Startsidan Föreningen Föreningen T121 Spica vänner

Föreningen T121 Spica Vänner

Våren 2003 bildades en vänförening för T 121 Spica. Genom sina medlemmar skall föreningen hålla fartyget i sjövärdigt skick och vårda henne.

 

Medlemmar rekryteras fortlöpande. Många kommer från tidigare besättningar på Spica-klassens fartyg - men även intresserade utan tidigare koppling till fartyget eller flottan har slutit upp. Antalet medlemmar är närmare 300.

 

Vänföreningen har ägarens - Stiftelsen T121 Spica - Ett Levande Museifartyg - uppdrag att rusta upp och underhålla fartyget.
Två mål har ställts upp:

  • Att få fartyget i skick för att kunna visa henne som museifartyg förtöjd centralt i Stockholm sommartid. T121 Spica ligger sommar vid Vasamuseet och visas för allmänheten.
  • Det mera långsiktiga målet att få T121 Spica i skick för att kunna gå till sjöss för egen maskin uppnåddes 2009 och Spica innehar nu certifikat som passagerarfartyg.

 

Varmt välkommen som medlem! (Bli medlem här!)

Ladda ned T121 Spica Vänners stadgar

 

Senast uppdaterad (2014-11-26 19:22)

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter