Startsidan Fartyget Elektronik

Elektronik

Navigationsradar

För säker navigering är Spica utrustad med navigeringsradar PN 610, leverantörsbeteckning TERMA SCANTER MIL Mk2. Anläggningen är anpassad för skärgårdsnavigering i hög fart genom att den har hög antennhastighet och korta pulslängder vilket ger snabb information med god upplösning.

Grunddata:

Sändarfrekvens 9375 ± 30 MHz
Sändareffekt 20 kW ± 1 dB
Pulslängd Kort puls 0.06 µs, lång puls 0.6 µs
PRF (pulsrepetitionsfrekvens) Kort puls 4000 ±200 Hz, lång puls 2000 ±100 Hz
Antenntyp 7” Horisontalpolariserad slitsantenn (X-band)
Lobbredd Horisontal <1,2°, vertikal 19±1°
Rotationshastighet 24 eller 48 RPM
Antennförstärkning >30 dB
Avisning 150 W termostatstyrd

Stridslednings- och kontrollsystem

För plotting fanns från början plottingbord ADMIRALITY MARK XIII. Plottingbordet matades med kurs från gyroanläggningen och distans från logganläggningen. Efter några år ersattes plottingbordet av Stridsledningsindikator 835 (SLI 835). Dess uppgift är att täcka behovet av plotting, gen en översiktsbild för utvärdering av olika måls position, fart, kurs samt möjliggöra målangivning till artilleri- och torpedeldledning. Indikatorn, som ingår i ett integrerat radarsystem med PN 610, ARTE 62 och TORPE 677, består av följande huvudenheter: SLI med 16” indikator Två st. MAI (målangivningsindikatorer) till ARTE 62 resp. TORPE 677 FDE, fördelningsenhet, för bild, synk och antenninformation.

Ordergivnings- och kommunikationssystem

Radiokommunikationsanläggningen omfattar en UK-station (ultrakortvåg) typ ADAM, tre UK-stationer typ BERTIL, en KV-station (kortvåg) typ CESAR och en KV-sändare typ DAVID samt centralantenner med mottagare för LUFOR (luftförsvarsorientering), LV-order (luftvärns-), rundradio och television. UK-station ADAM används för telefoni, typ BERTIL används för taktisk samverkan. KV-station CESAR är en batteridriven reservradiostation. KV-sändare DAVID med två mottagare har inbyggd kalibreringsanordning som ger stor frekvensnoggrannhet.

För internt samband finns tre telefonsystem; Tmö (telefonsystem manöver), Ta (telefonsystem artilleri) och Tslo (telefonsystem stridsledning. Telefonsystemen var från början spänningslösa men ersattes senare av spänningsmatade system för bättre hörbarhet. Tmö utnyttjas främst för samband vid fartygets avgång och tilläggning. Ta utnyttjas främst för samband inom tjänstegrenarna artilleri och torped. Tslo utnyttjas i SLC för lägesuppföljning och stridsledning.

Senast uppdaterad (2011-01-29 13:10)

 

Du har inte behörighet att kommentera.

first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter