Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Långresa till Västerås 2016-07-07 -- 10

För första gången genomförde nu Spica i nuvarande skepnad en längre resa. Denna gick till Västerås där vi tillsammans med Ystad och T56 genomförde ett besök i Veteranflottiljens namn i samband med den stora bilshowen ”Power Big Meet”. Torsdagen 7/7 kastade vi loss från Wasamuseet och gick via Hammarbyslussen in i Mälaren och vidare i den norra farleden till Västerås där vi förtöjde efter ca 6 h gång. Eftersom vi skulle vara igång i 4 dagar så ställdes vissa nya krav på besättningen. Dels skulle förplägnaden (mathållningen) fungera under hela tiden och dels skulle besättningen bo ombord. Dessutom skulle det alltid finnas någon i tjänst på däck dygnet runt för att hålla säkerheten och kontrollen av fartyget. Allt fungerade bra och enligt plan. I Västerås genomfördes även visning av fartyget och på lördagen ett par korta kundkörningar på fjärdarna söder om Västerås. Här fick vi ett motorhaveri på mittens huvudmotor som efter inspektion visade sig vara totalt. Vid förtöjningen av den sista körningen överraskades vi av ett kraftigt åskregn. Man hade inte blivit blötare om man stått i ett vattenfall. Trots detta lyckades vi parkera fartyget på rätt plats. Under helgen hade vi också en gemensam middag för de tre besättningarna. Efter att ha visat upp oss och spritt information om Veteranflottiljen och våra fartyg för de som besökte oss eller passerade på kajen kastade vi loss på söndagen 10/7 och gick tillbaka samma väg till Wasamuseet igen. Under resorna till och från Västerås samt kundkörningarna där hade vi totalt ca 122 passagerare. I besättningen var vi 18 st.

 

Brandutbildning på Arlanda 2016-06-17

Vår utbildare i brandskydd genomförde en fördjupad brandutbildning för några ur besättningen ute på Arlanda flygplats övningsanläggning. Utbildningen var specialanpassad för Spica och genomfördes på ett gediget och pedagogisk sätt av Blomman. Erfarenheter som gjordes under dagen är hur man på ett effektivt sätt kan ventilera rökfyllda utrymmen så släckningsarbetet kan påbörjas effektivare. Hur man attackerar ett brandhärjat utrymme metodiskt med strålrör. Och till sist hur man hanterar handbrandsläckare effektivt. Dessutom en del materialkännedom som var väldigt nyttig.

 

Ombasering Gålö till Stockholm 2016-06-04

Ombaseringen till Stockholm genomfördes lite senare än tidigare år för att alla underhållsarbeten skulle kunna hinnas med. Även om det var lite blåsigt så var det en fin försommardag som besättning och passagerare fick uppleva. Efter att passagerare och del av besättningen anlänt med chartrad buss så kastade vi loss vid lunch. Efter en god och närande lunch tillagad av vår eminenta kock Ola passerade vi förbi Dalarö via inre leden för att ta upp farten när vi kom ut på Jungfrufjärden. I ett huj var vi uppe vid Stavsnäs och i låg fart fortsatte vi via Vindö strömmar, Lindalssundet och Oxdjupet vidare in mot Wasamuset där vi förtöjde efter drygt 4 mittemot isbrytaren St Erik. Under den senare delen fick passagerarna i grupper gå runt i fartyget och se verksamheten på närmare håll. Ombord var vi 20 i besättningen och 37 passagerare.

 

Extra arbetsdag nr 6 2016-06-02

Även denna arbetsdag fokuserade mot målningsarbeten utombords. 4 ur besättningen var närvarande. Nu blev huvuddäck i princip färdigmålat. Brygghusets sidor framförallt där tuberna skall stå målades också. BB utsida fick sina sista strykningar så nu ser Spica riktigt fin ut och är klar att visas upp som en fräsch 50-åring. Den planerade ombordtagningen (som skulle ske imorgon) av torpedtuberna innan vi gick in till Stockholm har inställts då det befaras bli riktigt ruskväder.

 

Extra arbetsdag nr 5 2016-05-31

5 glada besättningsmän kom ombord denna sista vårdag. När inkopplingen av landström skulle ske så ville inte elektronerna ställa upp. Efter en liten undersökning så framkom att någon hade slagit ifrån en brytare som normalt inte skall slås ifrån. Viktigt att man följer instruktionerna vid nedsläckning respektive uppstart så att alla vet vad som skall göras. Dagen fokuserades mot fortsatta målningsarbeten utombords.

 

Arbetsdag nr 11 2016-05-28

I dag hade vi ordinarie arbetsdag, 13 deltagare. Trots lite regnskurar så lyckades vi måla halva BB utsida, huvuddäck från halvdäck till torpeddäck, brygghuset front samt sidor fram till signalkorgarna samt punktvisa insatser. I maskin fortsatte arbetet med att få BB GT5 i trim för ombaseringen till Stockholm. Bränsleläckan kunde efter mycken möda lokaliseras och åtgärdas. Däremot så ville inte problemet med att turbinen stänger av sig efter 3-4 min ge med sig. En fortsatt dialog och insats krävs för att lösa problemet. Skyddstjänstledarens headseat-inkoppling fungerar fortfarande inte trots att den avsparkade kabeln lagats.

 

Extra arbetsdag nr 4 2016-05-24

Efter körningen den 21/5 förtöjde Spica på sin ordinarie plats, dvs med SB-sidan mot kaj. Hon hade sedan provturen 1/5 legat förtöjd på andra sidan kajen. Detta för att vi skulle hinna med att måla båda sidorna innan vi kommer till Stockholm. Så denna arbetsdag blev det BB utsida som blev rentvättad. Dessutom fortsatte arbetena på däck och i maskin. Avgasutsläppen inspekterades. Inga skador kunde ses i utloppen eller i turbinernas aktersta steg och glidskenor, dvs så långt in i motorn man kunde se. En bränsleläcka på BB GT5 försökte åtgärdas med ett slangbyte men läckan kvarstår. Fortsatt kontroll av bränslereglerenheten kommer att ske.

Samtliga tuber iland (de 4 aktra) är spacklade och punktmålade.

 

Rotekörning Järnholmssund 2016-05-21

Årets första kundkörning skedde tillsammans med Ystad. Denna rotekörning på ca 1 timme gick över Mysingen, ut Järnholmssund, in Långbäling och över Mysingen tillbaka till Gålö. Vädret var normalt; dvs soligt, svag vind, god sikt och smul sjö. Innan losskastning genomförde besättningen som var 19 st en brandövning och en evakueringsövning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss. Passagerarna anlände under förmiddagen och fick först en guidning av basen och därefter lunch iland. 33 passagerare medföljde ombord. Dessutom Björn Flöjsbon , från Radiomuseet, som skulle kontrollera eventuella störningar på inre systemet då kv-sändning sker. Under turen genomfördes evolutionsövningar i syfte att passagerarna skulle få se fartygen passera varandra. 

 

Extra arbetsdag nr 3 2016-05-20

Fortsatta arbeten med målning av däckshus och kåpa över luftintagsrum.

 

Extra arbetsdag nr 2 2016-05-17

Under denna dag fokuserades på att färdigställa målning av SB utsida, huvuddäck samt färdigställa förberedelser att måla däckshuset. Fortsatt lackning av relingslister på signalbryggan.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter