Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdag 26 September

Den första riktiga arbetsdagen efter semester och det intensiva körandet under augusti-september. Årets säsong med kund- eller biljettkörningar är nu över och endast Transportstyrelsens sjövärdighetskontroll återstår. När man ser sig runt på fartyget så ser man tydligt att det har varit en intensiv period sedan vi lämnade Gålö i maj. Det finns med andra ord en hel del underhållsåtgärder som behöver utföras. Under denna arbetsdag anslöt 10 arbetsglada. Vädret var otroligt bra för att var i slutet av september. Arbetet med att byta bränslereglerenhet på SB GT5 påbörjades. Om allt går bra så kan det vara klart om 1-2 arbetsdagar. Genomgång av batterigrupperna påbörjad, fortsätter nästa arbetsdag. De batterier som havererat pga vattenläckage i BB apparatrum byttes ut. Antalet reservbatterier börjar nu bli begränsat. Haveriet på ankarspelet åtgärdat genom att den trasiga strömbrytaren fixades till. Förberedelserna för att lyfta iland torpedtuber påbörjades. Den torpedtubvagn som finns iland inspekterades. Två trasiga däck inlämnas för lagning. Färgförrådet ombord är nu rensat, rostbehandlat och målat. Plats för placering av tub iland inventerad. Färgen lyft iland. Färgförrådet i containern inventerat och ett utkast till färgschema framtaget. Nödbelysning kontrollerad. Samtliga kölar inspekterade vilka ser bra ut. Lite fukt i tändmedelsdurken.

Christian

 

Biljettkörning Kalla kriget 19 September

För första gången genomfördes en temaresa. Denna gång med koppling till Kalla kriget och i synnerhet de händelser som utspelades i samband med ubåtsjakten på Hårsjärden 1982. Även denna gång så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad. Förflyttningen var Muskö runt moturs med nedslag vid Märsgarn, Hårsfjärden, Muskö, Mällsten, Älvsnabben och Äggskären. Som helhet en mycket lyckad resa där vädret än en gång var med oss.

Christian

 

Kundkörning MG-klubben 13 September

Redan dagen efter EDIP var det dags igen för en körning. Denna gång med MG-klubben. Det blev en förlängd EDIP-resa där vi svängde in på Hårsfjärden och visade upp Berga med delar av marinen för att därefter göra en sväng in i Märsgarnsviken och ge lite historiska kopplingar. Allt avslutades med en högfartlöpa enligt EDIP.

Christian

 

EDIP 12 September

Den traditionmässiga dagen i paradiset genomfördes denna gång som en öppen inbjudan till allmänheten. Det gav ett bra gensvar då ca 600 gäster kom på besök. Spica fick köra fler körningar än nånsin, 6 st. Det innebar att det vi kunde visa upp fartyget och dess manöverförmåga runt Äggskären för 236 passagerare under 5 timmar. Vädret var också på vår sida så alla var mycket nöjda med sina upplevelser. Besättning och fartyg fungerade mycket tillfredställande. Under kvällen övergick EDIP till ENIP (En Natt I Paradiset) där förbrödring skedde i Intensiven.

Christian

 

Ombasering Stockholm - Gålö 23 Augusti

Under resan var vi 55 st ombord (35 gäster och 20 i besättningen). Resan gick i fint väder vilket märktes på att det var många fritidsbåtar ute trots skolstart och avslutad semester. Under denna resa så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad som anslutit till Örlogsdagarna. Tanken var att när vi kom ut på Kanholmsfjärden skulle vi genomföra lite evolutioner. Tyvärr visade det sig att det var en kappsegling på gång tvärs över fjärden så det blev enskild förflyttning till Gålö. I samband med denna så råkade både Ystad och Spica orsaka svallskador på några fritidsbåtar. Efter kontakt med ägarna och en inbjudan till EDIP kunde detta läggas till handlingarna.

Under resan hade vi en kock som tillagade mat till samtliga ombord, strongt gjort om man ser till förutsättningarna. Som vanligt är det viktigt att en sjöman får god och närande mat, annars blir han/hon kinkig och svårhanterlig. Passagerarna fick också i smågrupper gå runt i fartyget och bli presenterade för olika verksamheter ombord. Efter förtöjning presenterades Gålöbasen och därefter var det avtropp med bland annat bokad buss.

Christian

 

Verksamhet i Stockholm 23 Maj - 23 Augusti

Under de 13 veckor som Spica var baserad vid Wasamuseet genomfördes tre förflyttningar. Den första var en kundkörning den 23 juni med Nammo LIAB AB som är en av våra sponsorer (livräddningsutrustning). De övriga två var omförtöjningar mellan Wasamuseet och Östra Brobänken den 13 respektive 17 augusti. Dessa var föranledda av att området utanför Wasamuseet skulle utnyttjas för firandet av isbrytaren St Erik 100 år med ett stort antal ångfartyg som inbjudna.

I övrigt ägnades tiden stillaliggande till att visa upp fartyget för allmänheten under lördagar och söndagar, bokade middagar eller mottagningar och visningar. En kräftskiva för besättningen lyckades också klämma in sig i schemat. Den sista helgen genomfördes Örlogsdagarna där såväl historiska som nuvarande i tjänst örlogsmän var förtöjda i den gamla örlogshamnen. En episod som var mindre trevlig var att en person vid två tillfällen tog sig in på kajen efter stängning och vid det andra tillfället även inombords Spica. Annars måste perioden anses vara lyckad.

Christian

 

Ombasering Gålö - Stockholm 23 Maj

Den 23 maj var det då dags för den rutinmässiga ombaseringen till Wasamuseet för att under sommaren visa upp fartyget och erbjuda möjligheter till samkväm ombord för hugade kunder. För första gången hade vi i princip full last av passagerare under ombaseringen. Besättningen var denna gång 17 st.

Efter en inledande genomgång med besättningen så genomfördes en brandövning samt förberedelser för att ta emot passagerarna som anlände med bland annat bokad buss. Efter mottagande och förevisning av Gålöbasen embarkerade gästerna och kursen sattes mot huvudstaden. Efter losskastning fick gästerna lunch och möjlighet att gå runt i fartyget. Efter såväl högfartslöpa som lågfartlöpa med kaffe och bulle förtöjde Spica vid Wasamuseet enligt tidsplan.

Christian

 

Rotekörning 16 Maj

Årets första körning med passagerare blev en rotekörning tillsammans med Ystad. Ca 120 gäster skulle alla få åka Järnholmsundsturen. Det stora antalet innebar två turer med båda fartygen. Under färden genomfördes också evolutioner vilket uppskattades av såväl gäster som besättning. För de gäster som inte kunde åka genomfördes visning av Gålö-basen. Samtliga erbjöds också en lättare lunch. Konceptet med rotekörning fungerade så bra att det finns anledning att fortsätta med denna typ av körningar. Att dessutom öva enklare evolutioner ligger i andan för vår verksamhet att sprida marin kulturhistoria och kunskap om fartygets verksamhet under kalla kriget.

Christian

 

Provtur 1 Maj

Den 1 maj var det äntligen dags för årets första riktiga sjötur. Provtursdagen var en kombinerad systemtest och utbildningsdag, där fartygets olika system kontrollerades inför säsongens körningar så att allt fungerar som det ska. Dessutom genomfördes också en del grundläggande utbildningspass samt olika rutinmässiga kontroller enligt RFM. De senare för att kunna dokumentera den säkerhetsmässiga och materiella statusen på fartyget.

Vi var en stor besättning ombord, 24 st. Inledningsvis genomfördes en formell säkerhetsgenomgång på samma sätt som när vi har passagerare. Syftet var att dels sprida kunskap till alla om vad som tas upp under genomgången och dels att alla skall kunna lämna synpunkter och förslag på innehållet eller fråga om oklarheter. Innan losskastning genomfördes en genomgång om arbetena i förtöjningsstationer och vid ankring. Efter losskastning prioriterades genomförande av maskinkontroller och övriga tester. När dessa var klara genomfördes en skyddsövning under gång och ankring syd Älvsnabben. Efter ankringen genomfördes en brandövning, en evakueringsövning och genomgång av lättning. Lunch intogs till ankars.

Efter lättning fortsatte maskintesterna. Dessutom genomfördes en man över bord övning med test av änternät och övrig utrustning. Förtöjning skedde enligt plan och besättningen kunde se tillbaka på en lyckad dag.

Christian

 

Pjäsbyte Muskö 24-29 April

En händelse som legat i den preliminära planeringen sedan förra året var ett byte av vår 57mm pjäs som av olika skäl behövdes ersättas. En av HMS Carlskronas pjäser var bestämd att sättas på Spica. Efter mycket myllrande och planerande så bestämdes att bytet skulle ske på Muskö, i Risdal, 27-29 april. Då det ansågs viktigt att bytet genomfördes så prioriterades detta och genomfördes enligt plan. Då Spica ej var körfärdig så krävdes hjälp genom bogsering. Här kunde Nordanö på ett förtjänstfullt sätt ställa upp och se till att vi kom både till Muskö och därifrån tillbaka till Gålö. Nedan ett utdrag ur den rederiorder som gavs ut för pjäsbytet.

Fredag 24/4  

0800 Förberedelser för bogsering av Nordanö påbörjas. Bogsering ner till Risdalsslipens tunnelmynning. Fartyget förtöjs och stängs. De förberedelser som kan göras för torrsättning genomförs. Besättningen återtransport med Nordanö. Åter Gålö senast 1300.

Måndag 27/4

0900 De ur besättningen som anmält deltagande och som lämnat personuppgifter till mig samling på Muskö för säkerhetsgenomgång (plats eso). Förberedelser för torrsättning och landtagning av pjäs. Efter torrsättning förberedelser för Transportstyrelsens inspektion. Arbete med att skära bort skydd för axlarna är beställt. Eventuella byten av utslitna anoder.

Ilandtagning av gammal pjäs.

Tisdag 28/4

Under förmiddagen Transportstyrelsens inspektion av botten. Under dagen ombordtagning av ny pjäs. Byte av anoder vid behov. Om allt fungerar bra sker sjösättning på em.

Onsdag 29/4

Besättning embarkerar Nordanö på Gålö och transporteras till Risdal. Sjösättning av Spica och erforderliga efterarbeten vid kaj. Därefter bogsering med Nordanös hjälp till Gålö. Förtöjning senast 1500.

Christian

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.