Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdag nr 7 2016-04-02

Vi var 16 st ur besättningen som deltog denna tidiga vårdag.

Maskingänget genomförde årsöversyn av styrmaskinsystemet och instruktionsmässig  genomgång med rorgängarna  som provade alla fyra styrsätten utan anmärkning. Byte av bränslefilter i matarledningen till  GT 1 (3 st) och GT 5 (2 st) samt felsökning och åtgärder i BB generators styrsystem. Felet kvarstår dock. Även på SB GT5 som inte startar genomfördes felsökning  och åtgärder. Bl a byte av  magnetventil till bränsle mm. Även här kvarstår felet. Att ingen av GT 5.orna fungerar är oroväckande då dessa är nödvändiga för att dels starta upp hela manöversystemet och dels ge övriga system nödvändig kraft.

På däck kunde äntligen lite arbete genomföras. Överbyggnaden tvättades av enligt följande:

Framsidan, babordssidan bak till (och med) lejdaren, styrbordssidan till och med början av luftintaget, bryggtaket inklusive fästen till radomen mm. Bryggdäck inkl. bryggvingar förstås.

Det har sprutats i de flesta vinklar och vrår där man kommer åt, inkl. mastfästen och annat. Mycket

färgflagor blev det, och den gula Kärschern var riktigt effektiv. Fartyget har väl lättat flera kilo nu. Temperaturen har nu stigit så det var möjligt att jobba med att koppla in vattensystemet igen efter vintern. Fortsatta arbeten i rymdcontainern för att göra den till en liten samlingsplats (mäss). Fartyget inspekterat och dokumenterat avseende läget med eventuella asbestskador. Fartygets asbestpärm uppdaterats och förläggningsområdet dammsugits. Ritningar för Tfn- och headset systemen färdigställdes.

 

Utbildningspass 3 2016-03-31

Detta utbildningspass var en repris på utbildningspass 2 för de ur besättningen som inte kunde deltaga vid förra passet. Även denna gång utnyttjades lokal på isbrytaren St Erik. Erfarenheterna från de tre utbildningspassen är att St Erik är en bra plats att ha våra utbildningar på. 13 st ur besättningen deltog. Utbildningen inriktades mot de som var nya i besättningen och behandlade Förtrogenhetsutbildning, vilket är ett av de områden som Transportstyrelsen bestämt att vår besättning skall ha. Syftet är att varje besättningsmedlem skall ha förtrogenhet med att utnyttja fartyget och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. Som pedagogisk grund utnyttjades rederiets och fartygets säkerhetshandbok RFM (Rederi och Fartygs Manual). De som var närvarade och särskild de som var nya i besättningen fick en ordentlig och omfattande teoretisk genomgång av RFM.

 

Arbetsdag nr 6 2016-03-19

 

Hurra, äntligen fungerar pannan. Förra arbetsdagens insatser verkar har gjort susen. Nu kunde P-O starta pannan redan på fredag kväll så när vi kom så var det redan varmt inombords. Gladde säkert maskingänget som nu fick det lite varmare om fingrarna när man pillrade med filter, bultar och annat i maskin. Den trasiga brytpinnen i kopplingen mellan BB GT 5 och generatorn kunde tvingas ut med hjälp av Magnus specialtillverkade redskap och Kurres envishet.

Efter att en ny brytpinne satts in kunde GT 5.an startas och driva runt generatorn så att vi kunde få egen kraft. Dock fungerade inte den automatiska frekvensregleringen så man fick frekvensreglera manuellt. Fungerar men är väldigt känsligt så det är endast i undantag man kan förlita sig på denna. K2 tog med sig del av den automatiska regleringen för att kontrollera och åtgärda till nästa arbetsdag då förhoppningsvis det skall fungera. På SB GT 5 jobbade Thomas och Lars med byte av oljefilter. Trots att de smutsiga filtrerna bytes mot fräscha så ville inte turbinen starta.  En ventil kan vara problemet och ett byte får bli ytterligare en åtgärd nästa gång.

  Det andra stora arbetet denna dag var att lyfta iland de fyra aktra torpedtuberna. Syftet med denna åtgärd är att dels kunna arbeta med tuberna iland under tak och dels att komma åt och rostbehandla delar av huvuddäcket. Som stöd fick vi hjälp av Nordanö med att lyfta tuberna från fartyget till torpedvagnen på kajen. Arbetet ledes av hövding Henrik och stöddes av indianerna K2, Per, Kurre, Arne, Ole, P-O R, Christian m fl.

Efter att tuben placerats på vagnen drogs denna med jämna stånk och stön utefter halva Gålöbasen till Intensivens norra infart där basens hjullastare mötte upp och lyfte av tuben så den kunde placeras på förberedda platser. Efter att ha gjort fyra sådana vändor beviljades deltagarna befrielse från fortsatt fysisk träning.

I rymdcontainern fortsatte P-O det lite riskfyllda arbete med att ta ut de sista delarna av parabolens motorupphängning och samtidigt flytta ut den Maril-utrustning som skall monteras upp i Intensiven för allmänt beskådande. Vädret denna dag var som tidigare; ingen snö, ingen is, runt nollan och molnigt. Vinden var tack och lov väldigt laber vilket var tacksamt då tublyft är känsligt för vindbyar. De 16 ur besättningen som var där kan vara nöjda med sin insats och eftersom dagarna nu är längre (vårdagjämning imorgon) kunde man åka hem innan det blev mörkt.

Christian

C

 

Utbildningspass 2 2016-03-17

Även detta pass genomfördes ombord isbrytaren St Erik. Denna gång var utbildningen inriktad mot de som var nya i besättningen och behandlade Förtrogenhetsutbildning, vilket är ett av de områden som Transportstyrelsen bestämt att vår besättning skall ha. Syftet är att varje besättningsmedlem skall ha förtrogenhet med att utnyttja fartyget och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. Som pedagogisk grund utnyttjades rederiets och fartygets säkerhetshandbok RFM (Rederi och Fartygs Manual). De som var närvarade och särskild de som var nya i besättningen fick en ordentlig och omfattande teoretisk genomgång av RFM.

Christian

 

Utbildningspass 1 2016-03-10

Första planerade utbildningspasset genomfördes ombord isbrytaren St Erik vid Wasamuseet. Det var första gången vi var där i denna form. 17 st i Nyckelbesättningen deltog. Efter en samling kl 1730 presenterade redaren planerad verksamhet för 2016 samt principen för besättningsindelning. Därefter ägnades resten av utbildningen åt teoretisk brandutbildning. ”Blomman” som egentligen sägs heta Kjell Blomkvist gjorde som vanligt ett förnämligt arbete med att engagera deltagarna då såväl brandteori som brandsläckningsteknik diskuterades. Denna teoriutbildning ligger till grund för fortsatta praktiska övningar ombord där vi planerar en särskild brandutbildningsdag fredagen 22 april. Utbildningen ingår i den obligatoriska utbildningen besättningen skall ha innan första gångdag.

Christian

 

Arbetsdag nr 5 2016-03-05

Ytterligare en arbetsdag som liknar övriga under året. Ingen riktig vinter men runt nollan och en kylande vind. När pannan fortsätter att trilskas så blir det svårt att få något bra arbete inombords och på däck är det ju av väderskäl begränsat arbetsklimat. Dock så jobbades det villigt med det som gick eller var nödvändigt av de 12 st ur besättningen som var ombord. Dessutom har det arbetats mellan arbetsdagarna, exempelvis så var Torgny igång med att färdigställa lasthyllorna i förrådet på höjden så nu är det bara att transportera upp de maskindelar mm som skall förvaras där. I maskin försökte man få ordning på de trilskande GT 5.orna utan att få  riktig framgång. SB vill inte starta och på BB behöver en brytpinne bytas ut så att turbinen kan driva runt generatorn. Fortsatta arbeten får ske nästa arbetsdag. Inte heller denna gång blev det riktig fart på pannan. Munstycket rensades och övriga delar kontrollerades. Förhoppningsvis kan vi se fram emot lite värme till nästa arbetsdag. Fortsatta arbeten skedde också i rymdcontainern med syfte att få ut gammal bråte och göra plats för att utnyttja containerutrymmet på ett bättre sätt. Under dagen deltog också tre nya medlemmar, vilka vi hälsar hjärtligt välkomna i gemenskapen, då vi behöver bli flera som hjälps åt med underhåll och återställande av fartyget. Johan Alsparr som kommer ingå i maskingänget. Det gör också Pär Engström som förhoppningsvis kan dela på chiefskapet med Kenneth. Pasi Danzmayer som har en bakgrund som 2.e kock förstärker upp Intendenturgänget. I övrigt genomfördes rutinmässiga kontroller av kölar, nödbelysning etc. Viss planering av kommande arbeten, framförallt rostbehandling och målning av fartyget hann vi också diskutera.

Christian

 

Arbetsdag nr 4 2016-02-20

Efter en period med plusväder så har kvicksilvret dragit sig neråt så nu är det någon minusgrad igen. En relativt stark sydlig vind gjorde att det blev kylslaget. Fartygets värmepanna vill fortfarande inte fungera som den ska. Påverkar naturligtvis arbetet ombord och gör redan stela händer ännu stelare. Trots detta stretar besättningen på. Enligt den nya principen med underhållsansvar så förbereder/planerar och genomför de fem tjänstegrenarna (Manöver/Optisk signal; Däck/Vapen; Maskin; Tele/Samband/Elektro och Intendentur/Sjukvård) underhållsåtgärderna ombord. Rederiet har det övergripande ansvaret och rapporterar läget till Vänföreningen. Idag var vi 14 st ur besättningen som deltog. Vi började med en kopp kaffe, vid niotiden, på däck. Där var det minst lika varmt som i fartyget. Dessutom kunde man skönja en svag och blek sol strax ovan berget. Efter lite utbyte av världsavgörande information så spreds styrkan för att ta itu med underhållsarbetena. I maskin skulle provstart av GT5.orna ske. SB GT5 ville inte starta alls och BB.s startade visserligen men drev ej runt generatorn. Felsökning startade. Problemet med BB GT5 identifierades då det visade sig att en brytpinne i axeln till generatorn var trasig. En ny brytpinne måste tillverkas och ersätta den trasiga. Teorin varför SB GT 5 inte startade trots att både tändning och spridare fungerade var för sig är att det var för kallt i maskin och att bränslet inte hann komma upp i rätt flampunkt under den korta tid tändgnistan är aktiv. Kylan kan också ha påverkat BB GT5 då det är trögt att dra runt en axel med stel smörjolja. Läget med två (samtliga) icke fungerande generatorer är naturligtvis alvarligt så en prioritering mot dessa fel görs nästa arbetsdag. Kanske kan också en fungerande värmepanna hjälpa till med ett varmare bränsle. På telesidan fortsatte arbetena med att få igång spaningsradarn och att säkerställa reservkraften till head-set systemet. Rederi-ledningen fortsatte arbetet med att överse Rederi- och Fartygsmanualen (RFM) samt inventera vilka investeringar som måste göras avseende nöd- och räddningsutrustning ombord. Parallellt med arbetena ombord gjordes också insatser iland på Gålöbasen. Hyllplan sattes upp i Intensiven och kablar nedmonterades i Rymdcontainern. Det förstnämnda för att förbereda den utställningslokal som planeras i Intensiven och det senare för att kunna rymma ut den stora parabol som fortfarande finns i Rymdcontainern. Under eftermiddagen genomförde Spica vänner styrelse ett ordinarie styrelsemöte. Eftersom det inte var så behagligt ombord genomfördes det i Båsamässen istället. Denna arbetsdag var det också tänkt att vår kock (Ola) skulle premiärbjuda på lunch. Tyvärr så råkade han ramla och skada ett par revben. Så istället för att mysa i byssan så blev det att nyttja landstingets lokaler för röntgen och omplåstring. Vi får försöka med en ny premiär vid senare tillfälle, kanske nästa arbetsdag.. Som helhet var det återigen en bra dag på Gålö. På återseende nästa arbetsdag 5/3.

 

Christian

 

ARBETSDAG NR 3 2016-02-06

Vintern ville inte riktigt infinna sig när det var dags för tredje arbetsdagen på Spica. Trots detta var det inte särskilt behagligt väder på Gålö denna lördag. Nära noll, hög fuktighet och en relativt kraftig SV vind gjorde att arbete utomhus var begränsat. Trots detta var vi hela 17 i besättningen som tagit oss ut till Gålöbasen så det blev många goda diskussioner och en hel del fixat. Pannan vill fortfarande inte starta på fjärrstart eller då den stängt av sig själv. Kontroll av bränsleslangar och rengjort filter hjälpte inte. Fortsatt felsökning får ske nästa arbetsdag. Under första kvartalet blir det naturligt att de flesta arbetena sker inombords. Värmesystemet avluftades och vatten och glykol fylldes på. Vissa element är fortfarande helt eller delvis ur funktion så eventuellt får hela systemet gås igenom i sommar. BB GT 5 startades men gav varierande spänning vilket märktes genom att lamporna ombord flämtade. Vid justering gick generatorn upp till 600 V och en kontaktspole i SB huvudtavla brann upp, vilket medförde att det var svart i fartyget under några timmar. Det hela löstes genom att P-O hittade en extra spole i förrådet vilken ersatte den trasiga varvid det åter varde ljust ombord. På bryggan inventerades naut-uppbörden av Claes A och Ole. I förrådet uppe i backen satte Henrik och Torgny upp hyllplan för att förbereda flytt av materiel från andra utrymmen som skall utnyttjas till annat. Fortsatt inventering av framtagande av ritningar hanns också med. Vår kock Ola inventerade utrustning i byssan, planerade för kommande byssaverksamhet samt serverade varmkorv till en tacksam besättning. Till nästa arbetsdag kommer han att laga till gemensam lunch. Denna dag var det även verksamhet på Ystad vilket gör det extra trevligt att tillbringa lördagen på Gålö. Nöjda åkte vi sedan hem under eftermiddagen och såg fram emot att komma tillbaka nästa arbetsdag 20/2.

Christian

 

Arbetsdag nr 2 2016-01-23

Isen låg fast i Djupviken (södra hamnen) när vi kom ut till Spica för årets andra arbetsdag. Veckan innan var ganska kall med 10-16 minusgrader men idag hade värmen slagit till och kvicksilvret dallrade runt minus 3. I övrigt en fin vinterdag dock utan tidigare dagars helblå himmel och klar men lågt stående sol. Pannan som strulade förra arbetsdagen fortsatte att vara till besvär. Med viss möda så kunde den startas manuellt men den vägrade att starta om igen efter att slagit av sig vid inställd maxtemperatur. Kenneth identifierade en möjlig felorsak, då det visade sig att en koppling till returledningen inte var tilldragen. Om det var det hela felet får vi se, vore tacksamt om så vore fallet då det är besvärligt att jobba inombords utan behaglig värme.

 

Samtliga livflottar togs iland av Per H, P-O B och Arne samtidigt som Ole evakuerade snön som låg på däcket. Allt lett på distans av Lennart T och Christian W från kaj. Nästa stora insats blev att bära in möbler, som levererats från Muskö, in i UO-mässen. En del fraktades på sherpa-vis (bärandes på rygg respektive mage) av Per och Christian medans merparten fick åka ståndsmässigt i bil under uppsikt av Henrik, Lennart, Arne och Ole. En viktig del i arbetsplaneringen är att inte bara fartyget skall få sitt utan även Gålö-basen behöver renoveras så Lennart (C Gålö) har tagit fram en plan för att göra Gålö till en attraktiv plats för såväl besättningar som besökare. Inte minst så skall den museala delen förädlas så att besökarna kan få en fin historisk upplevelse av ytattacken och dess bas.

 

Medans övriga roade sig utomhus så svettades Tele-maffian (Kjell L, Kurre, Magnus L och Kjell H) med att försöka få igång spaningsradarn. Man kom en bra bit men ej helt fram utan vidare arbeten hemma i egen verkstad och ombord kommer att fortsätta. Att få igång spaningsradarn är viktigt då det dels ger en redundans till navigeringsradarn och dels ger möjlighet att visa upp stridslednings- och  eldledningssystemen funktioner i samband med att vi har visningar ombord under gång och stillaliggande. Rutinmässiga kontroller exempelvis inspektion av durkar genomfördes också. Vi hann även, i samband med lunchen, diskutera den nya indelningen av besättningen i tjänstegrenar som får ansvar för planering, genomförande och avrapportering till rederiet av egna underhållsåtgärder. Efter vissa justeringar kommer denna att fastställas av rederiet och liga till grund för fortsatta underhålls- och renoveringsåtgärder under 2016. Efter en bra dag så släckte vi av vid 15-tiden och lämnade basen.

Christian

 

Arbetsdag nr 1 2016-01-09

Verksamhetsåret 2016 startade enligt rutin med en arbetsdag. Det är till del lite vanskligt med arbetsdagar under vintern men vi var 8 st som utmanade förutsättningarna. Snön hade ju till slut kommit till våra trakter. En ordentlig kyla, ner mot minus 20 grader, veckan innan, gjorde att det var med viss oro för möjligheterna till arbete ombord som vi samlades vid 9-tiden. Som lök på moset så hade inte pannan startat utan P-O Blom fick dra igång den manuellt. Vädret var annars bra. Halvklart, ingen vind eller nederbörd och ca 4-5 minusgrader. Ingen is ännu i viken dock så var det ett lågt vattenstånd så det var tur att landgången var uppallad på kajen. Trots förutsättningarna så genomfördes en hel del arbeten. Arne Blom, Ole Holmberg m fl skottade och sopade undan snön ombord, P-O Blom kontrollerade alla kölar och utrymmen under däck för att säkra att inget oroväckande hänt under juluppehållet. Arne Blom, Ole Holmberg, Per Hammarkvist och Christian Wollert tog hand om den brand- och livräddningsutrustning som var kvar utombords och denna stuvades i containern. Under året är det också planerat att vi och övriga fartygsbesättningar skall hjälpa till att göra Gålöbasen till ett representativt område. Idag jobbade Lennart Törnberg, Henrik Bergman och Torgny Åhman med att röja sly på den tänkta grillplatsen. Rederiledningen, Christian Wollert och Per Hammarkvist, gick igenom inriktningen för årets underhålls- och utbildningsplanering. Vid lunchtid så hade en viss värme tillförts i fartyget och en gemensam diskussion och beskrivning av smått och gott kunde avnjutas i manskapsmässen. Efter lunch genomförde Vänföreningens styrelse ett styrelsemöte i Intensiven då det bedömdes vara för svalt ombord. Tveksamt om det var så mycket varmare i Intensiven, men mötet blev i alla fall inte så långt. Som helhet var det skönt att komma igång igen och om pannan bara sköter sig så blir nästa arbetsdag säkert riktigt bra.

Christian Wollert

Redare

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.