Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Perioden 1 oktober till 31 december

28 oktober

Arbetsdag med inriktning mot att förbereda Spica för vinterperioden. I maskin jobbades på som vanligt. Periodvist underhåll (50 timmars) genomfördes på GT1. Inspektion genomfördes av returoljefiltren. Viss föroreningsgrad indikerades på MS och SB GT1. Förnyad kontroll sker senare. Däremot var filtren från turbinaxellager och magnetpluggar rena. Påbörjat förberedelser för inspektion av brännoljetankarna.

 

11 november

Arbetsdag  med inriktning mot åtgärder inför vintern. Filterinsatser i bunkringsfiltret byttes.

 

15 november

Under 2017 genomfördes ingen teoretisk utbildningsdag under våren med hänsyn till förberedelserna och inför och på Muskö. Istället genomfördes två utbildningspass under hösten. Det första som genomfördes 15 november i Fortums anläggning i Hammarby Sjöstad inriktades mot erfarenheter från det gångna året samt inplanering av underhåll under 2018. Det sistnämnda med ökat ansvar för tjänstegrenarna.

 

21 november

Det andra utbildningspasset som också genomfördes i Fortum lokaler hade fokus på bemanning ombord under gång samt verksamhetsplaneringen under 2018.

 

25 november

Arbetsdag. Fortsatt felsökning på SB GT5, Byte behövs av bränslepumpen. Även slitet startmotordrev behöver bytas. Vattensystem och kylare avtappas. Styrmaskinsystemets leder, länkar och lager inspekterades och fick ”rundsmörjning”. I huvudtavlorna genomfördes felsökning inför kommande arbeten med sektionsbrytare och spänningsreglering. Fortsatta arbeten genomfördes med den trilskade rundradioanläggningen.

 

9 december

Årets sista arbetsdag och därmed avslutning på verksamhetsåret 2017. De sista åtgärderna för att tillse att fartyget var förberett för vintervilan. I år kommer pannan att gå hela tiden och stödja de avfuktningsaggregat som finns inkopplade ombord. Dagen avslutades traditionsenligt med gemensam glögg och pepparkaka.

 

Perioden 1 september till 30 september 2017

2 september

Efter en period av båtåkande var det dags igen att genomföra arbetsdagar. Insatser för förberedelser iland inför EDIP och maskinarbeten blev fokus för dagen.

 

9 september

En Dag I Paradiset. Årets tillställning då Gålö öppnas för allmänheten. Besättningen samlades redan 0730 för att hinna klargöra Spica för de körningar som var planerade att börja 0915. Dvs drygt en timma tidigare än tidigare år. Förutom de 17 i besättningen som klargjorde fartyget var 5-6 st iland och förberedde inför mottagande av besökarna och olika försäljningsstånd. Under första turen hade vi fullt passagerarantal, 40 st. Efter denna skulle vi ligga still medans besökarna hälsades välkomna och en flaggceremoni kunde genomföras. När nästa körning skulle genomföras så ville inte BB GT1 starta (5 bomstarter). Det blev att ställa in de två körningarna innan lunch för att istället meka i maskin. Som vanligt gjorde maskingänget ett bra jobb och två körningar kunde genomföras under eftermiddagen. Efter slutlig förtöjning så gjordes förberedelser för vigsel ombord vilken förrättades av Lennart Törnberg. Dagen avslutades med en kväll och en natt i paradiset.

 

11 september

En länge planerad körning genomfördes på måndagen 11 september. Det var tyska vänner från Freundeskreis 2.Schnellbootsgeschwader som hade bokat en resa runt Muskö. Efter att ha passerat Berga, Märsgarn och Muskö under ivrigt informerande om vår marina historia kom vi ut på Mysingen där högsta fart sattes. Samtliga gäster var mycket nöjda och vi förtöjde efter en tvåtimmars färd. Under kvällen bjöd våra tyska vänner tillbaka på grillfest vid Gålö havsbad där de hade bokat boende.

 

15 september

Den 15 september genomfördes en kundkörning tillsammans med Ystad och T56. Gästerna anlände vid lunchtid och fick en genomgång av basen samt grillunch iland. Under förmiddagen gick Spica och bunkrade inför den målgång som genomförs i slutet av september. Lunch intogs förtöjd vid Vitsåpir 2. Därefter åter till Gålö. 31 gäster embarkerade och vi kastade loss kl 1438. Förflyttningen gick Muskö runt moturs. På Mysingen genomfördes enklare evolutioner där gästerna fick möjlighet att se fatygen från olika håll. I full fart girade sedan förbandet ostvart efter passage av Mysingsholm och löpte ut Järnholmsund. Gick tillbaka in via Långbäling och över Mysingen för att förtöja kl 1655.

 

16 september

Fjärde gångdagen på 8 dagar. Nu var det dags för temakörningen Kalla kriget. Även i år genomfördes den i rote med Ystad. Även denna dag gick vi runt Muskö moturs och passerade olika marina historiska platser. Nu var dock temat kalla kriget med särskilt fokus på ubåtjakten på Hårsfjärden 1982. Under gång på Mysingen i hög fart fick vi sällskap med en räddningshelikopter som gjorde en vinschningsövning tillsammans med Ystad. Efter knappt 2 timmar förtöjde vi Gålö igen kl 1655.

 

23 september

Under dagen var det tänkt att veteranflottiljen skulle genomföra målgång för amfibiebataljonen i samband med deras operation under övningen Aurora. Området för dagen var ost Ornö. Pga olika händelseutvecklingar blev första mållöpan inställd och den andra avbruten efter att vi kommit halvägs. Den tredje löpan kunde dock genomföras under mörker där vi på olika sätt försvårade för amfibieförbandet att bekämpa oss. Förtöjning Gålö kl 2159.

 

24 september

Under förmiddagen gick Spica till Vitsä för bunkring. Losskastning därefter kl 1300 för ombasering till Oxelösund där de fortsatta målgångarna och deltagande i övningen Aurora skulle ske. På Mysingen genomfördes en MOB-övning. Förtöjning i Oxelösund 1618.

 

25 september

Under dagen genomfördes tre målöpor i olika inloppsleder till Oxelösund. Den fjärde löpan blev inställd då vi fick haveri på SB GT5.

 

26 september

Låg still under fm för att installera ett tillfälligt inhyrt generatoraggregat på halvdäck. Det skulle kompensera BB GT5 som havererat. Arbetet fortsatte även under em men kl 1605 kunde Spica kasta loss för att deltaga i målgången. Ytterligare en löpa kunde genomföras under mörker.

 

27 september

Inleddes med en mållöpa under fm. Därefter ombaserade Spica till Gålö via Vitsä där bunkring skedde. Efter att ha varit till sjöss 8 av 19 dagar så var såväl fartyg som besättning i behov av återhämtning. Ft Gålö kl 1440.

 

30 september

Arbetsdag igen. Ny bildskärm monterad på bryggan. Fartyget börjar förberedas för vintern. Handbrandsläckarna omhändertagna, skumsläckarna förvaras i varmt utrymme. Tågvirke i form av bogsertrossar ilandtagna och vinterförsäkrade. Slutlig återställning iland efter EDIP.

 

Perioden 6 maj till 30 juni 2017

13 maj

Var det dags för årets andra provtursdag och tillika utbildningsdag 1 till sjöss. Provturs- och utbildningsdagen blev dock stillaliggande då alla problem i maskin ej var åtgärdade. Prioriteringen blev istället att kraftsamla på maskinarbeten och stillaliggande utbildning där vi hann gå igenom åtgärder i förtöjningsstationer, åtgärder vid fartygets övergivande och första insats vid brand. Dessutom fick tjänstegrenarna tid att genomföra åtgärder inom sin tjänstegren

 

15 maj

Genomförde Haninge Brand inspektion av brandsläckningsutrustning, utan anmärkning.

16 maj

Genomfördes Transportstyrelsens inspektion av fartyg och rederi. Inspektionen är en fortsättning på botteninspektionen vi genomförde på Muskö. Syftet nu var att kontrollera sjösäkerhet och att vi uppfyller myndigheternas krav vad gäller besättningens förmågor och fartygets utrustning och konstruktion. Den består av en genomgång av rätt dokumentation och en praktisk del till sjöss. Den senare kunde inte genomföras då vi fick problem med våra hjälpkärror (GT5). Tidpunkt för denna praktiska del får vi planera in senare. Den andra delen av inspektionen gick bra så får vi bara till den praktiska delen så har vi nya certifikat för de kommande fem åren.

 

Maskingänget kommer att ha en extra arbetsdag under nästa vecka med att få igång BB GT5 (startmotor-byte) och SB GT1 (FRD-kontroll). Om allt går bra så har vi möjlighet att komma ut till sjöss den 27/5 (Provtur 3).

 

23 maj

Jobbet med att få Spica i drift fortsätt, med att färdigmontera  BB GT 5 startmotor och att skifta  FRD  från MS till SB GT1och sedan hoppas att SB GT 1 starar  på rätt sätt och att problemen då är inringade till FRD.

Spännande och avgörande jobb.

 

27 maj

Hade Spica en provturs- och utbildningsdag till sjöss. Inte heller denna gång ville SB GT1 starta. Vi gick dock ut efter lunch med de två övriga GT1.orna. Efter stillaliggande utbildning till ankars så fick vi inte igång BB GT1 och under färden tillbaka på Mysingen gav först MS GT1 ej ordentlig kraft för att vid neddragning låsa Kamewan i backläge. Efter att ha backat runt på Mysingen i cirklar i en dryg timme så kunde Nordanö koppla och bogsera in oss till Gålö. 

 

6-8 juni

Den planerade målgången för Amf BatÖ 6-8/6 ligger kvar trots de maskinproblem vi har. På nationaldagen samlades besättningen ombord kl 0900. Om vi inte kunde kasta loss i tid skulle del av eller hela dagen utnyttjas som arbetsdag. Vid framgång med maskinarbeten var avsikten att kasta loss och ansluta till övningen. Om inte fortsätter vi med arbetsdag och utbildningar. Gemensam lunch och middag serverades under tisdagen kommer att serveras ombord. Beslut att utnyttja även onsdagen för arbeten fattades då maskin ännu inte var åtgärdad. Även torsdagen ställdes in.

 

10 juni

Även den planerade kundkörningen 10/6 ställdes in för Spica del. De kunde efter visst kontrollerande istället åka med Ystad. Ombord Spica genomförde besättningen en arbetsdag. Dessutom serverade vi lunch ombord för den kund (22 passagerare) som skulle åkt med Spica denna dag men som istället åker med Ystad. Övriga gäster (ca 11 st biljettkunder) som åkt med Ystad serverades kaffe och kaka i Intensiven efter körningen. Det blev med andra ord en hel del att göra även om vi inte kunde genomgöra kundkörningen själva.

 

Perioden 6 mars till 5 maj 2017

6 mars

Kopplat Nordanö om babord och därefter bogserades Spica till Risdal. Ombord 11 st ur besättningen som hjälpte till. Efter att Nordanö lämnat av Spica vid yttre piren i Risdal förhalades hon in i inre bassängen. Under tiden gick Nordanö runt till stora hamnen Muskö och lossade GT1 och vagga. Dessa fraktades sedan med bil genom berget ner till Risdalsdockan. Då Nordanö kommit åter till Risdal åt besättningen lunch ombord på Nordanö Efter säkerhetsgenomgång, förberedelser för lyft av MS GT1 och kontroll att allt var ok ombord embarkerade besättningen Nordanö och åkte tillbaka till Gålö.

Molningt med en SO vind på ca 12 m/s. Smul sjö ca 0,5 m men god sikt.

7 mars

Genomfördes föreningens årsmöte.

 

8-12 mars (vecka 10)

Under veckan bedrevs arbete under tre dagar (onsdag 8/3, torsdag 9/3 samt lördag 11/3) då 16 medlemmar gjorde 23 arbetsdagar. Kåpan över luftintagsrummet hade varvet lyft iland under tisdagen så nu fortsatte besättningen med att ta bort de tunga plåtarna som täckte maskinrummet samt rengöra dessa från silikon. När det var klart så lyftes MS GT1 iland och lades på en ny vagga som byggts av besättningen innan lyft. Efter att det var gjort så lossades SB GT1 och förhalades så att den var förberedd för att lyftas iland. Förutom detta omfattande arbete så inspekterades tomtankar i styrmaskin och förliga inredningen samt påbörjades rostbehandling av brygghuset.

 

13-19 mars (vecka 11)

Under veckan fortsatte arbetena med underhåll samtliga dagar utom helgen. 13 st ur besättningen genomförde då 32 arbetsdagar. SB GT1 lyftes iland och den tidigare ilandlyfta MS GT1 gjordes klar för transport senare till Gålö. Därefter lyftes utbytesturbinen ombord och installerades som ny SB GT1. Den gamla SB GT1 lyftes också ombord och blev nu MS GT1. Därmed var det stora jobbet vad gäller tunga lyft klart. Motorbäddarna, bäddbultar och mellanlägg inspekterades och dokumenterades för rapport till Transportstyrelsen. Tomtankarna i maskinrummet inspekterades innan de nya GT1.orna kom på plats. Kölen i LIR slamsögs med hjälp av varvet som också inspekterade statusen på färskvattentanken. Att åtgärda denna var det andra stora jobbet som planerades under varvsvistelsen. Även telesidan arbetade ordentligt denna vecka. Nya automatsäkringar installerades i TA-systemet, larm med batteridrift för nöddrift av VHF och GPS kopplades in och arbetet med att få bra ljudvolym på ORA-systemet fortsatte. Det rostbehandlade brygghuset målades.

20-26 mars (vecka 12)

Under veckan skedde jobb måndag-torsdag. 8 st ur besättningen genomförde 15 arbetsdagar. Fartyget färdigställdes för torrsättning och våra livflottar som varit på årlig besiktning togs ombord. De sista tomtankarna med cellfyllnad inspekterades. Dessa var utan anmärkning och rapport kommer skickas till Transportstyrelsen. Svartvattentanken rengjordes och inspekterades av varvet. Den bedömdes vara godkänd så där behövs inga ytterligare åtgärder. Möjligheten som Risdal ger under denna tid på året är att arbeta på däck även om vinterstormarna pågår utanför berget. Rostbekämpningsarbetena fortsatte därför på däck och i förliga manskapsgången. I maskin fortsatte det omfattande arbetet med att koppla in alla ledningar, rör, vajrar etc till nymonterade GT1.orna.

27 mars-2 april (vecka 13)

Även denna vecka arbetades det måndag till torsdag. 12 st ur besättningen gjorde tillsammans 28 arbetsdagar. Det började med att fartyget torrsattes under måndagen utan några större bekymmer. Därefter högtryckstvättades botten och eventuella skador eller målningsbehov kontrollerades i samarbete med varvet. Samtliga bottenventilers intag och utlopp inspekterades och behovet av byte av offeranoder dokumenterades. I maskin fortsatte inkopplingsarbetena av SB och MS GT1. Ankarkättingen spelades ut på slipgolvet och inspekterades utan anmärkning. Ny utmärkning på kättingen målades. Även ankarbox och fastsättning av ankarkätting inspekterades med samma resultat. Reparation av nödutgångslucka från hytt 2 påbörjades. Grabbräckena på brygghuset målades.

3 – 9 april (vecka 14)

Denna den 5 veckan i berget arbetades det 3 dagar, måndag, onsdag och torsdag. 9 st ur besättningen genomförde 18 arbetsdagar. De offeranoder som behövde bytas har skurits bort. Kåporna runt propelleraxel demonterades för att kunna inspekteras. Botten blästrad punktvis där det behövts och därefter målat genom varvets försorg. De har också påbörjat blästringsarbeten i färskvattentanken samt lagat hål i SB roder (dålig svetsfog). Maskin har trycksatt bränslesystemen till GT1, satt BB GT5 i drift samt reparerat spolpumpen. Skrovgenomföringarna (ventiler) har kontrollerats inifrån skrovet. Luckan till nödutgången från hytt 2 lagad. Ankaret och första delen av ankarkättingen svartmålad. Svartmålning har även skett av avskärmningsplåt för SB lanterna. På bordläggningen har åmning och lastmärke målats.

 

10 – 16 april (vecka 15)

Efter ett antal intensiva veckor så blev vecka 15, som också var en kortvecka pga påskhelgen, en lite lugnare arbetsvecka. Endast måndag och tisdag utnyttjades för arbeten. Fokus var denna vecka på Transportstyrelsens botteninspektion som genomfördes på tisdagen. Inspektören var nöjd och Spica blev godkänd. Kvar är nu sjövärdighetsinspektionsdelen som genomförs när vi kommit i sjön igen. Om vi blir godkända även där så kan vi fortsätta som passagerarfartyg i ytterligare ett år. Trots mindre ambition så genomfördes en hel del arbeten även denna vecka. Avgasrörsplåtarna monterades åter. Dessutom monterades nedre delen av skottet mellan MR och LIR samt flamskyddsväven över turbinerna. KaMeWa-systemet kördes och bladvinklarna kontrollerades. ORAn fungerar nu bra förutom i styrmaskin och luftintagsrum. På däck målades svarta detaljer, pollare, halkipar och bogserutrustning.

 

17 – 23 april (vecka 16)

Även denna vecka en kortvecka pga påsk. 14 besättningsmedlemmar arbetade32 arbetsdagar ombord tisdag till fredag. Det stora jobbet med färskvattentanken är slut. Den är nu målad. Även bottenmålningen är klar så nu kan planeringen för sjösättning nästa vecka påbörjas. Målningsarbeten på däck med relingstöttor, luftintagsrummets fästen och SB stänklist. Rostbehandling och mönjning av torpedtubsfästen. Propellrarna har slipats, nya förtöjningstampar bytta för och akter. I maskin har arbetet fortsatt med att få fästplåtarna i luftintagsrummet på plats.

 

24 – 30 april (vecka 17)

Denna vecka var måndagen fri så det blev ytterligare en 4-dagars vecka (tisdag-fredag). 15 st jobbade 28 arbetsdagar. Sjösättning av fartyget genomfördes på tisdagen med kontroller att det inte uppstått några skador då fartyget varit torrsatt. Maskin bytt bränslematarfilter på SB GT1 och kört torrstarter på de nymonterade GT1.orna. Turbinmellanaxlarna har balanserats, Luftintagshuven har lyfts ombord och färskvatten bunkrats. Färskvattensystemet har driftsatts. Durkarna i LIR, SM och MR har avfettats och högtryckstvättats. De har slutligen tillsammans med spilloljetanken slamsugits.

 

1 – 4 april (vecka 18)

Sista arbetsveckan i Risdal. Måndag ledigt (1 maj), så arbetena begränsades till tisdag och onsdag då 10 i besättningen jobbade 15 arbetsdagar. Arbetena koncentrerades till provstarter av GT1 och GT5 efter att fartyget halats ut i yttre bassängen. Däcket och brygghus renspolades och utlånad materiel återlämnades. Under torsdagen åkte besättningen med Nordanö från Gålö. Efter att ha lämnat av besättningen vid Risdal fortsatte Nordanö till stora hamnen Muskö för att lasta ombord den havererade GT1.an för transport till Gålö. Spica klargjordes för gång och ombaserade till Gålö. Det blev årets första egna gångdag. Besättningen var 18 st denna dag.

 

Perioden 1 januari till 5 mars 2017

5 januari

Året började med en rapport från Gunnar Söderström (Triton) som varit ute på Gålö och då försökt fixa till Spicas fendertar som låg på kajen. Orsaken var ett ovanligt högt vattenstånd. Efter en snabb insats från rederiets sida så var problemet åtgärdat.

21 januari

Lördag 21 var det uppstart av Spica verksamhetsår 2017 med den första gemensamma arbetsdagen. Vi blev 18 stycken som deltog. Vädret medgav inga större möjligheter till arbeten utombords. Inledningsvis kontrollerades hur Spica klarat vinterperioden så långt samt de rutinmässiga åtgärder som genomförs varje arbetsdag, kontroll av kölar, värmesystem, avfuktning, batteriladdning, nödbelysning och trycksatta system i maskin. Förutom detta så påbörjades planering för varvsbesöket i mars. Tele jobbade med Oran och bytte ut mikrofonerna som blivit slitna av fukt och tid. De påbörjade även arbeten med att överse 10W förstärkarna till Oran eftersom ljudnivån var för låg i högtalarna. I maskin återställdes nödkopplingen på BB GT5 spänningsregulator.

4 februari

Årets andra arbetsdag samlade 14 medlemmar. Nu började arbetena med att praktiskt förberedda för byte av MS GT1. Mellanväggen mellan MR och LIR började skruvas bort (här är det många bultar som behöver tas bort), inventering av de verktyg som behöver tas med till Risdal samt förberedande inspektion av vilken ersättnings GT1 som skall tas med. I övrigt fortsatte renovering av kaMeWa, funktionskontroll av GT5.or och inventering av FRD i förråd. I laddningslikriktaren byttes kopplingsplint, förpiken inventerades och vaskrum 3 rensades från massa lös mtrl. Fortsatt planering av varvsbesöket med mer detaljerat underlag om vad som skall åtgärdas under tiden på Muskö.

 

12 februari

X-tra arbetsdag för att inspektera de GT1.or som finns i förråd så att den som bedöms vara i bäst form tas med för byte på Muskö. Här hade vi även hjälp av personal från Arboga med Widde i täten som med sin erfarenhet från den skarpa tiden med turbinerna skulle vara behjälpliga med bedömningen. Valet av turbin blev till slut den som redan stod i Intensiven som förevisningsobjekt. Därmed slapp vi även den mödosamma transporten från förrådet ovanför stora backen.

 

18 februari

Arbetsdag 3 kallade 19 st. Planeringen för varvsbesöket fortsatte med fokus på de förberedande åtgärder vi behöver göra på Gålö innan losskastning, plan för lastning av nödvändig utrusning och verktyg samt tjänstegrensvisa åtgärder under varvsvistelsen. Smörjolja till GT1 togs ombord. Trots justeringar och kontroll av tändstift och spridare ville GT5 inte starta. De sista bultarna på skottet mellan MR och LIR togs bort. Fortsatt flytta över kringutrustning från havererad MS GT1 till utbytesturbinen i Intensiven. Inspektionsluckorna till de cellfyllda tomtankarna i LIR och styrmaskin togs bort. Cellfyllnaden fotograferades och dokumenterades för vidare rapport till Transportstyrelsen. Tele fortsatte arbetet med Ora-systemet. Trots byte av högtalare i MC blev ljudnivån för låg. Test av nödkraft (batteri 12 V resp 24 V) genomfördes ua.

 

25 februari

Genomförde maskin-gänget en extra arbetsdag med förberedelser inför varvsbesöket. Ytterligare kringutrustning monterades på ersättningsturbinen och avgasrören vid SB och MS GT1 hetända demonterades. Försök gjordes också att få igång SB GT5 utan positivt resultat.

 

4-5 mars

Arbetsdag 4 ägnades helt åt att genomföra de sista åtgärderna innan bogsering till Muskö som var planerad ske måndag 6 mars med hjälp av Nordanö. Ersättningsturbin och extra GT1-vagga lastad ombord Nordanö.

 

Arbetsdag nr 17 2016-12-10

Under sista arbetsdagen för i år fortsatte maskin med att att demontera utrustning (bl.a. mellanaxel och kylkåpor i LR ) kring MS GT 1 inför bytet av GT 1. Kl 1100 bjöd Spica Veteranflottiljens besättningar på glögg och pepparkakor. Därmed var ett intensivt verksamhetsår till ända och besättningen lämnade Gålö för firande av Jul och Ny År. 

 

Arbetsdag nr 16 2016-11-26

Tele har monterad ner förstärkaren för de aktra mässhögtalarna som är kass och skall försöka åtgärda denna under vintern. Förstärkaren för maskin, FChytt skall var OK enl. testning. Handmikrofonen i "tamburen" var trasig och är nu utbytt.

NUC-lanternorna testades  och var OK tills  en lampa gick sönder vilket det också larmades för. Efter att ha bytt lampa så fungerade allt igen. Alla 3 r/v/r (NUC-lanternor) fungerar och ger OK på panelen. 2 st lampor finns nu som reserv i FC-hytten. Ett testurtag åt tongeneratorn för förstärkarna/högtalarna har installerats. Högtalaren på halvdäck hörs ej. Fortsatt felsökning kommer att ske.

Samtliga vattensystem är nu vintersäkrade och avfuktningsaggregaten uppsatta.

 

Arbetsdag nr 15 2016-11-12

Gålöbasen låg i strålande sol denna arbetsdag där det jobbades hårt i maskin och på däck för att lyfte bort all fin vit snö. Maskin tappade av vattensystemet till BP, spolvatten, färskvatten, gråvatten och GT 1/växlarnas oljekylare. Värmesystemet vintersäkrades också. Avgasluckorna är igentejpade inför vintern. Renoveringen av tryckoljeboxen på MS KaMeWa är påbörjad.

Dessutom genomfördes en extern inspektion av GT 1-or i förråd inför ett byte av MS GT1. Ingen har förvarats under “anständiga förhållande” sedan de togs ur tjänst. För en noggrann inspektion behövs anlitande av expert.

 

Arbetsdag nr 14 2016-10-29

Idag var det en vacker höstdag och 10 st ur besättningen som samlades ombord. Livflottar och räddningsvästar packades och klargjordes för transport för årlig service. Brandslangar, vapensköld och namnskyltar plockades in. En asbestrond i genomfördes i fartyget och allt verkar se bra ut. Även lanternorna plockades in för översyn under vintern. Fortsatt arbete med att få ordning på Ora-systemet. Klart är att den 10W förstärkare som betjänar mitt-hytterna, är kass. Den enheten måste tas ner och tas till verkstad för reparation. Hur det skall görs i detalj är just nu oklart. Tyvärr är hela Ora-systemet väldigt svårjobbat pga enheternas placering i fartyget. Felet är lokaliserat till förstärkarlåda 42 i mässen. Utkikens headset är åtgärdat, sladden hade kommit i kläm i dörren sist.

 

Målgång 2 för Marinen 2016-10-15

Efter de goda resultaten från målgången för Amf 1 30/8 så fick Veteranflottiljen en ny förfrågan om vi kunde ställa upp med fartyg som målfartyg under marinens bataljonstridsövning. Denna gång var det en mer tillämpad övning och vi skulle tillsammans med Ystad spela två främmande örlogsfartyg som tränger in i Svensk skärgård. Vädret var mer höstlikt denna gång med frisk vind och högre våghöjd än normalt. Vi gjorde 3 inträngningar via inloppen mot Nynäshamn där vi styrdes av övningsledningen. En bunkring på Berga hann vi också med mellan löporna. Efter en lång dag kunde vi nöjda förtöja vid Gålö igen. Besättningen hade nu också fått bättre sjöben och träning i sjösurrning.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Perioden 1 oktober till 31 december:
Kommande aktiviteter