Startsidan Fartyget Besättning

Besättning

Besättningen utgjordes under fartygets aktiva tid av fartygschef, 4 officerare, 3 underofficerare, 4 högbåtsmän, 4 furirer samt 12 korpraler och meniga. 1972-07-01 ändrades befälsgraderna så att officer benämndes regementsofficer, underofficer kompaniofficer, högbåtsman plutonsofficer och furir gruppbefäl.

Från och med 1982-07-01 ändrades åter benämningar så att allt anställt befäl benämns officer och innehar graderna fänrik till amiral.

År 2009 infördes återigen en ny befälsordning med officerare från fänrik till amiral, kommendör av första graden utgick och ersattes av flottiljamiral. En ny kategori benämnd specialistofficerare har införts och innehar grader från sergeant till flottiljförvaltare. Värnpliktiga har ersatts av anställda sjömän.

Som museifartyg har T121 Spica en besättning av frivilliga ur Föreningen T121 Spica Vänner och nyckelbefattningarna bemannas av medlemmar med civil behörighet att framföra passagerarfartyg.

 

Du har inte behörighet att kommentera.

first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter