåtgärder är tydligt så alla som inte hade möjlighet att deltaga idag får gärna komma nästa arbetsdag den 27/9.

//Christian Wollert

 

Solen sken över EDIP 2014

Så var En Dag I Paradiset (EDIP) 2014 till ända. Strålande väder; glada funktionärer; minnen; bullrande MTB och kraftfulla turbinfartyg mötte våra entusiastiska medlemmar och för första gången allmänheten som tagit sig till f.d. Gålöbasen lördagen den 6:e september.

Dagen började lite vacklande när T46 hade problem med sina huvudmotorer. Skickliga maskinare kom snabbt till undsättning och snart var hon åter tillbaka i full drift med sina tre Isotta Franschini motorer bullrande på välkänt vis.

Spica hade dock full fart på turbinerna - under sommaren har ju omfattande felsökning och åtgärder i maskin stått på schemat och nu kunder vi skörda frukterna av maskinarnas hårda jobb. Sammanlagt fyra turer hanns med under dagen och totalt fick 150 passagerare uppleva hur det är att åka med landets enda bevarade fartyg av Spica-klass.

I år hade vi hjälp av Vegabarens skickligaste ”korvtrillare” Carlo Taccola när Veterangrillen för första gången utfordrade besättningar och besökare. Maten smakade förträffligt och åtgången var som väntat rykande. Stort tack till Carlo för din fina insats – hoppas vi får räkna med dig även till EDIP 2015.

Tiden går fort när man har kul och minns tider som var. Vi stängde grinden för årets EDIP och den siste besökaren lämnade Gålö med ett stort leende kl 16:30.

Välkomna åter till EDIP 2015!

 

Utbildning och Ming-besök

Lördag morgon 30 augusti. Dimman ligger tät över Haninge. Närmare republiken Gålö lättar det och solen skiner. Dagen började med flagghissning därefter vidtog klargöring av "McSpicas" grill. Maskinfolket dök ner i gruvan för att klappa om våra GT1:or så att de mår bra till EDIP nästa lördag. Resten av besättningen ägnade dagen åt utbildning omfattande bl.a. evakueringsövning och livflotteövning.


Under dagen hade vi också den stora glädjen att välkomna Mariningenjörsföreningen för ett besök. Fantastiskt roligt att välkomna dessa mestadels kända ansikten och visa vad Veteranflottiljen går för. Planen var att avsluta besöket vid lunchtid men det blev sen eftermiddag innan besökarna lämnade Gålöbasen. Lunch ja. Gålös nyuppsatta hamburgerbar "McSpicas" stod för kulinariska läckerheter.

 

Corvetter utan K på G(ålö)

Efter några tropiska veckor passade vädergudarna på att låta det regna när Gålöbasen och T121 Spica besöktes av Mälardalens Corvetteklubb. Gålöbasen har aldrig varit hemvist för korvetter (med K) men i dag välkomnade vi uppemot trettio Corvetter (med C). Inte nog med att Veteranflottiljen har flera(?) "ytstridsfartyg" än Kungl. Flottan. I dag hade vi flera (K)Corvetter.

Det var en mäktig syn när runt trettio V8-mullrande skapelser letade sig ned för backen mot flaggplan och efter lite trixande hade dyrgriparna parkerats.

Besökarna fick en traditionell rundvandring på basen, denna historiska bas mitt i området där Kungl. Flottan föddes för 492 år sedan. T121 Spica bjöd sedan på en kortare tur i hög fart runt Äggskären. Vi som stannade i land förberedde lunch i form av grillade hamburgare. Inte vilka hamburgare som helst utan handgjorda. Regnet strilade ned men hamburgerkockarna i "McSpicas" stod skyddade under tälttak som för säkerhets skull rests.

Efter en mycket lyckad dag kunde nöjda gäster starta sina Corvetter och bjuda på ljuv musik från sina ögonstenar. Ett bevis på hur lyckad dagen var visas av att Corvetteklubben flaggade för flera besök och vi veteraner i T121 Spica Vänner kan bara säga välkomna åter!

 

Ombasering med utmaningar

Efter sju sorger och åtta bedrövelser förtöjde T121 Spica i dag en timme efter ETA på Gålöbasen:
- SB GT1 vill inte starta trots att alla villkor är till synes uppfyllda
- BB GT1 var stendöd vid startförsök i dag på morgonen men väcktes till liv m.h.a. 5-56, eder, böner och förbannelser
- En KaMeWa-pump läcker som ett såll

Men...
Vi lotsades från Vasamuseet till Gålöbasen av skickliga Spicavänner på brygga och i maskin. Våra passagerare var mycket nöjda. Byssan fungerar fint och en mätt sjöman är en nöjd sjöman. Pytt i Panna med SB- och BB-gurka smakar alltid bra.
Nu återstår mycket arbete för att återställa Spica till det skick som anstår en 48-årig dam som under många år var lämnad utan omsorg och plundrad på i stort sett hela maskineriet. Utan hängivna Spicavänner hade Spica fortfarande i dag, i bästa fall, varit en stillaliggande Potemkinkuliss eller ännu värre omvandlad till rakblad.

 

After Work 17/6

En liten men tapper skara från Försvarets materielverk, Anskaffning Logistik/Marinförbandsmateriel träffades under tisdagskvällen för After Work ombord. Då två av deltagarna framöver kommer att tjänstgöra som ManO ombord besöktes vi av fartygsläkaren som genomförde en läkarundersökning av dessa två aspiranter. Nio förväntansfulla samlades i skydd av tält på däck där det serverades snittar och annan plockmat som sköljdes ner med ammunitionsdurkskall öl. Kvällen fortsatte sedan i gunrummet och visst infann sig den rätta stämmningen. Att döma av inkomna "tack för en trevlig kväll" blev det en mycket lyckad tillställning.

 

 

Äntligen dags att ombasera till Stockholm

Nog för att miljön på Gålö är uppskattad av oss i Spica Vänner, men ibland är det uppiggande med en utflykt!

På morgonen den 17/5 var det samling och klargöring för gång. Fram emot klockan 10:00 öppnades grinden för att släppa in dagens förvantansfulla passagerare som skulle följa med in till Stockholm och ombaseringen till T-bas vid Vasamuseet. Losskastning och ganska omgående högfart ut över Mysingen.

Under lördagen invigdes också Dalarö Skeppsvraksområde. Haninge kommun, som verkligen uppskattar Veteranflottiljen och vårt arbete , bad T121 Spica att i samband med invigningen passera Dalarö för att ge en extra touch åt evenemanget. Naturligtvis uppfylldes denna önskan. En sväng förbi Dalarö i stället för den vanliga vägen via Genböteleden uppskattades både av besättning och passagerare och kanske inte minst åskådarna i land.

På vägen hann vi också med en MOB-övning (Man overboard) - en nog så viktig detalj att öva på om olyckan skulle vara framme! Under tiden förberedde Lennart mat i byssan så att passagerare och besättning kunde stilla den uppkomna lunchhungern. En mätt sjöman är som bekant en nöjd sjöman.

Under Spicas färd mot Stockholm fanns en fotograf från Barracuda TV ombord och vid vår sida ett annat TV-team som filmade Spica under hög fart. Titta på programmet Bil- och Båttokig i julhelgens mellandagar då T121 Spica har huvudrollen!

T121 Spica kommer att ligga vid Vasamuseet till 28 juni då vi vänder stäven mot hemmabas. Passa på att besöka Spica under lördagar och söndagar och varför inte boka in en afton för en sommar-kick out, en middag i gunrummet, en sjötur runt Fjäderholmarna, ett ledningsgruppsmöte eller en samling med vänner.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter