Information från rederiet

Som tidigare presenterats på hemsidan så har ett rederi, ”Torpedbåtsrederiet Spica”, bildats som komplement till vänföreningen.

Varför skall man då ha ett rederi, räcker det inte med vänföreningen och stiftelsen? Blir det inte ytterligare en aktör som skall påverka verksamheten med fartyget? Att bedriva verksamheten med Spica som passagerarfartyg, kräver såväl säkerhetsmässiga som juridiska åtgärder från vår sida. Det är för att ta hand om dessa åtgärder som rederiet kommit till.

 

Vad gör då rederiet i förhållande till vänförening och stiftelsen? Förenklat kan man beskriva det på följande sätt. Spica ägs av stiftelsen ”Stiftelsen T121 Spica – Ett levande museifartyg”, chartras och underhålls av den ideella föreningen ”T 121 Spica Vänner” och drivs av den näringsdrivande föreningen ”Torpedbåtsrederiet Spica”.

 

Rederiet skall ansvara för arbetsmiljö, åtgärder för att hindra skador på den yttre miljön samt att besättning och fartyg uppfyller de krav som nationella och internationella bestämmelser anger för fartyg i drift. Rederiets motpart i dessa frågor är Transportstyrelsen respektive Räddningsverket.

 

Rederiet ansvarar också för driften av fartyget, mönstring och utbildning av besättning, att Spica erhåller olika tillstånd och dispenser samt samordnar inspektioner med Transportstyrelsen. Rederiet lämnar också behov av underhåll och arbeten som vänföreningen måste genomföra för att fartyget skall vara godkänt för drift.

 

Rederiet har en egen rubrik under fliken Föreningen där ni kan hitta information om och av rederiet. Här kommer successivt införas information om Spicas drift, t.ex. utbildningsplaner, bemanningpooler, styrdokument från Transportstyrelsen, Rederi och Fartygs Manual RFM) etc. Avsikten är att var och en vid lämpligt tillfälle skall kunna gå in och läsa om förutsättningarna för och verksamheten med rederiet.

 

Christian Wollert

Redare

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter