Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Utbildningspass 2 2016-03-17

Även detta pass genomfördes ombord isbrytaren St Erik. Denna gång var utbildningen inriktad mot de som var nya i besättningen och behandlade Förtrogenhetsutbildning, vilket är ett av de områden som Transportstyrelsen bestämt att vår besättning skall ha. Syftet är att varje besättningsmedlem skall ha förtrogenhet med att utnyttja fartyget och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. Som pedagogisk grund utnyttjades rederiets och fartygets säkerhetshandbok RFM (Rederi och Fartygs Manual). De som var närvarade och särskild de som var nya i besättningen fick en ordentlig och omfattande teoretisk genomgång av RFM.

Christian

 

Utbildningspass 1 2016-03-10

Första planerade utbildningspasset genomfördes ombord isbrytaren St Erik vid Wasamuseet. Det var första gången vi var där i denna form. 17 st i Nyckelbesättningen deltog. Efter en samling kl 1730 presenterade redaren planerad verksamhet för 2016 samt principen för besättningsindelning. Därefter ägnades resten av utbildningen åt teoretisk brandutbildning. ”Blomman” som egentligen sägs heta Kjell Blomkvist gjorde som vanligt ett förnämligt arbete med att engagera deltagarna då såväl brandteori som brandsläckningsteknik diskuterades. Denna teoriutbildning ligger till grund för fortsatta praktiska övningar ombord där vi planerar en särskild brandutbildningsdag fredagen 22 april. Utbildningen ingår i den obligatoriska utbildningen besättningen skall ha innan första gångdag.

Christian

 

Arbetsdag nr 5 2016-03-05

Ytterligare en arbetsdag som liknar övriga under året. Ingen riktig vinter men runt nollan och en kylande vind. När pannan fortsätter att trilskas så blir det svårt att få något bra arbete inombords och på däck är det ju av väderskäl begränsat arbetsklimat. Dock så jobbades det villigt med det som gick eller var nödvändigt av de 12 st ur besättningen som var ombord. Dessutom har det arbetats mellan arbetsdagarna, exempelvis så var Torgny igång med att färdigställa lasthyllorna i förrådet på höjden så nu är det bara att transportera upp de maskindelar mm som skall förvaras där. I maskin försökte man få ordning på de trilskande GT 5.orna utan att få  riktig framgång. SB vill inte starta och på BB behöver en brytpinne bytas ut så att turbinen kan driva runt generatorn. Fortsatta arbeten får ske nästa arbetsdag. Inte heller denna gång blev det riktig fart på pannan. Munstycket rensades och övriga delar kontrollerades. Förhoppningsvis kan vi se fram emot lite värme till nästa arbetsdag. Fortsatta arbeten skedde också i rymdcontainern med syfte att få ut gammal bråte och göra plats för att utnyttja containerutrymmet på ett bättre sätt. Under dagen deltog också tre nya medlemmar, vilka vi hälsar hjärtligt välkomna i gemenskapen, då vi behöver bli flera som hjälps åt med underhåll och återställande av fartyget. Johan Alsparr som kommer ingå i maskingänget. Det gör också Pär Engström som förhoppningsvis kan dela på chiefskapet med Kenneth. Pasi Danzmayer som har en bakgrund som 2.e kock förstärker upp Intendenturgänget. I övrigt genomfördes rutinmässiga kontroller av kölar, nödbelysning etc. Viss planering av kommande arbeten, framförallt rostbehandling och målning av fartyget hann vi också diskutera.

Christian

 

Arbetsdag nr 4 2016-02-20

Efter en period med plusväder så har kvicksilvret dragit sig neråt så nu är det någon minusgrad igen. En relativt stark sydlig vind gjorde att det blev kylslaget. Fartygets värmepanna vill fortfarande inte fungera som den ska. Påverkar naturligtvis arbetet ombord och gör redan stela händer ännu stelare. Trots detta stretar besättningen på. Enligt den nya principen med underhållsansvar så förbereder/planerar och genomför de fem tjänstegrenarna (Manöver/Optisk signal; Däck/Vapen; Maskin; Tele/Samband/Elektro och Intendentur/Sjukvård) underhållsåtgärderna ombord. Rederiet har det övergripande ansvaret och rapporterar läget till Vänföreningen. Idag var vi 14 st ur besättningen som deltog. Vi började med en kopp kaffe, vid niotiden, på däck. Där var det minst lika varmt som i fartyget. Dessutom kunde man skönja en svag och blek sol strax ovan berget. Efter lite utbyte av världsavgörande information så spreds styrkan för att ta itu med underhållsarbetena. I maskin skulle provstart av GT5.orna ske. SB GT5 ville inte starta alls och BB.s startade visserligen men drev ej runt generatorn. Felsökning startade. Problemet med BB GT5 identifierades då det visade sig att en brytpinne i axeln till generatorn var trasig. En ny brytpinne måste tillverkas och ersätta den trasiga. Teorin varför SB GT 5 inte startade trots att både tändning och spridare fungerade var för sig är att det var för kallt i maskin och att bränslet inte hann komma upp i rätt flampunkt under den korta tid tändgnistan är aktiv. Kylan kan också ha påverkat BB GT5 då det är trögt att dra runt en axel med stel smörjolja. Läget med två (samtliga) icke fungerande generatorer är naturligtvis alvarligt så en prioritering mot dessa fel görs nästa arbetsdag. Kanske kan också en fungerande värmepanna hjälpa till med ett varmare bränsle. På telesidan fortsatte arbetena med att få igång spaningsradarn och att säkerställa reservkraften till head-set systemet. Rederi-ledningen fortsatte arbetet med att överse Rederi- och Fartygsmanualen (RFM) samt inventera vilka investeringar som måste göras avseende nöd- och räddningsutrustning ombord. Parallellt med arbetena ombord gjordes också insatser iland på Gålöbasen. Hyllplan sattes upp i Intensiven och kablar nedmonterades i Rymdcontainern. Det förstnämnda för att förbereda den utställningslokal som planeras i Intensiven och det senare för att kunna rymma ut den stora parabol som fortfarande finns i Rymdcontainern. Under eftermiddagen genomförde Spica vänner styrelse ett ordinarie styrelsemöte. Eftersom det inte var så behagligt ombord genomfördes det i Båsamässen istället. Denna arbetsdag var det också tänkt att vår kock (Ola) skulle premiärbjuda på lunch. Tyvärr så råkade han ramla och skada ett par revben. Så istället för att mysa i byssan så blev det att nyttja landstingets lokaler för röntgen och omplåstring. Vi får försöka med en ny premiär vid senare tillfälle, kanske nästa arbetsdag.. Som helhet var det återigen en bra dag på Gålö. På återseende nästa arbetsdag 5/3.

 

Christian

 

ARBETSDAG NR 3 2016-02-06

Vintern ville inte riktigt infinna sig när det var dags för tredje arbetsdagen på Spica. Trots detta var det inte särskilt behagligt väder på Gålö denna lördag. Nära noll, hög fuktighet och en relativt kraftig SV vind gjorde att arbete utomhus var begränsat. Trots detta var vi hela 17 i besättningen som tagit oss ut till Gålöbasen så det blev många goda diskussioner och en hel del fixat. Pannan vill fortfarande inte starta på fjärrstart eller då den stängt av sig själv. Kontroll av bränsleslangar och rengjort filter hjälpte inte. Fortsatt felsökning får ske nästa arbetsdag. Under första kvartalet blir det naturligt att de flesta arbetena sker inombords. Värmesystemet avluftades och vatten och glykol fylldes på. Vissa element är fortfarande helt eller delvis ur funktion så eventuellt får hela systemet gås igenom i sommar. BB GT 5 startades men gav varierande spänning vilket märktes genom att lamporna ombord flämtade. Vid justering gick generatorn upp till 600 V och en kontaktspole i SB huvudtavla brann upp, vilket medförde att det var svart i fartyget under några timmar. Det hela löstes genom att P-O hittade en extra spole i förrådet vilken ersatte den trasiga varvid det åter varde ljust ombord. På bryggan inventerades naut-uppbörden av Claes A och Ole. I förrådet uppe i backen satte Henrik och Torgny upp hyllplan för att förbereda flytt av materiel från andra utrymmen som skall utnyttjas till annat. Fortsatt inventering av framtagande av ritningar hanns också med. Vår kock Ola inventerade utrustning i byssan, planerade för kommande byssaverksamhet samt serverade varmkorv till en tacksam besättning. Till nästa arbetsdag kommer han att laga till gemensam lunch. Denna dag var det även verksamhet på Ystad vilket gör det extra trevligt att tillbringa lördagen på Gålö. Nöjda åkte vi sedan hem under eftermiddagen och såg fram emot att komma tillbaka nästa arbetsdag 20/2.

Christian

 

Arbetsdag nr 2 2016-01-23

Isen låg fast i Djupviken (södra hamnen) när vi kom ut till Spica för årets andra arbetsdag. Veckan innan var ganska kall med 10-16 minusgrader men idag hade värmen slagit till och kvicksilvret dallrade runt minus 3. I övrigt en fin vinterdag dock utan tidigare dagars helblå himmel och klar men lågt stående sol. Pannan som strulade förra arbetsdagen fortsatte att vara till besvär. Med viss möda så kunde den startas manuellt men den vägrade att starta om igen efter att slagit av sig vid inställd maxtemperatur. Kenneth identifierade en möjlig felorsak, då det visade sig att en koppling till returledningen inte var tilldragen. Om det var det hela felet får vi se, vore tacksamt om så vore fallet då det är besvärligt att jobba inombords utan behaglig värme.

 

Samtliga livflottar togs iland av Per H, P-O B och Arne samtidigt som Ole evakuerade snön som låg på däcket. Allt lett på distans av Lennart T och Christian W från kaj. Nästa stora insats blev att bära in möbler, som levererats från Muskö, in i UO-mässen. En del fraktades på sherpa-vis (bärandes på rygg respektive mage) av Per och Christian medans merparten fick åka ståndsmässigt i bil under uppsikt av Henrik, Lennart, Arne och Ole. En viktig del i arbetsplaneringen är att inte bara fartyget skall få sitt utan även Gålö-basen behöver renoveras så Lennart (C Gålö) har tagit fram en plan för att göra Gålö till en attraktiv plats för såväl besättningar som besökare. Inte minst så skall den museala delen förädlas så att besökarna kan få en fin historisk upplevelse av ytattacken och dess bas.

 

Medans övriga roade sig utomhus så svettades Tele-maffian (Kjell L, Kurre, Magnus L och Kjell H) med att försöka få igång spaningsradarn. Man kom en bra bit men ej helt fram utan vidare arbeten hemma i egen verkstad och ombord kommer att fortsätta. Att få igång spaningsradarn är viktigt då det dels ger en redundans till navigeringsradarn och dels ger möjlighet att visa upp stridslednings- och  eldledningssystemen funktioner i samband med att vi har visningar ombord under gång och stillaliggande. Rutinmässiga kontroller exempelvis inspektion av durkar genomfördes också. Vi hann även, i samband med lunchen, diskutera den nya indelningen av besättningen i tjänstegrenar som får ansvar för planering, genomförande och avrapportering till rederiet av egna underhållsåtgärder. Efter vissa justeringar kommer denna att fastställas av rederiet och liga till grund för fortsatta underhålls- och renoveringsåtgärder under 2016. Efter en bra dag så släckte vi av vid 15-tiden och lämnade basen.

Christian

 

Arbetsdag nr 1 2016-01-09

Verksamhetsåret 2016 startade enligt rutin med en arbetsdag. Det är till del lite vanskligt med arbetsdagar under vintern men vi var 8 st som utmanade förutsättningarna. Snön hade ju till slut kommit till våra trakter. En ordentlig kyla, ner mot minus 20 grader, veckan innan, gjorde att det var med viss oro för möjligheterna till arbete ombord som vi samlades vid 9-tiden. Som lök på moset så hade inte pannan startat utan P-O Blom fick dra igång den manuellt. Vädret var annars bra. Halvklart, ingen vind eller nederbörd och ca 4-5 minusgrader. Ingen is ännu i viken dock så var det ett lågt vattenstånd så det var tur att landgången var uppallad på kajen. Trots förutsättningarna så genomfördes en hel del arbeten. Arne Blom, Ole Holmberg m fl skottade och sopade undan snön ombord, P-O Blom kontrollerade alla kölar och utrymmen under däck för att säkra att inget oroväckande hänt under juluppehållet. Arne Blom, Ole Holmberg, Per Hammarkvist och Christian Wollert tog hand om den brand- och livräddningsutrustning som var kvar utombords och denna stuvades i containern. Under året är det också planerat att vi och övriga fartygsbesättningar skall hjälpa till att göra Gålöbasen till ett representativt område. Idag jobbade Lennart Törnberg, Henrik Bergman och Torgny Åhman med att röja sly på den tänkta grillplatsen. Rederiledningen, Christian Wollert och Per Hammarkvist, gick igenom inriktningen för årets underhålls- och utbildningsplanering. Vid lunchtid så hade en viss värme tillförts i fartyget och en gemensam diskussion och beskrivning av smått och gott kunde avnjutas i manskapsmässen. Efter lunch genomförde Vänföreningens styrelse ett styrelsemöte i Intensiven då det bedömdes vara för svalt ombord. Tveksamt om det var så mycket varmare i Intensiven, men mötet blev i alla fall inte så långt. Som helhet var det skönt att komma igång igen och om pannan bara sköter sig så blir nästa arbetsdag säkert riktigt bra.

Christian Wollert

Redare

 

Arbetsdag 26 September

Den första riktiga arbetsdagen efter semester och det intensiva körandet under augusti-september. Årets säsong med kund- eller biljettkörningar är nu över och endast Transportstyrelsens sjövärdighetskontroll återstår. När man ser sig runt på fartyget så ser man tydligt att det har varit en intensiv period sedan vi lämnade Gålö i maj. Det finns med andra ord en hel del underhållsåtgärder som behöver utföras. Under denna arbetsdag anslöt 10 arbetsglada. Vädret var otroligt bra för att var i slutet av september. Arbetet med att byta bränslereglerenhet på SB GT5 påbörjades. Om allt går bra så kan det vara klart om 1-2 arbetsdagar. Genomgång av batterigrupperna påbörjad, fortsätter nästa arbetsdag. De batterier som havererat pga vattenläckage i BB apparatrum byttes ut. Antalet reservbatterier börjar nu bli begränsat. Haveriet på ankarspelet åtgärdat genom att den trasiga strömbrytaren fixades till. Förberedelserna för att lyfta iland torpedtuber påbörjades. Den torpedtubvagn som finns iland inspekterades. Två trasiga däck inlämnas för lagning. Färgförrådet ombord är nu rensat, rostbehandlat och målat. Plats för placering av tub iland inventerad. Färgen lyft iland. Färgförrådet i containern inventerat och ett utkast till färgschema framtaget. Nödbelysning kontrollerad. Samtliga kölar inspekterade vilka ser bra ut. Lite fukt i tändmedelsdurken.

Christian

 

Biljettkörning Kalla kriget 19 September

För första gången genomfördes en temaresa. Denna gång med koppling till Kalla kriget och i synnerhet de händelser som utspelades i samband med ubåtsjakten på Hårsjärden 1982. Även denna gång så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad. Förflyttningen var Muskö runt moturs med nedslag vid Märsgarn, Hårsfjärden, Muskö, Mällsten, Älvsnabben och Äggskären. Som helhet en mycket lyckad resa där vädret än en gång var med oss.

Christian

 

Kundkörning MG-klubben 13 September

Redan dagen efter EDIP var det dags igen för en körning. Denna gång med MG-klubben. Det blev en förlängd EDIP-resa där vi svängde in på Hårsfjärden och visade upp Berga med delar av marinen för att därefter göra en sväng in i Märsgarnsviken och ge lite historiska kopplingar. Allt avslutades med en högfartlöpa enligt EDIP.

Christian

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter