Historien om Spica. Spica-serien var en epokgörande konstruktion när den togs fram på 1960-talet. Läs mer om historien bakom projektet och hur fartyget är konstruerat.

Bli medlem.

Genom din medlemsavgift hjälper du oss att hålla T121 Spica i trim. Medlemmar är också mycket välkomna att delta i arbetsdagar samt som guider ombord. Ingå i besättningen. Du som redan är medlem kan efter godkänd utbildning också mönstra på Spica. Få saker slår känslan av att delta i T121 Spicas besättning under gång till sjöss!

Nyheter