Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Arbetsdag nr 14 2016-10-29

Idag var det en vacker höstdag och 10 st ur besättningen som samlades ombord. Livflottar och räddningsvästar packades och klargjordes för transport för årlig service. Brandslangar, vapensköld och namnskyltar plockades in. En asbestrond i genomfördes i fartyget och allt verkar se bra ut. Även lanternorna plockades in för översyn under vintern. Fortsatt arbete med att få ordning på Ora-systemet. Klart är att den 10W förstärkare som betjänar mitt-hytterna, är kass. Den enheten måste tas ner och tas till verkstad för reparation. Hur det skall görs i detalj är just nu oklart. Tyvärr är hela Ora-systemet väldigt svårjobbat pga enheternas placering i fartyget. Felet är lokaliserat till förstärkarlåda 42 i mässen. Utkikens headset är åtgärdat, sladden hade kommit i kläm i dörren sist.

 

Målgång 2 för Marinen 2016-10-15

Efter de goda resultaten från målgången för Amf 1 30/8 så fick Veteranflottiljen en ny förfrågan om vi kunde ställa upp med fartyg som målfartyg under marinens bataljonstridsövning. Denna gång var det en mer tillämpad övning och vi skulle tillsammans med Ystad spela två främmande örlogsfartyg som tränger in i Svensk skärgård. Vädret var mer höstlikt denna gång med frisk vind och högre våghöjd än normalt. Vi gjorde 3 inträngningar via inloppen mot Nynäshamn där vi styrdes av övningsledningen. En bunkring på Berga hann vi också med mellan löporna. Efter en lång dag kunde vi nöjda förtöja vid Gålö igen. Besättningen hade nu också fått bättre sjöben och träning i sjösurrning.

 

Arbetsdag nr 13 2016-10-01

12 st ur besättningen samlades för ordinarie arbetsdag. Tele jobbade med att undersöka varför vår orderanläggning (Ora) hörs så dåligt. Efter kontroll av förstärkarna så fanns den förliga vara OK men den aktra var alldeles för svag. Fortsatta arbeten med Oran kommande arbetsdagar. NUC-lanternsystemet översågs också.  I våra landcontainrar så har det skett ett ordentligt stuvningsarbete under året så även denna dag. Nu är det mycket lättare att hitta bland reservdelar och materiel.              

Bryggpersonalen inventerade dagsignalerna och genomförde visst Uh-arbete på bryggan.

Maskin har under året haft stora problem med såväl GT 5 som GT 1 så de har haft extra arbetsdagar för att hinna med uh-åtgärderna mellan de olika körningarna som duggar rätt tätt under augusti och september.

Med anledning av den icke distinkta manövreringen vid låga spaklägen fram och back med SB KaMeWa, som vi kunde se vid körningarna under EDIP, har maskingänget varit ombord och kontrollerat SB KaMeWa angående läckage som påverkar manövrering och funktion. Efter avtorkning av komponenter och körning av systemet konstaterades en del små “betydelselösa” läckor i kopplingar och anslutningar. Kopplingar kontrolldrogs och manluckan till tanken drogs åt. Det stora läckaget finns vid tryckoljeboxens utgående manöveraxel mot flexibla kopplingen och reglerventilen. Läckaget är värst vid spakmanövrering men förekommer också hela tiden systemet är trycksatt. Under EDIP var det ju många manövrar som förklarar att det läckte 30 liter på kort tid. Hur mycket läckaget påverkar manövertrycket ut i propelleraxeln och bladvridningen är svårt att veta.

Byte av O-ringar och packningar, som också behövs på MS, är ett större tidsödande jobb för oss. Jobbet borde utföras av KaMeWa som också kan kontrollera och ställa in funktionen på flera parametrar på ett riktigt sätt.  Grovjobbet runt om kan vi göra för att minska kostnaderna.

 

Konstaterades också att stigningsindikeringens givare, Dps 3, “brummar” hela tiden. Den får väl någon krypström den inte skall ha. Matas normalt med 110 volt från B 11. Indikatorn i MC, Dps 6, verkar ge rätt värde trots sin “brummande” givare men indikerar låg propellerstigning vid backmanöver. Det kan stämma väl då vi alltid drar ett extra spakläge back för att få en bra manöver.  BB och MS indikeringarna i MC visar både helt fel stigningsvärde. Läge att justera alla stigningsindikeringarna när vi är torrsatta och kan kontrollera direkt på propellerbladen.

Det är en hel del att åtgärda för att få manövreringen mer lätthanterlig och säker. Oljeläckaget är ca 400 liter /år där det mesta kommer från KaMeWa-systemen.

 

SB GT 5 som inte startar trots mycket handpåläggning under flera veckor fick nu en, som vi tror, slutgiltig omgång till funktion.

Maskin hade en extra arbetsdag lördagen, 8/10, som fick en mycket bra anslutning (Kenneth, Thomas, PO.Gunnar, Magnus och Lasse). Felsökning, kontrollmätningar, en hel del skruvande och många förslag till åtgärder ledde fram till resultat.

Efter veckans funktionskontroll av komponenter och provmätningar efter nyritade el-scheman från PO.s hemmaverkstad byttes till kontrollerad tändbox, tändkabel, tändstift och “svarta boxen” i manöverpanelen. Vidare motionerades och avluftades spridarens dränventil.  Efter dessa ingripanden startades maskinen och kopplades in på nätet ca 1,5 timma med bra funktion.

Även BB GT 5 startades och kopplades in på nätet. För tillfället har vi nu båda generatorerna driftdugliga inför nästa körning.

Bränsle flyttades om till SB och BB tankar för att passa för nästa körning och underlätta kommande bunkring.

 

Kransnedläggning och kundkörning Kalla Kriget 2016-09-17

Lördagen den 17 september genomförde Spica tillsammans med Ystad temakundkörningen ”Kalla kriget” för andra året i rad. Fokus var att beskriva den epok som benämndes Kalla kriget samt den roll som fartyget hade under densamma. 18 st i besättningen samlades på morgonen och efter en genomgång om dagens verksamhet samt en brandövning gjordes förberedelser för gång. Innan kundkörningen som skedde på eftermiddagen, genomförde Spica och Ystad en hedersceremoni i Märsgarnsviken. Det var 75-årsdagen av ”Jagarolyckan” då 33 officerare och manskap miste livet vid en kraftig explosion ombord en av de förtöjda jagarna som sedan spred sig och tre jagare sjönk. Efter att ha passerat förbi olycksplatsen stannade Spica till på återvägen och sjösatte Veteranflottiljens krans i vattnet utanför platsen för olyckan. Samtidigt hedrade Marinen och föreningen Flottans Män de omkomna med en ceremoni iland. Spica gick därefter till Gålö. Passagerarna embarkerade efter lunch och Spica kastade loss för en 2 h tur. Denna inledes med förbipassage av Bergabasen och Märsgarnsviken. Vidare gick färden ner förbi Muskö och passagerarna orienterades om vikten av Hårsfjärdsområdet och ubåtsjakten som pågick här 1982. Efter passage av Muskö med dess tunnlar löpte vi ut via Skramsösund och fortsatte mot Mälsten. Orientering om KA-försvaret under Kalla kriget för att därefter styra hemåt över Mysingen där enklare formeringsövningar genomfördes med Ystad. Efter förtöjning genomfördes erfarenhetsdiskussion med besättningen. Resultatet var att alla var nöjda med resan och så var också passagerarna av vilka flera framförde positiva synpunkter på turen.

 

En Dag I Paradiset 2016-09-10

Den traditionsmässiga dagen i paradiset (EDIP) genomfördes i år som sig bör i vackert sensommarväder den 10 september (andra lördagen i september). I år var det bara Spica, Ystad, T 56, M 20 och Nordanö som kunde genomföra körningar med gäster. För andra året i följd så var evenemanget öppet för allmänheten. Det kom också många besökare, drygt 600, trots att det samtidigt genomfördes Marinens dag på Berga. Spicas besättning var uppdelad med ett antal som jobbade iland med att stödja Veteranflottiljens bemötande av alla gäster och att sälja vackra och sällsynta rariteter ur vår marka. Ombord var vi 15 st som genomförde 6 körningar med totalt 236 passagerare. Varje tur var ca 30 min och gick runt Äggskären i vänstervarv. En av körningar blev förlängd då vi passade på att visa upp Veteranflottiljen för besökarna på Marinens dag på Berga. Efter att passerat i tät kolonn (T 56, Spica, Ystad, Jägaren, M 20, Nordanö och Triton) på sydlig kurs alldeles utanför Berganäs girade förbandet samtidigt babord och försvann i full fart ut mot Mysingen. Det var en mycket uppskattad uppvisning och vi fick tack från Marinchefen och Flottiljchefen för en bra insats.

 

Arbetsdag nr 12 2016-09-03

Maskin jobbade med att få igång SB GT 5. Bytt magnetventil och svarta lådan i startpanelen till SB GT5 som dock fortfarande vägrade att starta. Tele lagade headset i MC samt till Skyddstjänstledaren. Bytt batteri i magnetkompassen (belysning) samt gjort ren densamma. Rengöring på bryggan. Kontrollerat vatten bunker.

 

Målgång 1 för Marinen 2016-08-30

Tisdagen den 30 augusti 2016 genomförde T121 Spica en samövning med Försvarsmakten/Amfibieregementet. Vi ingick tillsammans med Ystad som B-sida (motståndarsida) under amfibiebataljonens slutövning inom befattningsutbildningen av sin sjömålsbekämpningskomponent (Robot 17). Spica kom att, tillsammans med Ystad, vara målfartyg för amfibiebataljonens robotgrupper. Detta var första gången vi samövade med marinen och kunde ge direkt stöd i samband med deras förbandsproduktion, vilket är en intressant och positiv utveckling. Efter att ha genomfört ett stort antal löpor på Mysingen så förtöjde vi åter Gålö efter 11 timmars körning. Vi hann också med att bunkra fartyget vid Vitså och visa upp oss utanför Muskö i samband med att Marintaktisk Chef besökte det övade förbandet. I samband med de olika målgångarna genomförde vi ombord mini-SSÖer (SSÖ=Standard Strids Övning), där vi övade brandsläckning, länsning, evakuering och sjukvårdsinsats. Denna kombination av extern målgång och intern skyddsutbildning var särskilt nyttig och effektiv då det är svårt att hinna med internutbildningar under de normala kundkörningarna. Insatserna från Spica och Ystad uppskattades av de övade och de lovade en fortsättning av övningssamverkan.

 

Kundkörning Stockholm till Vaxholm 2016-08-25

Knappt hade vi förtöjt på Gålö förrän det var dags att gå upp till Stockholm igen tillsammans med Ystad och T56 för en kundkörning. Det var det kinesiska mobilföretaget Huawei som skulle ha ett evenemang med sitt europakontor inför lanseringen av sin nya mobiltelefon i Sverige. Totalt rörde det sig om ca 300 personer (varav ca 100 som skulle åka med Veteranflottiljens enheter) som skulle åka från Stockholm till Waxholms Kastell där huvudevenemanget skulle gå av stapeln. Idag var vi 14 st i besättningen vilket var lite för få då det blev en lång dag till sjöss. Efter en lugn förflyttning från Gålö förtöjde Spica utanpå Ystad som låg förtöjd vid Skeppsbron. Det var länge osäkert om vi kunde förtöja eftersom USAs vicepresident var på ett privat besök i Stockholm och stora delar av huvudstaden var avstängd. Efter att ombordtagit 37 passagerare kastade vi loss och gick i formering med Ystad och T56 mot Waxholm via Askrikefjärden där ett dussintal ribbåtar anslöt. Alla enheterna formerade sig på en linje och gjorde en gemensam ”burn out” på ostlig kurs. Därefter inlöpte vi till Waxholm där passagerarna debarkerade vid Kastellet. När det var klart gick vi åter mot Gålö. Återfärden gick i både mörker och nedsatt sikt. Och som grädde på moset så hade belysningen i Södra hamnen lagt av så det var nästan omöjligt att se piren vid förtöjning. Spica kunde dock till slut komma till kaj och en nöjd men trött (varit igång i ca 13 timmar) besättning kunde vända hem i augustimörkret.

 

Ombasering Stockholm till Gålö 2016-08-21

Mitt under den avslutande dagen för ”Örlogsdagarna” kastade Spica och Ystad loss för att gå tillbaka till Gålö. Kundkörningen genomfördes delvis i tät dimma vilket gav en nyttig övning för manöverpersonalen. 20 st i besättningen och 37 passagerare var dock ändå nöjda med resan. För en av passagerarna var resan speciell då han hade fått ett presentkort som gav honom möjligheten att vara ”Styrman för en dag”. Innebar bl a att han fick specialintroduktion av manöververksamheten och bestrida posten som rorgängare under del av resan. Efter förtöjning på Gålö lämnade passagerarna basen med chartrad buss.
 

Stillaliggande vid Vasamuseet 2016-06-04 -- 08-21

Med undantag för besöket i Västerås 7-10 juli har Spica varit stillaliggande under sommaren, förtöjd utanför Wasamuset. Under perioden har fartyget varit öppet för besökare under lördagar och söndagar. Vid 21 tillfällen har Spica varit öppen för allmänheten. Som exempel på hur en sådan dag kan se ut bifogas en rapport från ett av tillfällena. ”I dag hade vi en omväxlande visningsdag. Började med intensiv värme mellan klockan 11-13 som säkert fick många att ta det lugnt, dvs det kom bara enstaka smågrupper. Därefter började sjöbrisen blåsa och bli riktigt behagligt. Plötsligt började folk tränga sig på och ett antal guidade turer under däck genomfördes. Strax efter tre började det mulna på och efter en stund också att regna. Vi hade det inledningsvis ganska gott under tälten. Regnet övergick till skyfall och det började blåsa vilket fick vattnet som samlats ovanpå tälttaken att hinkvis forsa ner på däck och stänka ner både oss och souvenir-bordet. Även mellan tälten kom kaskader av vatten. Vi blev tvungna att lyfta ner allt för att det inte skulle bli blött. Tälten skyddar bra mot sol och lättare regn men vid åskregn och blåst blir det blött även under dessa. Våra tält var bra surrade så de stod kvar när vi kom upp igen. Det gjorde dock inte Ystads som kom farande som en projektil och kilade fast sig mellan BB torpedtub och våra tältpinnar. Efter att ha kurrat under däck ett tag så kom solen och besökarna tillbaka så det blev en hel del sålt och nöjda rundvandringar. Stängde vid halvsex tiden. Halat ned flagga och gös”. Dessutom hade vi några kundevenemang stillaliggande. Något underhållsarbete var inte inplanerat under sommaren men maskin fortsatte vid några tillfällen med att försöka få BB GT 5 helt funktionell. Den planerade ombortagningen av torpedtuberna avskrevs då ett av fundamenten ombord skadats vid förtöjningen vid Wasamuseet. Den 19/8 hade vi officiellt firande av Spicas 50-årsdag med inbjudan av samtliga medlemmar i Spica vänner och särskilt inbjudna. Ca 50 gäster hedrade Spica med sin närvaro. Den 19-21/8 genomförde Sjöhistoriska museet evenemanget ”Örlogsdagarna” för andra året i följd. Tyvärr kunde inte den aktiva flottan deltaga detta år men Veteranflottiljen med flera frivilligverksamheter var där. Detta evenemang avslutade också Spicas tillvaro i Huvudstaden. Under de tre dagarna inräknades 5222 st besökare på kajen varav de flesta även kom ombord Spica.
 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter