Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Rotekörning Järnholmssund 2016-05-21

Årets första kundkörning skedde tillsammans med Ystad. Denna rotekörning på ca 1 timme gick över Mysingen, ut Järnholmssund, in Långbäling och över Mysingen tillbaka till Gålö. Vädret var normalt; dvs soligt, svag vind, god sikt och smul sjö. Innan losskastning genomförde besättningen som var 19 st en brandövning och en evakueringsövning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss. Passagerarna anlände under förmiddagen och fick först en guidning av basen och därefter lunch iland. 33 passagerare medföljde ombord. Dessutom Björn Flöjsbon , från Radiomuseet, som skulle kontrollera eventuella störningar på inre systemet då kv-sändning sker. Under turen genomfördes evolutionsövningar i syfte att passagerarna skulle få se fartygen passera varandra. 

 

Extra arbetsdag nr 3 2016-05-20

Fortsatta arbeten med målning av däckshus och kåpa över luftintagsrum.

 

Extra arbetsdag nr 2 2016-05-17

Under denna dag fokuserades på att färdigställa målning av SB utsida, huvuddäck samt färdigställa förberedelser att måla däckshuset. Fortsatt lackning av relingslister på signalbryggan.

 

Arbetsdag nr 10 2016-05-14

Under arbetsdagen 14/5 var vi 11 ombord. Fortsatta arbeten med målning av SB utsida, huvuddäck, rostbehandling av däckshus samt slipning och lackning av relingslister. Thomas bytte bränslefilter på BB GT5 och BriSi-filter på MD GT1. Vissa problem att få igång BB GT5. Efter byte av manöverpanel så verkar den fungera igen. I maskin åtgärdades även smörjoljeläckaget på vinkelväxel till BB GT1 samt justerades magnetventilen till SB GT5 som därefter provkördes. Start på andra försöket. Däck har under ett antal dagar arbetat med våra tuber som ligger iland utanför Intensiven. Dessa har tvättats, slipats och plastats. Färskvattentanken har fyllts på och Sören har dammsugit inredningen. Tele har förutom stöd till maskin med generatorerna arbetat med att få igång visarna till loggen som inte fungerar som de ska.

Därutöver har tjänstegrensvisa arbeten genomförts för att kunna genomföra körning 21/5.

 

41.kvdiv besök på Gålö 2016-05-12

Ett ökat samarbete med den aktiva flottan har länge varit en ambition från Veteranflottiljen. I samband med Spica vänners årsmöte togs frågan upp med divisionsadjutanten på 41.kvdiv som var närvarande. Detta mynnade sedan ut i ett förslag att divisionen skulle ha en skeppsafton på Gålö. Vid lunchtid idag förtöjde korvetten Sundsvall vid den inre piren och drygt hundra av divisionens personal genomförde under eftermiddagen en enklare skeppsafton med lekar. De fick också en genomgång av Gålöbasen, dess historia samt Veteranflottiljen. Här möttes verkligheten dåtid och nutid då 41.kvdiv kan sägas vara dagens motsvarighet till gårdagens torpedbåtsdivisioner som hade Gålö som hemmabas.

 

Extra arbetsdag nr 1 2016-05-06

Fredagen 6 maj var en extra arbetsdag föranledd av att Spica var i behov av en ordentlig rengöring och målning av såväl överbyggnad som bordläggning. Om man skall fira 50 år under året och visa upp fartyget duger det inte att se ut som man sminkat sig i mörkret. Arne B, Ole, Torgny, Lennart T och Christian var ombord. Brygghuset slipades på förkant, SB bordläggning tvättades rent från rostränder samt rostbehandlades från aktern till i höjd med pjäsen. Även vissa rostpunkter på däck behandlades. 

 

Provtur 2016-05-01

Årets provtur blev kortare än tidigare års främst beroende på den intensiva arbetsverksamheten som genomförts under april månad. Många kände att det fanns behov av att se till andra behov som sommarstugor, tomter och egna båtar. Fokus blev därför på att kontrollera att samtliga tekniska system fungerade under gång. I stort sett gick dagens provtur som beräknat. Allt viktigt fungerade, men det finns en del gammalt och en del nytt att uppmärksamma och åtgärda.

Under dagen genomförde dessutom rederiet en internkontroll av rederiets och fartygets säkerhetsplan samt att alla handlingar och system som Transportstyrelsen ställer krav på är up to date. I besättningen var vi 20 st. Dessutom medföljde två polska gäster.

 

Arbetsdag nr 9 2016-04-23

Denna arbetsdag genomfördes i direkt anslutning till 50-årsfirandet så flera i besättningen hade sovit över och några tillkommit. Totalt var det 19 st i besättningen som kastade sig över arbetet ombord. Maskin lyckades få igång BB GT1 efter att ha åtgärdat ett jordfel som hindrade start förra arbetsdagen. Även SB GT5 startade efter att en läckande bränsleinsprutningsenhet bytts och montering skett av uppmätt magnetventil. Dock kvarstår fluktuationer i lyset från BB generator. Här får fortsatt felsökning ske senare. 200 l smörjolja togs ombord och maskinrumsköl och spilloljetank länsades. Fartygets sex livflottar som varit på årlig service togs ombord och surrades på avsedda platser. Inom övriga tjänstegrenar genomfördes tekniska och säkerhetsmässiga kontroller av de olika systemen. Fartyget är nu klart för att genomföra provtur.

Förutom tekniska förberedelser för gång fick även utsidan sig en ansiktslyftning genom att Chrille och Pelle tvättade av halva fartyget från "förliga 1:an" i T121 på styrbordssidan, vidare över fören och ned längs hela babordssidan. 

 

Utbildningspass 4 och 50-årskalas 2016-04-22

Årets första praktiska utbildningsdag genomfördes den 22 april under eftermiddagen och ägnades helt åt praktisk brandsläckning. 15 st i besättningen ställde upp. Ansvarig var som tidigare Blomman som hade stöd av vår insatsledare ombord (fd brandmannen) Arne Blom. Utbildningen som var en fortsättning på de tidigare genomförda teoripassen var indelad i 6 moment enligt följande.

Mom 1 Materielkännedom. All materiel i skyddskåpen lades ut på kajen och benämning, funktion samt hanterande gicks igenom med samtliga. Dessutom kopplades dimstrålrör, dimspik och skumsystem upp för att förevisa funktion och att öva handhavandet.

Mom 2.Praktiska övningar där fartyget ligger vid kaj. Öva brand i styrmaskin med skyddsrutiner ombord.

Mom 3. Släcka brand på annat fartyg med skum. Simuleras med eldkärl på land och skumsläckning från backen.

Mom 4. Brand i samband med bunkring. Öva åtgärder med begränsad bemanning ombord.

Mom 5. Brand i vaskrum 3 med personskada. Fartyget fingeras vara under gång med passagerare. Öva RFM-åtgärder i tillämpad form.

Mom 6 Släcka brand med högtryckstvätt och skumfylld slang. Prov och försök för att undersöka möjlighet till enkel "reservbrandpump".

Direkt efter utbildningen iordningställdes det i Intensiven för besättningens firande av Spica 50-årskalas. Det blev första tillfället att fira vårt kära fartyg, nästan exakt på dagen då hon döptes för 50 år sedan.

 

Arbetsdag nr 8 2016-04-16

Under arbetsdagen var vi 13 ur besättningen som deltog.

Under helgen mellan arbetsdag 7 och 8 har telegänget (Kjell L, Magnus, Kurre och Kjell H) arbetat intensivt ombord. Sammanställning av deras insats följer här som en tjänstegrensrapport enligt vårt nya system. Sammanställningen gjord av Kjell L.

”Nu har vi jobbat i tre dagar med att få igång generatorn. Det har varit lite jobbigt att få ihop alla olika funktioner. Men ju längre man arbetar med problemet desto bättre går det. Den huvudsakliga orsaken till att generatorn inte kunde ta upp spänningen, var att kopplinsdoserna uppepå matargeneratorn var i dåligt skick och att en del kopplingsskruvar ej var åtdragna på rätt sätt. Man kan säga att dom inte var åtdragna alls. Enligt min mening en sällsamt dålig installation. Att marinens kontrollant kunde godkänna detta är en gåta. Men det är inte klart till 100%. Vid automatdrift så flimrar spänningen som det var förut. Vid handdrift är det ok. Orsaken till detta måste vi jobba vidare på. För motorer och fläktar spelar det ingen roll, men för belysningen är det irriterande. Vi skall inte röra någonting just nu utan provkörningen måste få göras först. Därefter kan vi jobba vidare.

K2 var med på söndagen och tog in alla ventilationsrör för avfuktningen utom vid styrmaskin. Dessutom monterade han manöverpanelen för antennanpassaren i radiohytten. Han tog också ner antennanpassaren på däck och den skall bytas till en ny från radioklubben. Men det kanske dröjer en tid. Ett allvarligt fel både på SB och BB huvudtavlor, är att överspänningsskydden inte fungerar. Vid 490V skall generatorn kopplas ur från nätet och om inte det sker så kan det bli skador på instrument och maskiner. Vi skall kolla om det finns några i våra förråd. Om inte så få det köpas in.”

 

Maskin kontrollerade alla system som ingår i “klargöring för gång”, vilka återställdes och provades var för sig ( med landström, för att de som jobbade med felsökning på SB  GT 5 skulle kunna konversera ). Därefter kopplades egen kraft och vi gjorde klart för gång. SB och MS GT 1 startades och gick mycket snällt igång på första starten. BB GT 1 gick inte att starta p.g.a. att säkerhetsreläet för hög avgastemperatur inte gick att återställa. Felsökning och åtgärd för göras vid nästa arbetsdag. Felsökning på SB GT 5 pågick under hela dagen utan märkbar framgång.

Telesidan jobbade vidare med kortvågssystemet. Fartyget har fått en ny kortvågsantenn. Den är provad och trycksatt med kvävgas. K2 har slipat lämpliga ytor och satt upp den med hjälp av Arne och en talja. Muppen kom förbi på em. och kopplade in kablarna och testade den. OK. Det går bra att sända med upp till max 100 W. Nu behövs utbildning på systemet. Utbildning på radio är tydligen på gång efter att ha varit på tal i flera år.

Avfuktaren är nu genom K2 försorg permanent uppsatt i styrmaskinrummet med vinkeljärn och slangarna är uppstrappade för att ej komma åt avgasrören. Han har också placerat ut 2 st båtshakar som han arbetat med i vinter. Den ena är förlängd och bägge har stora knoppar för att försvåra att men tappar dem. Även namnskyltarna och Spicamärke är åtgärdade och kommer att sättas upp så snart målningsarbetet är klart.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.