Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdag 5 den 14 Mars

I maskin slutmonterades luftkåpan på BB GT 5. Spolvattensystemet (hylskylning mm) driftsatt och täthetskontrollerats. Detta gäller även för vinkelväxlarnas smörjoljesystem. GT bränslesystem provkördes och GT 1 FRD avluftades. Bränsletankarna slampumpades. Det envisa problemet med GT 1 manöverpaneler kvarstår så här fick Tele fortsätta felsökning och lagning av alla kablar som är inpressade i panelen. Tidigare åtgärdade asbestskador övermålades. Dammsugning och byte av trasiga lampor ökade stämningen inombords. Vinterns behagliga uppträdande gjorde också att arbeten på signalbryggan kunde ske genom att skrapa de trälistor som nu börjar bli slitna. Fortsatt arbete med att få ordning i lagcontainrarna.

Christian Wollert

Redare

 

Utbildningspass 2 teori den 3 Mars

Även detta pass genomfördes i SEB senioravdelnings lokal. Temat var nu brandskydd. 18 man ur besättningen deltog och utbildningen genomfördes i tre gruppuppgifter. Uppgifterna var att diskutera åtgärder vid fibrös, el respektive vätskebrand.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 4 den 28 Februari

Det märks att dagarna blir längre, det känns ljusare när man kommer ut till Gålö vilket 7 tappra gjorde denna dag. I maskin fortsatte arbetet med felsökning och lagning av trådtrasslet i GT 1 manöverpaneler. Här sitter bl a övervakningen av avgastemperaturen från GT 1 vilket är en viktig indikator på att maskinerna inte blir för heta och riskerar att haverera. Påbörjades också arbete med att se över läkande KaMeWa. Eventuellt får pumparna tas isär. Reservbatteri (12 V) till VHF på bryggan byttes. Det är ett krav att det skall finnas tre system som kan försörja VHF-radion. På bryggan byttes även batteriladdare till lanternbelysningen. Upptäckta asbestskador lagades enligt rutin. BB toalett i vaskrum 3 städades ut, här är det tänkt att brandutrustningen för brandmännen skall förvaras. Det blir då ett bättre utrymme där dessa kan ta på sig utrustningen och kontrollera att den är OK.

Christian Wollert

Redare

 

Utbildningspass 1 den 17 Februari

Enligt plan genomfördes det första teoretiska utbildningspasset i SE-bankens senioravdelnings lokal. Detta var tredje året som vi utnyttjade denna lokal som ligger bra till centralt i Stockholm. 13 medlemmar i besättningen deltog. Syftet med detta utbildningspass är att ge en grundläggande utbildning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss avseende fartygets säkra framförande. Innehållet är främst inriktat mot nya besättningsmedlemmar och de som önskar repetera Förtrogenhetsutbildningen och grunderna i Basic Safety.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 3 den 14 Februari

Pannan som skulle ha varit igång visade sig ha stannat. Visade sig att det var bränsleproblem bakom. Efter rengöring av bränslefilter, avluftning, justering av luftspjäll och överföring av bränsle till förliga centertanken (som försörjer pannan) fungerade allt igen. Bra effekt på pannan så det blev nästan för varmt mot slutet. Fortsatt ganska beskedlig vinter. I maskin monterades en renoverad startmotor på BB GT 5, vilken provkördes u.a. Fortsatt arbeten med övervakningsenheten för GT 1. Uppmätning och kontroll av manöverströmmar till GT 1 avgastemp, larm och säkerhetsbrytning genomfördes. En del “konstigheter” upptäcktes, av Tele (K1 och Magnus) i manöverpanelen. Här finns fortsatt arbete att göra. Dessutom genomfördes rutinmässiga jobb (kölar och KaMeWa mm).

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 2 den 31 Januari

9 tappra själar tog sig ut till Gålö denna andra arbetsdag. Fortfarande ingen riktig vinter men arbeten på däck känns inte lockande så det blev fokus på verksamhet inombords. Pannan går nu kontinuerligt för att möta fuktighet och minusgrader, vilket gör att arbetstemperaturen inne blir behaglig.

Förutom de fasta rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagar blev det främst arbeten i maskin, inom tele-sidan, på bryggan och i lagcontainern.

Kraftaggregaten (+24V) till headsetsystemet återställdes. Det finns nu två lägen för inställning ("Vinter" respektive "Sommar"). Tanken är att under körsäsongen så skall batteriaggregaten vara konstant inkopplade så att dessa direkt vid strömbortfall kopplas in för att inte riskera att tappa förbindelsen via headset. Detta var en åtgärd som var föranledd av händelsen under hösten då vi fick en black-out och ordinarie förbindelse mellan brygga och maskin bröts.

I maskin påbörjades översynen av olika system för att indikera eventuella skador under vintern. Översyn av överhettningsövervakningen av GT 1 påbörjades för att få ordning på eventuella fellarm och att varningslampor och automatisk nedsläckning sker vid rätt avgastemperatur.

Rensning och städning gjordes i lagcontainern.

 

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 17/1

Verksamhetsåret 2015 startade som sig bör med årets första arbetsdag. Trots lite drygt 2 månader till vårdagjämning så har vintern ännu inte riktigt satt sig. Ingen snö att skotta, vilket vi tackar för. Ej heller hade isen lagts sig. Temperaturen på ett par plusgrader och en frisk SV vind på ca 12 m/s gjorde att mössan och handskarna kom till sin rätt när man var på däck.

De envist upprepade lågtrycken som passerat den senaste tiden hade med stöd av vinden från SV medfört ett extremt högt vattenstånd. Spica hade därför höjt sig så högt över kajen att fendertarna hamnade ovanför densamma. Det enda som fanns mellan kajen och fartyget var vår elkabel vilket i och för sig var bra men som inte fungerade. Kabeln hade nötts sönder och medfört kortslutning. P-O som anlände tidigt fick därför börja med att reparera kabeln allt medans övriga i besättningen glatt fick stå på däck och vänta i blåsten. En snabb kontroll inombords visade att nödbelysningen fungerade vilket var glädjande.

 

Allt nog, efter att fått lyse inombords igen så gjorde de 12 tappra samling i mässen där kaffe och wienerbröd (muta från rederiet) inmundigades. Efter en stunds allmänt socialiserande så påbörjades dagens arbeten. De rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagarna, (olja i KaMeWa-tankarna, FRD GT1 blötlagd, kölarna torra och fria från skräp, vattennivån i värmesystemets expensionskärl, laddningsfunktionen i reservbatteri-grupperna, nödbelysningen, förtöjningarna och asbest), klarades ut. En förstärkt asbest-kontroll gjordes som protokollsfördes och får ligga till grund för del av uppföljning av arbetsmiljön. Durken i tvättrum 3 färdigmålades. Inom de olika tjänstegrenarna genomfördes arbeten kopplade till underhållsplanen för förebyggande underhåll.

Väl mött igen nästa arbetsdag 31/1.

Christian

 

Utbildning 19/11

Utbildningsåret 2014 för Spica avslutades med ett reflekterande och planerande utbildningspass kvällen 19/11 i SEB seniorsklubb lokal på Malmskillnadsgatan 36 i Stockholm. 16 man i besättningen deltog. Syftet med passet var att summera vad vi genomfört utbildningsmässigt under 2014 och gemensamt ta fram vad vi bör genomföra utbildningsmässigt under 2015. Vi står inför en utmaning under 2015 att uppfylla alla krav som Transportstyrelsen och IMO ställer på oss men med stöd av vad som genomförts under 2014 och den gemensamma plan som togs fram under utbildningspasset finns stora förutsättningar för att 2015 skall bli ett bra utbildningsår.

Christian Wollert

Redare 

 

Arbetsdag 8/11

Ytterligare en arbetsdag är lagd till historien. 10 tappra medlemmar anmälde sig villigt till dagens verksamhet. Trots att vi kommit in i den mörkaste tiden på året så var det en perfekt senhöstdag att utnyttja för arbeten ombord. Temperaturen höll sig några grader över nollan och vinden var nästan obefintlig.

Dagen började med att vi förhalade fartyget ca 3 meter ut från land. Efter omförtöjning den 30/10 så kom vi lite långt in i den då hårda SV vinden. Denna gjorde också att vi då inte orkade förhala ut fartyget till rätt plats. Tur att det är mjukt i strandkanten. Därefter lyftes våra livflottar iland och surrades på pallar för att de senare skall kunna fraktas till servicestationen och den årliga inspektionen.

En stor del av dagen i övrigt ägnades åt att börja förbereda fartyget för vintern. Varmvattenberedaren tömdes, diskmaskin och kyl fylldes med kylmedel och stängdes sedan av, Arne tog med sig skumsläckarna hem så att de inte riskerar att frysa sönder under vintern. Läckaget vid FC ventil på bryggan (saknas 3 bultar) lagades på hemligt sätt av Kurre. Våra 3 avfuktare är installerade och inkopplade. Kvarvarande avgasluckor är nu stängda och surrade. Spolsystemet är tömt på vatten. Dessutom kontrollerades samtliga kölar att inget vatten låg och skvalpade.

Fästplattan för tyfonen är kraftigt rostskadad. Detta får tas om hand under våren. Nu gjordes en tillfällig åtgärd då Kurre med stora penseldrag målade över problemet.
Som helhet hann vi som vanligt med en väldig massa under dagen inklusive trevlig social samvaro där vi med tydlig och klar stämma gav varandra nödvändig feedback på varandras fel och brister vilka ingen såg sig vara behäftad med. Nu är det bara 2 arbetsdagar kvar av årets säsong så det finns gott hopp om en jul i år också. Väl mött den 22/11.

 

Arbetsdag 25/10

Planeringen inför arbetsdagen den 25/10 var dels att omförtöja Spica från den inre piren, där hon varit förtöjd på grund av de dykningsarbeten som Fortifikationsverket beställt avseende pirarnas tillstånd, till ordinarie pir och dels att fortsatta underhållsarbeten ombord.

Dagen till ära hade vädrens makter fixat en traditionell höstdag: mulet med regnskurar och en sydlig till sydvästlig vind på ca 14-16 m/s. Efter gemensam samling kl 0900 påbörjades förberedelserna för gång. Det var också nödvändigt att flytta Nordanös småbåtar som låg förtöjda utanpå Sprängaren. Med gällande vind och sjö så vill man inte att dessa skall ta upp en del av det smala område som Spica har att utnyttja vid förtöjningen på ordinarie plats.

 

14 st i besättningen hade ställt upp vilket är nödvändigt då vi behöver folk såväl iland som på förtöjningsstationerna. I samband med omförtöjningen ville också chiefen att vi skulle tvätta mittens GT 1 med valnötskal, vilket är en metod som utnyttjades då fartyget var aktivt. Efter problemfri uppstart så kastade vi loss och backade ut i Djupviken i strid med vind och sjö. Efter att ha kommit ut runt Oxnöudde startades mittens GT1 och maskinfolket kunde med fromma handrörelser släppa lös nötskalen som i en långsam men intensiv ström for in i mittens turbin och gjorde rent från slagg och smuts. Efter denna tvätt sattes 11 o 3 på samtliga och fartyget accelererade upp som i gamla dagar. En kortare neddragning fick göra eftersom pannan(!) larmade. Ville väl också bidra till effekten.

Ytterligare några justeringar gjordes i maskin och därefter ökades farten igen. Nu gick allt bra och loggen rusade upp och hamnade slutligen på 34,9 knop. I denna fart kastade sig fartyget ut mot Mysingen med sjö och vågor som slog både in i och över fartyget. Detta innebar också att en viss rullning uppstod och den inte alltför noggrant genomförda sjösurrningen prövades. Här finns lite att tänka på. Vi har nog blivit för bortskämda med lugnt vatten och mjuka rörelser. Nu fick vi också bevis för var det finns behov av att täta fartyget då det läckte in vatten runt några luckor och dörrar. Efter förtöjning och återställning samt välförtjänt lunch övergick dagen till ordinarie arbetsdag. Som vanligt finns det alltid saker som skall fixas, krökas eller putsas. Vissa förberedelser inför vintervilan påbörjades också.

Som helhet får man väl säga att det var en upplyftande dag som avslutade årets sjöexpedition.

//Christian Wollert

 

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter