Startsidan Fartyget Framdrivning

Framdrivning

Motorer

Torpedbåtarna i Spica-serien är de första svenska örlogsfartyg som försetts med gasturbindrift. Fartygen har utrustats med tre Bristol Siddley Proteus gasturbiner på vardera 4 250 hk. Turbinernas ringa storlek och låga vikt medger en placering långt akterut vilket friställer gott om utrymme för bekväma hytter och mässar liksom rymliga stridslednings- och maskincentraler.

Gasturbinmaskineriet ger en hög startberedskap, god manöverförmåga och en fart på över 40 knop. Spica kan framdrivas av en (ca 12 knop), två (ca 27 knop) eller tre (>40 knop) turbiner. Start och inkoppling av turbiner kan göras under framfart så att en eller två turbiner används då fartyget rör sig i basområde där s.k. rörlig bastaktik används för att vid insats mot fientligt mål använda alla tre för högsta fart. Turbinerna fjärrmanövreras från en ljudisolerad maskincentral. KaMeWa-propellrar med ställbara blad möjliggör en snabb och smidig manöver och fartreglering direkt från bryggan. Utrymmet akterut på däck domineras av luftintaget till turbinerna.

Tekniska data för gasturbin GT1:

Utförande 12-stegs axialkompressor samt ett centrifugalkompressorsteg. 2-stegs kompressorturbin. 2-stegs kraftturbin
Primär reduktionsväxel Allen Stoeckicht planetväxel
Reduktionsväxelns utväxlingsförhållande 0,4516:1
Utgående axelns varvtal Max 5250 rpm
Motorns längd 298 cm
Motorns bredd
117 cm
Vikt med bränsle och olja 1553 kg
Bränsleförbrukning vid full effekt Cirka 1000 kg/h
Bränsleförbrukning vid tomgång 181-227 kg/h
Luftflöde Ca 73,4 ton/h (20,4 kg/s)
Axelhästkrafter, max effekt 4308 ± 1% ( Ca 2,8 hk/kg motorvikt. Jämför med T26 W18 bensinmotor som ger 1 hk/kg motorvikt)
Avgastemperatur 495° C (650° C vid start och acceleration)

Propellrar

Propellerarrangemanget är av KaMeWa-typ, d.v.s. propellerbladen är ställbara för att farten skall kunna regleras steglöst. KaMeWa-propellern, som är en utveckling av Kaplan-navet, innebär bl.a. följande fördelar:

  • Möjlighet att alltid ta ut full effekt ur fartygets maskineri. Genom att variera propellerstigningen kan alltid max effekt tas ut.
  • Vid installationer med flera propelleraxlar kan en eller flera axlar urkopplas (propellerflöjlas) och den återstående propellern ställas in så att den passar till kvarvarande effekt.
  • Fartyget manövreringsförmåga förbättras avsevärt Stoppsträckan kan nedbringas till omkring 40 % jämfört med fasta propellrar.
  • När bryggmanöver är förutsatt fås ett betydligt enklare fjärrmanöversystem än vid en installation med fasta propellrar.
  • Möjlighet att utnyttja axeldrivna generatorer och pumpar finns.

Propellrarna, som på Spica betecknas 33L/3 eller RB (K-39), är utförda av rostfritt stål och har vardera tre propellerblad

Senast uppdaterad (2011-01-29 13:10)

 

Du har inte behörighet att kommentera.

first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter