Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Kundkörning Stockholm till Vaxholm 2016-08-25

Knappt hade vi förtöjt på Gålö förrän det var dags att gå upp till Stockholm igen tillsammans med Ystad och T56 för en kundkörning. Det var det kinesiska mobilföretaget Huawei som skulle ha ett evenemang med sitt europakontor inför lanseringen av sin nya mobiltelefon i Sverige. Totalt rörde det sig om ca 300 personer (varav ca 100 som skulle åka med Veteranflottiljens enheter) som skulle åka från Stockholm till Waxholms Kastell där huvudevenemanget skulle gå av stapeln. Idag var vi 14 st i besättningen vilket var lite för få då det blev en lång dag till sjöss. Efter en lugn förflyttning från Gålö förtöjde Spica utanpå Ystad som låg förtöjd vid Skeppsbron. Det var länge osäkert om vi kunde förtöja eftersom USAs vicepresident var på ett privat besök i Stockholm och stora delar av huvudstaden var avstängd. Efter att ombordtagit 37 passagerare kastade vi loss och gick i formering med Ystad och T56 mot Waxholm via Askrikefjärden där ett dussintal ribbåtar anslöt. Alla enheterna formerade sig på en linje och gjorde en gemensam ”burn out” på ostlig kurs. Därefter inlöpte vi till Waxholm där passagerarna debarkerade vid Kastellet. När det var klart gick vi åter mot Gålö. Återfärden gick i både mörker och nedsatt sikt. Och som grädde på moset så hade belysningen i Södra hamnen lagt av så det var nästan omöjligt att se piren vid förtöjning. Spica kunde dock till slut komma till kaj och en nöjd men trött (varit igång i ca 13 timmar) besättning kunde vända hem i augustimörkret.

 

Ombasering Stockholm till Gålö 2016-08-21

Mitt under den avslutande dagen för ”Örlogsdagarna” kastade Spica och Ystad loss för att gå tillbaka till Gålö. Kundkörningen genomfördes delvis i tät dimma vilket gav en nyttig övning för manöverpersonalen. 20 st i besättningen och 37 passagerare var dock ändå nöjda med resan. För en av passagerarna var resan speciell då han hade fått ett presentkort som gav honom möjligheten att vara ”Styrman för en dag”. Innebar bl a att han fick specialintroduktion av manöververksamheten och bestrida posten som rorgängare under del av resan. Efter förtöjning på Gålö lämnade passagerarna basen med chartrad buss.
 

Stillaliggande vid Vasamuseet 2016-06-04 -- 08-21

Med undantag för besöket i Västerås 7-10 juli har Spica varit stillaliggande under sommaren, förtöjd utanför Wasamuset. Under perioden har fartyget varit öppet för besökare under lördagar och söndagar. Vid 21 tillfällen har Spica varit öppen för allmänheten. Som exempel på hur en sådan dag kan se ut bifogas en rapport från ett av tillfällena. ”I dag hade vi en omväxlande visningsdag. Började med intensiv värme mellan klockan 11-13 som säkert fick många att ta det lugnt, dvs det kom bara enstaka smågrupper. Därefter började sjöbrisen blåsa och bli riktigt behagligt. Plötsligt började folk tränga sig på och ett antal guidade turer under däck genomfördes. Strax efter tre började det mulna på och efter en stund också att regna. Vi hade det inledningsvis ganska gott under tälten. Regnet övergick till skyfall och det började blåsa vilket fick vattnet som samlats ovanpå tälttaken att hinkvis forsa ner på däck och stänka ner både oss och souvenir-bordet. Även mellan tälten kom kaskader av vatten. Vi blev tvungna att lyfta ner allt för att det inte skulle bli blött. Tälten skyddar bra mot sol och lättare regn men vid åskregn och blåst blir det blött även under dessa. Våra tält var bra surrade så de stod kvar när vi kom upp igen. Det gjorde dock inte Ystads som kom farande som en projektil och kilade fast sig mellan BB torpedtub och våra tältpinnar. Efter att ha kurrat under däck ett tag så kom solen och besökarna tillbaka så det blev en hel del sålt och nöjda rundvandringar. Stängde vid halvsex tiden. Halat ned flagga och gös”. Dessutom hade vi några kundevenemang stillaliggande. Något underhållsarbete var inte inplanerat under sommaren men maskin fortsatte vid några tillfällen med att försöka få BB GT 5 helt funktionell. Den planerade ombortagningen av torpedtuberna avskrevs då ett av fundamenten ombord skadats vid förtöjningen vid Wasamuseet. Den 19/8 hade vi officiellt firande av Spicas 50-årsdag med inbjudan av samtliga medlemmar i Spica vänner och särskilt inbjudna. Ca 50 gäster hedrade Spica med sin närvaro. Den 19-21/8 genomförde Sjöhistoriska museet evenemanget ”Örlogsdagarna” för andra året i följd. Tyvärr kunde inte den aktiva flottan deltaga detta år men Veteranflottiljen med flera frivilligverksamheter var där. Detta evenemang avslutade också Spicas tillvaro i Huvudstaden. Under de tre dagarna inräknades 5222 st besökare på kajen varav de flesta även kom ombord Spica.
 

Långresa till Västerås 2016-07-07 -- 10

För första gången genomförde nu Spica i nuvarande skepnad en längre resa. Denna gick till Västerås där vi tillsammans med Ystad och T56 genomförde ett besök i Veteranflottiljens namn i samband med den stora bilshowen ”Power Big Meet”. Torsdagen 7/7 kastade vi loss från Wasamuseet och gick via Hammarbyslussen in i Mälaren och vidare i den norra farleden till Västerås där vi förtöjde efter ca 6 h gång. Eftersom vi skulle vara igång i 4 dagar så ställdes vissa nya krav på besättningen. Dels skulle förplägnaden (mathållningen) fungera under hela tiden och dels skulle besättningen bo ombord. Dessutom skulle det alltid finnas någon i tjänst på däck dygnet runt för att hålla säkerheten och kontrollen av fartyget. Allt fungerade bra och enligt plan. I Västerås genomfördes även visning av fartyget och på lördagen ett par korta kundkörningar på fjärdarna söder om Västerås. Här fick vi ett motorhaveri på mittens huvudmotor som efter inspektion visade sig vara totalt. Vid förtöjningen av den sista körningen överraskades vi av ett kraftigt åskregn. Man hade inte blivit blötare om man stått i ett vattenfall. Trots detta lyckades vi parkera fartyget på rätt plats. Under helgen hade vi också en gemensam middag för de tre besättningarna. Efter att ha visat upp oss och spritt information om Veteranflottiljen och våra fartyg för de som besökte oss eller passerade på kajen kastade vi loss på söndagen 10/7 och gick tillbaka samma väg till Wasamuseet igen. Under resorna till och från Västerås samt kundkörningarna där hade vi totalt ca 122 passagerare. I besättningen var vi 18 st.

 

Brandutbildning på Arlanda 2016-06-17

Vår utbildare i brandskydd genomförde en fördjupad brandutbildning för några ur besättningen ute på Arlanda flygplats övningsanläggning. Utbildningen var specialanpassad för Spica och genomfördes på ett gediget och pedagogisk sätt av Blomman. Erfarenheter som gjordes under dagen är hur man på ett effektivt sätt kan ventilera rökfyllda utrymmen så släckningsarbetet kan påbörjas effektivare. Hur man attackerar ett brandhärjat utrymme metodiskt med strålrör. Och till sist hur man hanterar handbrandsläckare effektivt. Dessutom en del materialkännedom som var väldigt nyttig.

 

Ombasering Gålö till Stockholm 2016-06-04

Ombaseringen till Stockholm genomfördes lite senare än tidigare år för att alla underhållsarbeten skulle kunna hinnas med. Även om det var lite blåsigt så var det en fin försommardag som besättning och passagerare fick uppleva. Efter att passagerare och del av besättningen anlänt med chartrad buss så kastade vi loss vid lunch. Efter en god och närande lunch tillagad av vår eminenta kock Ola passerade vi förbi Dalarö via inre leden för att ta upp farten när vi kom ut på Jungfrufjärden. I ett huj var vi uppe vid Stavsnäs och i låg fart fortsatte vi via Vindö strömmar, Lindalssundet och Oxdjupet vidare in mot Wasamuset där vi förtöjde efter drygt 4 mittemot isbrytaren St Erik. Under den senare delen fick passagerarna i grupper gå runt i fartyget och se verksamheten på närmare håll. Ombord var vi 20 i besättningen och 37 passagerare.

 

Extra arbetsdag nr 6 2016-06-02

Även denna arbetsdag fokuserade mot målningsarbeten utombords. 4 ur besättningen var närvarande. Nu blev huvuddäck i princip färdigmålat. Brygghusets sidor framförallt där tuberna skall stå målades också. BB utsida fick sina sista strykningar så nu ser Spica riktigt fin ut och är klar att visas upp som en fräsch 50-åring. Den planerade ombordtagningen (som skulle ske imorgon) av torpedtuberna innan vi gick in till Stockholm har inställts då det befaras bli riktigt ruskväder.

 

Extra arbetsdag nr 5 2016-05-31

5 glada besättningsmän kom ombord denna sista vårdag. När inkopplingen av landström skulle ske så ville inte elektronerna ställa upp. Efter en liten undersökning så framkom att någon hade slagit ifrån en brytare som normalt inte skall slås ifrån. Viktigt att man följer instruktionerna vid nedsläckning respektive uppstart så att alla vet vad som skall göras. Dagen fokuserades mot fortsatta målningsarbeten utombords.

 

Arbetsdag nr 11 2016-05-28

I dag hade vi ordinarie arbetsdag, 13 deltagare. Trots lite regnskurar så lyckades vi måla halva BB utsida, huvuddäck från halvdäck till torpeddäck, brygghuset front samt sidor fram till signalkorgarna samt punktvisa insatser. I maskin fortsatte arbetet med att få BB GT5 i trim för ombaseringen till Stockholm. Bränsleläckan kunde efter mycken möda lokaliseras och åtgärdas. Däremot så ville inte problemet med att turbinen stänger av sig efter 3-4 min ge med sig. En fortsatt dialog och insats krävs för att lösa problemet. Skyddstjänstledarens headseat-inkoppling fungerar fortfarande inte trots att den avsparkade kabeln lagats.

 

Extra arbetsdag nr 4 2016-05-24

Efter körningen den 21/5 förtöjde Spica på sin ordinarie plats, dvs med SB-sidan mot kaj. Hon hade sedan provturen 1/5 legat förtöjd på andra sidan kajen. Detta för att vi skulle hinna med att måla båda sidorna innan vi kommer till Stockholm. Så denna arbetsdag blev det BB utsida som blev rentvättad. Dessutom fortsatte arbetena på däck och i maskin. Avgasutsläppen inspekterades. Inga skador kunde ses i utloppen eller i turbinernas aktersta steg och glidskenor, dvs så långt in i motorn man kunde se. En bränsleläcka på BB GT5 försökte åtgärdas med ett slangbyte men läckan kvarstår. Fortsatt kontroll av bränslereglerenheten kommer att ske.

Samtliga tuber iland (de 4 aktra) är spacklade och punktmålade.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.