Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Utbildningspass 1 Praktik den 11 April

Denna lördag var egentligen en arbetsdag men för att få in en ordentlig portion med praktisk utbildning innan vi börjar köra så genomfördes det första praktikpasset samma dag. Fokus var brandutbildning och den genomfördes i tre moment samt en förevisning med laboratorieutrustning avseende skumsläckning, brandlukt från olika materiel som brann, mm. Övning 1 innebar första insats med handbrandsläckare. Genomfördes med simuleringsutrustning i vaskrum 1. Övning 2 innebar att koppla upp vatten för att släcka en brand i förpiken och övning 3 att med vatten och skum släcka brand i styrmaskin. Många bra erfarenheter från övningarna för de 18 ur besättningen som deltog.

Christian

 

Arbetsdag 6 den 28 mars

Nu börjar säsongen närma sig och det börjar bli dags att påbörja återställning efter vintern. 12 man samlades denna sista vinterarbetsdag. Delar av fartygets vattensystem kopplades in. Ny hållare för säkerhetsplanen (stöd till räddningstjänsten då de skall göra insats ombord) gjordes av en torpedladdningshållare. Denna målades röd och sattes fast på sidan av brygghuset. Lilla signalhornet visade sig vara igenrostat och behöver nog kompletteras med ett nytt. I maskin genomfördes ett stort antal arbeten, det är ju viktigt att få igång alla system innan första provtursdagen. Chiefen lämnade följande sammaställning om vad som gjorts denna dag.

Tagit ombord 400 liter smörjolja/hydraulolja. Fyllt upp KaMeWa-tankar till ca ½ tank och nivåmarkerat på pejlstickorna. Har gjort protokoll för att anteckna påfyllning av olja till respektive KaMeWa och växeltankar. Kåpat av GT 1 och kontrollerat och tätat några läckor på bränsledräneringsledningarna från brännkamrarna. På SB GT 1 görs ytterligare en täthetskontroll efter uppstartning innan plåtarna återmonteras. Kontrollerat att alla automatiska dräneringsventilerna öppnar OK. Vid nästa gångtillfälle kontrolleras att ventilerna stänger som de ska. Magnetpluggarna på GT 1, 3x3 st, kontrollerades enligt 50-timmars tillsyn. Efter hemmaanalys med mikroskop konstaterar jag en del, inte oroväckande, mycket små likformade slitagepartiklar på alla tre GT. På SB också några få mindre spånformade bitar. Sparar partiklarna för att jämföra hur det ser ut om ett år. Styrmaskinens alla lager och leder fett smordes. Olja fylldes på till handvevade nödstyrningens hydraulpump. Pejlade bränsletankarna. Totalt 11600 liter fördelade på : SB 3000, BB 2500, AC 4500,och FC 1600 liter. Vid bunkring föreslås att fylla BB och SB fulla och resten i AC om vi har råd att beställa “full bil”   18 kubik. Fick inte klar frekvensregleringen på SB GT 5.  GT 1 manöverpanel kom ytterligare en bit på väg mot “fullt frisk”.

Något som inte direkt är ett arbete med Spica men som berör vår verksamhet är att det finns en stor mängd skräp på botten i Gålöviken runt våra pirar. Det har väl tappats en del överbord under årens lopp. Förhoppningsvis kan det finnas dykarträning här att för hågade.

Christian

 

Utbildningspass 3 teori den 24 Mars

Det tredje passet innehöll arbetsmiljöarbete, hanterande av passagerera, sjukvårdsorganisationen ombord och tre gruppuppgifter kopplade till nödsituationer. I och med detta pass så har den teoretiska grunden lagts och nästa gång det blir utbildning så sker det ombord med praktiska övningar.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 5 den 14 Mars

I maskin slutmonterades luftkåpan på BB GT 5. Spolvattensystemet (hylskylning mm) driftsatt och täthetskontrollerats. Detta gäller även för vinkelväxlarnas smörjoljesystem. GT bränslesystem provkördes och GT 1 FRD avluftades. Bränsletankarna slampumpades. Det envisa problemet med GT 1 manöverpaneler kvarstår så här fick Tele fortsätta felsökning och lagning av alla kablar som är inpressade i panelen. Tidigare åtgärdade asbestskador övermålades. Dammsugning och byte av trasiga lampor ökade stämningen inombords. Vinterns behagliga uppträdande gjorde också att arbeten på signalbryggan kunde ske genom att skrapa de trälistor som nu börjar bli slitna. Fortsatt arbete med att få ordning i lagcontainrarna.

Christian Wollert

Redare

 

Utbildningspass 2 teori den 3 Mars

Även detta pass genomfördes i SEB senioravdelnings lokal. Temat var nu brandskydd. 18 man ur besättningen deltog och utbildningen genomfördes i tre gruppuppgifter. Uppgifterna var att diskutera åtgärder vid fibrös, el respektive vätskebrand.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 4 den 28 Februari

Det märks att dagarna blir längre, det känns ljusare när man kommer ut till Gålö vilket 7 tappra gjorde denna dag. I maskin fortsatte arbetet med felsökning och lagning av trådtrasslet i GT 1 manöverpaneler. Här sitter bl a övervakningen av avgastemperaturen från GT 1 vilket är en viktig indikator på att maskinerna inte blir för heta och riskerar att haverera. Påbörjades också arbete med att se över läkande KaMeWa. Eventuellt får pumparna tas isär. Reservbatteri (12 V) till VHF på bryggan byttes. Det är ett krav att det skall finnas tre system som kan försörja VHF-radion. På bryggan byttes även batteriladdare till lanternbelysningen. Upptäckta asbestskador lagades enligt rutin. BB toalett i vaskrum 3 städades ut, här är det tänkt att brandutrustningen för brandmännen skall förvaras. Det blir då ett bättre utrymme där dessa kan ta på sig utrustningen och kontrollera att den är OK.

Christian Wollert

Redare

 

Utbildningspass 1 den 17 Februari

Enligt plan genomfördes det första teoretiska utbildningspasset i SE-bankens senioravdelnings lokal. Detta var tredje året som vi utnyttjade denna lokal som ligger bra till centralt i Stockholm. 13 medlemmar i besättningen deltog. Syftet med detta utbildningspass är att ge en grundläggande utbildning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss avseende fartygets säkra framförande. Innehållet är främst inriktat mot nya besättningsmedlemmar och de som önskar repetera Förtrogenhetsutbildningen och grunderna i Basic Safety.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 3 den 14 Februari

Pannan som skulle ha varit igång visade sig ha stannat. Visade sig att det var bränsleproblem bakom. Efter rengöring av bränslefilter, avluftning, justering av luftspjäll och överföring av bränsle till förliga centertanken (som försörjer pannan) fungerade allt igen. Bra effekt på pannan så det blev nästan för varmt mot slutet. Fortsatt ganska beskedlig vinter. I maskin monterades en renoverad startmotor på BB GT 5, vilken provkördes u.a. Fortsatt arbeten med övervakningsenheten för GT 1. Uppmätning och kontroll av manöverströmmar till GT 1 avgastemp, larm och säkerhetsbrytning genomfördes. En del “konstigheter” upptäcktes, av Tele (K1 och Magnus) i manöverpanelen. Här finns fortsatt arbete att göra. Dessutom genomfördes rutinmässiga jobb (kölar och KaMeWa mm).

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 2 den 31 Januari

9 tappra själar tog sig ut till Gålö denna andra arbetsdag. Fortfarande ingen riktig vinter men arbeten på däck känns inte lockande så det blev fokus på verksamhet inombords. Pannan går nu kontinuerligt för att möta fuktighet och minusgrader, vilket gör att arbetstemperaturen inne blir behaglig.

Förutom de fasta rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagar blev det främst arbeten i maskin, inom tele-sidan, på bryggan och i lagcontainern.

Kraftaggregaten (+24V) till headsetsystemet återställdes. Det finns nu två lägen för inställning ("Vinter" respektive "Sommar"). Tanken är att under körsäsongen så skall batteriaggregaten vara konstant inkopplade så att dessa direkt vid strömbortfall kopplas in för att inte riskera att tappa förbindelsen via headset. Detta var en åtgärd som var föranledd av händelsen under hösten då vi fick en black-out och ordinarie förbindelse mellan brygga och maskin bröts.

I maskin påbörjades översynen av olika system för att indikera eventuella skador under vintern. Översyn av överhettningsövervakningen av GT 1 påbörjades för att få ordning på eventuella fellarm och att varningslampor och automatisk nedsläckning sker vid rätt avgastemperatur.

Rensning och städning gjordes i lagcontainern.

 

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 17/1

Verksamhetsåret 2015 startade som sig bör med årets första arbetsdag. Trots lite drygt 2 månader till vårdagjämning så har vintern ännu inte riktigt satt sig. Ingen snö att skotta, vilket vi tackar för. Ej heller hade isen lagts sig. Temperaturen på ett par plusgrader och en frisk SV vind på ca 12 m/s gjorde att mössan och handskarna kom till sin rätt när man var på däck.

De envist upprepade lågtrycken som passerat den senaste tiden hade med stöd av vinden från SV medfört ett extremt högt vattenstånd. Spica hade därför höjt sig så högt över kajen att fendertarna hamnade ovanför densamma. Det enda som fanns mellan kajen och fartyget var vår elkabel vilket i och för sig var bra men som inte fungerade. Kabeln hade nötts sönder och medfört kortslutning. P-O som anlände tidigt fick därför börja med att reparera kabeln allt medans övriga i besättningen glatt fick stå på däck och vänta i blåsten. En snabb kontroll inombords visade att nödbelysningen fungerade vilket var glädjande.

 

Allt nog, efter att fått lyse inombords igen så gjorde de 12 tappra samling i mässen där kaffe och wienerbröd (muta från rederiet) inmundigades. Efter en stunds allmänt socialiserande så påbörjades dagens arbeten. De rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagarna, (olja i KaMeWa-tankarna, FRD GT1 blötlagd, kölarna torra och fria från skräp, vattennivån i värmesystemets expensionskärl, laddningsfunktionen i reservbatteri-grupperna, nödbelysningen, förtöjningarna och asbest), klarades ut. En förstärkt asbest-kontroll gjordes som protokollsfördes och får ligga till grund för del av uppföljning av arbetsmiljön. Durken i tvättrum 3 färdigmålades. Inom de olika tjänstegrenarna genomfördes arbeten kopplade till underhållsplanen för förebyggande underhåll.

Väl mött igen nästa arbetsdag 31/1.

Christian

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.